Můžeme tábořit v lese a přejít přes pastvinu? Za prohřešky hrozí vysoké pokuty

22. červenec 2018
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Turistika, příroda

Turistika, houbaření a táboření má v Čechách dlouhou tradici. Pro pobyt v přírodě ale platí řada pravidel, které stanovují zákony i návštěvní řády a obecní předpisy. Za porušení hrozí pokuta až ve výši 100 tisíc korun.

Podle Lukáše Zeleného, vedoucího právního oddělení spotřebitelské organizace dTest, je možné bez povolení přejít přes pozemky ve vlastnictví nebo nájmu státu, obce či jiné právnické osoby. Vstupovat libovolně však nelze na pozemky, které vlastní nebo má v nájmu jednotlivec či více lidí.

V krajině, kde se něco pěstuje nebo chová, je situace přísnější. „Nelze přecházet přes zastavěné pozemky, zahrady, sady, vinice, chmelnice a pozemky určené k faremním chovům zvířat, ať už patří komukoli,“ vyjmenovává Lukáš Zelený.

Turistické značky rozcestník

V období, kdy může dojít k poškození porostů či půdy, nesmíme procházet také přes ornou půdu a louky, platí to i pro pastviny, když je dobytek na pastvě. Navíc v prvních zónách národních parků a na celém území národních přírodních rezervací se smíme pohybovat jen po značených trasách.

Bez ohledu na to, zda se jedná o chráněné území, je zakázáno v přírodě rušit klid a ničit přírodu. „Kromě jiného se nesmí provádět terénní úpravy a stavby, sbírat a těžit nerosty nebo sbírat semena a sazenice. Také nelze vcházet na oplocená místa a místa označená zákazem vstupu,“ říká Lukáš Zelený.

Tábořit leckde nelze, ale přespat ano

Do lesa můžeme vstoupit na vlastní nebezpečí, přičemž se nesmí jezdit na kole, na koních, saních a lyžích mimo lesní cesty. Oheň je možné rozdělávat a udržovat minimálně padesát metrů od kraje lesa a v lese se také nesmí kouřit a odhazovat hořící či doutnající předměty.

Na chráněných územích je zakázané tábořit mimo vyhrazená místa, stejný zákaz platí i pro táboření v lesích. Táboření mohou navíc zakazovat také obecní předpisy.

Na druhou stranu přespávat můžeme tam, kde to není výslovně zakázáno. „Od táboření se přespání liší tím, že nesmíme postavit stan ani připravit jídlo. Zjednodušeně řečeno, po přespání má po nás zůstat maximálně zválená tráva. Přespíme-li na jednom místě více nocí, už by se opět jednalo o táboření,“ vysvětluje Lukáš Zelený.

Nebojte se reklamovat jídlo v restauraci. Musíte se ale ozvat hned

Jídlo

Reklamovat obuv nebo elektroniku už jsme si zvykli, ale v restauracích se často držíme zpátky. Přitom i zde uzavíráme kupní smlouvu, a pokud jsme nespokojení, máme právo se ozvat.

Lesní plody je možné sbírat tam, kde to není výslovně zakázáno, ale pouze pro vlastní potřebu. „Je však zakázáno sbírat chráněné druhy hub. Sběr také nesmí být prováděn způsobem, který by poškozoval les, tedy například při sběru borůvek se nesmí používat takzvané hřebeny,“ doplňuje.

Při procházce se psem platí, že bychom měli mít psa na vodítku. „Psa totiž může zastřelit myslivecká stráž v domnění, že jde o toulavého psa pronásledujícího zvěř, pokud jsme ve vzdálenosti větší než 200 metrů od nejbližšího obydlí. Nelze však usmrtit psy ovčáckých a loveckých plemen, slepecké, zdravotnické, záchranářské a služební psy. Později se lze samozřejmě přít, zda myslivec postupoval za dané situace v souladu se zákonem, ale psa nám už nikdo nevrátí,“ uzavírá Lukáš Zelený.

Spustit audio

Související