Nové přístroje umožní včas odhalit Alzheimerovu chorobu a roztroušenou sklerózu

26. duben 2018 06:50

Nové laboratoře pomohou jihočeským vědcům posunout diagnostiku závažných onemocnění. Biologické centrum Akademie věd v Českých Budějovicích získalo ultracitlivé přístroje za více než 20 milionů korun.

Ty umožní detailnější výzkum přeměny látek v organismu. Podrobný rozbor dokáže lékaře včas varovat například před rakovinou nebo roztroušenou sklerózou.

Vedoucí oddělení analytické biochemie Biologického centra Petr Šimek ukazuje nový hmotnostní spektrometr. Přístroj za více než 10 milionů korun je k nezaplacení. Vědci s jeho pomocí zkoumají takzvaný metabolický obraz pacientů.

Jeho rozbor je velice dobrým zdrojem informací o tom, jak naše tělo funguje. „Spektrometry umožní určit přímo prvky, z nichž se konkrétní látka skládá, a jednoznačně provést identifikaci, včetně neznámých látek, které se tam objeví, například vlivem přítomnosti parazitů nebo škodlivých bakterií, takže to třeba může být velice významné pro diagnostiku některých infekčních onemocnění,“ říká Petr Šimek.

Jihočeští vědci dokáží sledovat více než tisíc látek souvisejících s látkovou přeměnou, což bylo dosud velice obtížné. „Během řádově hodin jsme schopni získat metabolický obraz o konkrétním organismu, části jeho tkáně, tělních tekutinách nebo jednotlivých buňkách. Zpravidla to měření probíhá srovnávacím způsobem, to znamená, že srovnáváme například nádorovou tkáň s metabolismem zdravé tkáně,“ popisuje Petr Šimek.

Takové metabolické obrazy, které prozkoumají člověka skrz na skrz, by měl mít v budoucnu každý z nás, a to od narození až do konce života.

„Získání uceleného komplexního obrazu nám umožní do budoucna daleko lépe sledovat přeměnu metabolismu v průběhu stárnutí pacienta, a to samozřejmě zvyšuje i naše šance předvídat závažná onemocnění, jak nádorová, tak neurodegenerativní, ke kterým dochází při stárnutí populace ve stále větším rozsahu. Příkladem je roztroušená skleróza nebo Alzheimerova choroba,“ dodává Petr Šimek.

Díky spolupráci s odborníky fakultní nemocnice v Linci a univerzity v německém Ragensburgu se tyto nové přístupy začnou přenášet i do lékařské praxe.

Spustit audio

Související