Nová tělocvična na základní škole Oskara Nedbala bude sloužit žákům i klubům

Nová tělocvična na Základní škole Oskara Nedbala v Českých Budějovicích

Tribuny pro diváky, velkoplošná obrazovka, prostor pro různé druhy míčových sportů. To vše nabízí nová tělocvična Základní školy Oskara Nedbala v Českých Budějovicích.

Sloužit bude nejen mladým sportovcům, které škola vychovává. Hala může fungovat také jako prostor pro pořádání kulturních a společenských akcí.

Základní škola Oskara Nedbala patří s 840 žáky k největším v Českých Budějovicích. Přestože jde o školu zaměřenou na sport, ještě donedávna měla pouze jednu tělocvičnu.

Nová multifunkční hala tedy přinese více prostoru pro hodiny tělocviku. Vzniklo také odpovídající zázemí, které dosud chybělo. „V tělocvičně se setkávalo velké množství žáků a docházelo ke komplikacím z hlediska bezpečnosti, hygieny a podobně. Tahle tělocvična nám dovolí učit tělocvik tak, jak by se učit měl,“ říká ředitel školy Miroslav Poláček.

V nové hale bude možné provozovat všechny druhy míčových sportů. Základní škola Oskara Nedbala má dlouhodobou smlouvu s extraligovým volejbalovým klubem Jihostroj, kterému vychovává mladé talenty. Také ti teď budou mít více prostoru pro trénink.

„Tento prostor nám umožní zapojit větší množství míčové přípravy do tělocviku a následně potom přípravu nabídnout i vyšším ročníkům. Druhým sportem na naší škole je moderní gymnastika a ta tady také bude mít v odpoledních hodinách prostor,“ dodává ředitel.

Podle náměstka primátora pro školství Petra Podholy tím ale možnosti využití tělocvičny nekončí. „Chceme to mít opravdu jako multifunkční prostor. Předpokládáme, že tělocvična bude primárně sloužit dětem, které navštěvují Základní školu Oskara Nedbala, ale zároveň ji budeme pronajímat organizacím, které v této lokalitě působí. Budou to organizace zaměřené na sport, ale jsme také přesvědčeni, že tu mohou být i nejrůznější volnočasové aktivity a kulturní akce,“ vysvětluje.

Náklady na stavbu dosáhly bezmála 40 milionů korun. O halu byl veliký zájem ještě před samotným otevřením. Až do konce roku má všechny termíny obsazené.

Primátor Českých Budějovic Jiří Svoboda spolu se svými náměstky a ředitelem školy Miroslava Poláčka slavnostně zahájili provoz nové multifunkční tělocvičny Základní školy Oskara Nedbala