Obchodníci šidili už ve středověku. Hrozilo useknutí ruky nebo koupel v řece

19. duben 2018

Máslo nastavené lojem, tlučený pepř chlebovou kůrkou a sůl vápnem. Ale také uhynulí lososi obarvení krví jiných ryb. Tak se u nás šidilo ve středověku.

Den spotřebitelských práv, který připadá na 15. března, připomíná, že možnost reklamovat vadné zboží je spíš výdobytkem poslední doby. I dříve se ale myslelo na ochranu zákazníka a trestali se nepoctiví obchodníci.

„Obchodníci dle městského práva ručili za to, že jejich zboží není kradené, odpovědnost za vady se však prakticky neřešila. Jen u koní platilo, že pokud se u zvířete do tří dnů projevila dýchavičnost nebo namožení, museli být zákazníkovi vráceny peníze,“ vysvětluje Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.

Vztahy mezi zákazníky a prodejci se v dobách minulých snažili regulovat panovníci a profesní cechy, které tak chránily svou dobrou pověst a čest. Například v roce 1579 byla vydána práva městská království českého s jednoduchými pravidly pro prodávající.

Na jejich dodržování pak dohlíželi městští konšelé. „Obchodníci byli stejně jako dnes v honbě za ziskem vynalézaví, proto na trzích hlídkovali místní odborní mistři, prohlíželi zboží a to nekvalitní rovnou zabavovali,“ dodává Lukáš Zelený.

V hospodách byl kontrolní úřední žejdlík

Prověřování vah a měr nebylo zrovna jednoduché. V různých zemích se používaly odlišné míry a ani český loket nebyl ve všech městech stejný. Kontrole napomáhaly městské váhy, které byly v době trhů volně přístupné. V pražských hospodách byl úřední žejdlík s hřebíkem místo rysky, kde si host mohl přeměřit, zda mu bylo poctivě nalito.

Nepoctivci museli počítat s tresty. „Konšelovi při práci na trhu asistovali písař, biřici a rychtář, který měl právo i zatýkat. Kdo se bránil, mohl zaplatit hrdlem nebo useknutím ruky,“ popisuje Lukáš Zelený.

„Špatná závaží a míry byly vždy zabaveny a zakopány pod šibenici. Podvádějícího hříšníka kat ponořil v železném koši do Vltavy, ať už byla roční doba jakákoliv, a navíc mu byla uložena peněžitá pokuta. Ovšem o těchto trestech máme svědectví z doby panování Rudolfa II, kterému na férovosti obchodování zjevně záleželo,“ doplňuje.

Pod přísným dohledem byli řezníci a pekaři. Kontrolovala se mouka, ale také míra a váha prodávaného chleba, u masa byla důležitá zdravotní nezávadnost a váha. „Chléb a maso, které neprošly prověrkou, byly rozdány chudým. Ani ostatní zboží neunikalo kontrole, zkoumal se slad, kožichy nesměly být šity z uhynulých zvířat, bylo zakázáno nabízet místo zlata pozlacené kovy,“ uzavírá Lukáš Zelený.

Spustit audio

Související

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...