Komunální volby 2022 – speciál ze Strakonic

V letošním roce kandiduje ve Strakonicích pět politických subjektů. Je to o devět méně než v roce 2018, kdy se o hlasy voličů ucházelo 14 subjektů.

Kandidujícím subjektům jsme položili čtyři otázky.

  1. Především na obyvatele sídliště Šumavská v minulosti dopadly spory městské Teplárny a distribuční společnosti Energo. Jak chcete tuto situaci řešit a zabránit dalším výpadkům tepla pro obyvatele?

  2. Strakonice, podobně jako další města, musí řešit nedostatek zubařů. Měla by radnice sama vytvořit podmínky pro zubaře, ale i další lékaře, případně jaké?

  3. Jak hodláte řešit budoucnost objektů na ostrově po bývalém Fezku, o němž se uvažovalo jako o komunitním centru?

  4. Je podle vás pro budoucí rozvoj města jasně stanovená architektonická koncepce? Pokud ne, co byste v tomto ohledu preferovali?

Pořadí odpovědí kandidujících subjektů je abecední podle jejich názvu.

Odpovědi se nijak jazykově, stylisticky ani typograficky neupravují.

Na jednotlivé odpovědi měl každý subjekt nejvýše 1000 znaků (včetně mezer). Při delší odpovědi se za slovo, které překročilo limit, vkládají tři tečky a informace „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“.

Klikněte si na odpovědi jednotlivých kandidujících subjektů ve Strakonicích:

Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

Kandidující subjekt nevyužil možnosti prezentovat své postoje v tomto pořadu.

JIHOČEŠI 2012

1. Především na obyvatele sídliště Šumavská v minulosti dopadly spory městské Teplárny a distribuční společnosti Energo. Jak chcete tuto situaci řešit a zabránit dalším výpadkům tepla pro obyvatele?

Popsaný problém, který vznikl v roce 2016 uzavřením smluv nevýhodných pro teplárnu tehdejším představenstvem společnosti v současné době již není aktuální. Čeho se však obáváme, je příprava prodeje teplárny předem určenému zájemci. Všechny kroky činěné současným vedením města, včetně vyjádření učiněných např. na jednání zastupitelstva města, tomu nasvědčují. Proto náš volební program obsahuje bod, který říká: „zastavíme chystaný prodej teplárny“. Jsme přesvědčení, že tak jako je tomu u výroby a distribuce pitné vody, má mít město pod svou kontrolou i výrobu tepla a teplé vody.
V této souvislosti chceme usilovat o energetickou soběstačnost města a jeho lidí.

2. Strakonice, podobně jako další města, musí řešit nedostatek zubařů. Měla by radnice sama vytvořit podmínky pro zubaře, ale i další lékaře, případně jaké?

Že je nutné hledat ve zmíněné záležitosti řešení, víme. Obsahuje to i náš volební program. Z dřívější doby máme praktické zkušenosti, že má radnice jisté možnosti, jak motivovat lidi nedostatkových profesí, aby přišli do Strakonic. Zejména pokud se to týká oblastí, které se dají nazvat veřejnou službou. Lze nabídnout např. městský byt, a nejen to. Své nápady však nechceme prezentovat veřejně, ale rádi bychom je využili, pokud od voličů dostaneme důvěru.

3. Jak hodláte řešit budoucnost objektů na ostrově po bývalém Fezku, o němž se uvažovalo jako o komunitním centru?

Areál bývalého Fezka je velmi rozsáhlý a většinu vlastní firma Moira. V tomto případě se však jedná o jeden objekt v majetku města, kde v současné době velmi dobře funguje neformální skupina Jsme Strakonice, spolek Sunshine Cabaret z.s. a zapsaný spolek Ostrov 1415. Tyto spřátelené organizace již mnoho let velmi dobře působí ve prospěch alternativní kultury ve městě. V plánu mají vybudování komunitního centra, které ve městě chybí. Takže ano, této organizaci dáváme plnou podporu. Tím míníme finanční podporu na činnost, podporu při rekonstrukci a údržbě objektu i podporu z hlediska spolupráce na jejich propagaci či součinnost s Městským kulturním střediskem. Nakonec naším cílem je, podporovat všechny spolky, které svou tvůrčí činností naše město obohacují. To ovšem můžeme splnit jen za předpokladu, že získáme dostatek hlasů ve volbách.

4. Je podle vás pro budoucí rozvoj města jasně stanovená architektonická koncepce? Pokud ne, co byste v tomto ohledu preferovali?

Naše město má platný územní plán i strategický plán rozvoje. Byl však vytvořen již za předchozího vedení a nebyl dlouho aktualizován. Z nich by se měla odvíjet architektonická koncepce celého města. Ta bohužel zcela chybí. Občas se vyzobne nějaký problém a radnice ho řeší bez širších souvislostí.
Je tedy nutné zpracovat nový strategický plán, který by odpovídal současnosti a reagoval i na aktuální problémy. Covid, válka na Ukrajině, energetická krize, sucho a bleskové povodně – to vše z úrovně města nevyřešíme. Je ale důležité, jak budeme ovlivňovat bezprostřední okolí a jaké podmínky si v našem městě vytvoříme pro důstojný život všech generací. A na to přímý vliv máme. Řešení nabízíme v našem volebním programu. Nový strategický plán rozvoje Strakonic, který obsáhne řešení důležitých záležitostí. Nabízíme však i řešení konkrétních věcí, např. výstavbu bytů pro mladé, zlevnění pitné vody, nebo celoroční úklid města. Je mnoho důvodů proč volit JIHOČECHY 2012 – kandidátku č. 5.

KSČM a DOMOV

1. Především na obyvatele sídliště Šumavská v minulosti dopadly spory městské Teplárny a distribuční společnosti Energo. Jak chcete tuto situaci řešit a zabránit dalším výpadkům tepla pro obyvatele?

Město Strakonice již teplárnu odkoupilo a nemá důvod proč netopit. Nakoupili štěpku s kterou topili i doposud, s tím rozdílem, že koupili čistou ,,originální", štěpku, která je o něco dražší, ale není v ní kovový odpad, který zase ničil kotle. Podle mého úsudku udělalo město opět správné rozhodnutí ke spokojenosti občanů Strakonic.

2. Strakonice, podobně jako další města, musí řešit nedostatek zubařů. Měla by radnice sama vytvořit podmínky pro zubaře, ale i další lékaře, případně jaké?

Ano i to radnice již vyřešila - oslovila studenty s nabídkou stipendia,přislíbila byty zubním lékařům,pomoc do začátku s vybavením ordinace,pomohla jim nabídkou návratné půjčky.Nyní je na prvním místě řešit otázku stomatologů v zájmu občanů Strakonic.

3. Jak hodláte řešit budoucnost objektů na ostrově po bývalém Fezku, o němž se uvažovalo jako o komunitním centru?

Komunitní centrum je již před dokončením,čeká ho kolaudace. Zpoždění je z důvodu Covidu, kdy se vše o 2 roky opozdilo.

4. Je podle vás pro budoucí rozvoj města jasně stanovená architektonická koncepce? Pokud ne, co byste v tomto ohledu preferovali?

Ano, je jasně stanovená architektonická koncepce. Je ve Strakonicích nově vybudovaná a plně využívaná ,,Panská zahrada",plovárna pod Špejcharem,přibývají cyklostezky,vybavení pro sportovce,využité prostory pro seniory,plánuje se nová výstavba domků,počítá se s průmyslovou zonou,je v plánu východní obchvat Strakonic,atd.Všechny tyto body projednávalo zastupitelstvo,které bylo veřejné pro občany a lidé se mohli ke všemu vyjádřit.

SPOLU PRO STRAKONICE (ODS, TOP 09, KDU-ČSL)

1. Především na obyvatele sídliště Šumavská v minulosti dopadly spory městské Teplárny a distribuční společnosti Energo. Jak chcete tuto situaci řešit a zabránit dalším výpadkům tepla pro obyvatele?

Tato otázka souvisí zejména s profesionálně zdatným personálním obsazením managementu naší teplárny. Dobrou cestou k trvalému a spolehlivému zabezpečení dodávek tepla pro Strakonice je především kompetentní vedení teplárny včetně dozorčí rady, musí zde pracovat odborníci, jejichž schopnosti budou nejen odpovídat požadavkům současných právních předpisů ČR, ale lidé, kteří budou uzavírat všechny smlouvy s odpovědností správného hospodáře, tzn v souladu s principy efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti. Pak k žádným problémům dojít nemůže. Dobré řešení a prosperita tohoto podniku je podle mých zkušeností podmíněna také dobrou a zejména férovou komunikací se svými akcionáři. Je také podivné, když stejní lidé, kteří minulé smlouvy uzavírali, ty stejné smlouvy po řadě let fungování zpochybnili. Bohužel pak tento postup negativně dopadl zejména na obyvatele sídliště Šumavská. Nevýhodnou smlouvu, která byla základem tohoto sporu, podepsal v roce 2018 tehdejší předseda představenstva. Zásadní jednání… Zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků.

2. Strakonice, podobně jako další města, musí řešit nedostatek zubařů. Měla by radnice sama vytvořit podmínky pro zubaře, ale i další lékaře, případně jaké?

S velkou vážností budeme podporovat všechny služby, které ve městě chybí nebo jich je nedostatek. U zubařů je situace složitější, jelikož jsou i zubaři, kteří nemají smlouvy se Zdravotními pojišťovnami a pacienti si pak veškerou péči platí zcela, což je samozřejmě pro řadu občanů finančně nedostupné. Proto chceme podporovat zejména ty, kteří budou těmito smlouvami disponovat. Podporu si představujeme finanční jednorázovou, ale i pomoc s hledáním vhodného místa pro ambulanci a v případě obecních nemovitostí se snížením měsíčního nájemného. Budeme se zabývat i dostupností dětských a praktických lékařů. Nemocnice Strakonice pod vedením ředitele Tomáše Fialy již od podzimu otevírá novou zubní ambulanci. Skvělou možností je také dotační podpora Jihočeského kraje na zubaře a praktické lékaře. Po té je nutno sáhnout a osoba našeho hejtmana MUDr. Martina Kuby je zárukou. Koalice SPOLU je připravena nastavit – nikoli zlepšit – spolupráci města a nemocnice, v plánu jsou společné projekty. Tento koncept… Zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků.

3. Jak hodláte řešit budoucnost objektů na ostrově po bývalém Fezku, o němž se uvažovalo jako o komunitním centru?

Již kolem roku 2000 vznikala studie na využití této lokality, bohužel chyba, která se stala v době, kdy Fezko nabízelo celý objekt za minimální cenu prodat městu. Město to odmítlo a možnosti jak pracovat s těmito objekty jsou proto nyní velmi omezené, jelikož s téměř jakýmkoliv postupem musí souhlasit i další subjekty - jsme připraveni ve spolupráci s vlastníkem druhé části lokality (firmou Moira) jednat o celkovém budoucím, třeba společném využití této lokality. Samozřejmě rádi bychom zde viděli kombinaci bytové výstavby, služeb, včetně možné výstavby menší mateřské školy a samozřejmě část oddychovou, prostě živou část města. Navíc obecní byty ve městě chybí a dají se na jejich výstavbu využít různé dotace, stejně jako na ostatní infrastrukturu. Dotace jsou další kapitolou v našem společném konceptu oživení města. Určitě by zde nemělo vzniknout jakékoliv hlučné, kulturní a podobné centrum, protože jeden takový prostor současné vedení města již zakoupilo. Přádelna a je téměř nevyužívána… Zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků.

4. Je podle vás pro budoucí rozvoj města jasně stanovená architektonická koncepce? Pokud ne, co byste v tomto ohledu preferovali?

Strakonice jasně stanovenou úplnou architektonickou koncepci nemají. Je potřeba jasně a trvale definovat plochy pro bytovou výstavbu, a to jak bytových domů, tak rodinných domků, tak aby tyto útvary nerušil případný hluk, a to nejen s kulturních či sportovních akcí, ale i zcela jistě v blízké budoucnosti budované dálnici směrem od Prahy na Strážný a dále tranzitem na Německo. Kolem této dálnice by se pak měla soustředit průmyslová zóna, čímž bude naplněn základní požadavek firem na dobrou dopravní dostupnost, a zároveň bude pro občany Strakonic zajištěno příjemné klidné a takovou lokalitou nerušené bydlení. Též je potřeba obchodní část situovat pokud možno do ucelených oblastí, v samotném středu města by měli být hlavně malé prodejny, kavárny, restaurace, atd. Prostě je potřeba vrátit městu život, a to i v odpoledních hodinách a o sobotách a nedělích, kdy je město téměř liduprázdné. Pro rekreaci, sport a další oddechové služby je potřeba využít plochu u řeky Otavy za současnou čističkou… Zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků.

Strakonická Veřejnost

1. Především na obyvatele sídliště Šumavská v minulosti dopadly spory městské Teplárny a distribuční společnosti Energo. Jak chcete tuto situaci řešit a zabránit dalším výpadkům tepla pro obyvatele?

Tato situace je již Městem Strakonice vyřešena. Nejprve chci předestřít, že Město Strakonice není vlastníkem Teplárny. Je pouze jedním z jejích akcionářů. Vedení společností Teplárna a Energo vedla dlouhodobé a drahé soudní spory o výši poplatků za používání distribuční sítě Energa pro dodávky tepla a teplé vody do některých sídlišť ve Strakonicích. Tyto spory mezi společnostmi vedly bohužel až k přerušování topení občanům. Zastupitelstvo města Strakonice nedávno rozhodlo o odkoupení distribuční sítě Energa. Vlastníky teplárny je však stále několik stovek akcionářů. Aby se tato situace již nikdy nemohla opakovat, město již odkoupilo akcie některých dalších akcionářů, a připravuje se odkoupit veškeré další akcie tak, aby Město Strakonice bylo jediným akcionářem.

2. Strakonice, podobně jako další města, musí řešit nedostatek zubařů. Měla by radnice sama vytvořit podmínky pro zubaře, ale i další lékaře, případně jaké?

Zubařů, kteří zuby opravují a pracují tzv. na pojišťovny, je v Čechách stále méně. Vedení města řeší tento problém již několik let, jednalo už s ministrem Vojtěchem Adamem a dalšími, bohužel zatím bezúspěšně. Po své linii Město Strakonice oslovilo a oslovuje vedení lékařských vysokých škol i jejich studenty – budoucí zubní lékaře. Poskytlo již jednomu lékaři městský byt, čekáme jen na jeho atestaci, ostatním zájemcům v nejvyšších ročnících škol nabízíme stipendia, a po nástupu další podporu, máme domluven nástup další zubní lékařky, která je ještě na mateřské. Město stále intenzivně oslovuje další zubní lékaře, nabízí služební byty, vyjednává pronájmy ordinací, finanční podporu a půjčky na vybavení do začátku praxe. Město má i nabídky od ukrajinských zubních lékařů, kterým Karlova universita uznala vzdělání, bohužel zákon a z něj vyplývající zdlouhavý postup lékařské komory ruku v ruce s mizivým počtem tzv. „zkušebních zubních praktiků“ v naší republice celý proces zdá se neulehčuje.

3. Jak hodláte řešit budoucnost objektů na ostrově po bývalém Fezku, o němž se uvažovalo jako o komunitním centru?

Komunitní centrum již město buduje, mělo být hotové letos, bohužel se během výstavby ukázalo, že páteřní kanalizace i přes kladný výsledek jejího průzkumu na Ostrově během výstavby nevydržela, takže ji město modernizuje, a po napojení objektu teprve proběhne kolaudace. Otevření tedy očekáváme příštím rokem. Budeme vybírat z organizací, poskytujících sociální služby, provozovatele.

4. Je podle vás pro budoucí rozvoj města jasně stanovená architektonická koncepce? Pokud ne, co byste v tomto ohledu preferovali?

Město má hotovou celou urbanistickou koncepci, definovanou územních plánem. Rozlohou plánovaných stavebních parcel pro obytná domy a byty, jsme druzí největší v kraji hned po Českých Budějovicích. Bytová výstavba již probíhá, před započetím je i výstavba bytových domů. Jsou vyřešeny i odpočinkové kulturní a sportovní zóny, zeleň, jsou hotové studie nebo projekty na další ulice a oblasti, budou se budovat nová parkoviště, a jedná se o parkovacích domech. Je možné podávat podněty na další změnu územního plánu, o které se mluvilo na posledním jednání zastupitelstva města. Město se snaží udržet rovnováhu ve všech oblastech, řeší rekonstrukce několika sportovních areálů, přibyde nová odpočinková zóna u řeky Otavy. Bydlení je naplánováno a částečně realizováno, a pak je třeba dát novým obyvatelům práci. Jsme před podpisem smlouvy o zástavbě průmyslových objektů v zóně Hajská. Několik velkých průmyslových objektů s městem jedná o rozšíření výroby, kterou budou provázet nová pracovní místa.

Spustit audio