Komunální volby 2022 – speciál z Prachatic

V letošním roce kandiduje v Prachaticích devět politických subjektů. Je to stejný počet jako při komunálních volbách v roce 2018.

Kandidujícím subjektům jsme položili čtyři otázky.

  1. Podle statistik zažívají Prachatice odliv mladých lidí z města. Jak byste tomu chtěl/-a zabránit?

  2. Už roky se vleče využití prostor bývalé střelnice. S jakým návrhem přicházíte vy?

  3. Prachatická knihovna sídlí v poměrně stísněných prostorách nedaleko historického centra. Zasloužila by si podle vás jiné prostory, případně jaké?

  4. Prachatice mají nové letní kino za zhruba 60 milionů korun, které zaplatily z vlastního rozpočtu. Jakou vidíte možnost jeho využití?

Pořadí odpovědí kandidujících subjektů je abecední podle jejich názvu.

Odpovědi se nijak jazykově, stylisticky ani typograficky neupravují.

Na jednotlivé odpovědi měl každý subjekt nejvýše 1000 znaků (včetně mezer). Při delší odpovědi se za slovo, které překročilo limit, vkládají tři tečky a informace „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“.

Klikněte si na odpovědi jednotlivých kandidujících subjektů v Prachaticích:

ANO 2011

1. Podle statistik zažívají Prachatice odliv mladých lidí z města. Jak byste tomu chtěl/-a zabránit?

Budeme sledovat a prosazovat následující aspekty, které mohou ovlivnit rozhodování mladých lidi, zda zůstat v našem městě:
• dostupné bydlení pro všechny (vybudování ZTV Cvrčkov 550 bytových jednotek, podpora výstavby bytových domů, pokračovat v investicích do městských bytů, aktuálně ve vlastnictví 1400 bytových jednotek)
• podpora zaměstnání přímo ve městě, nabídnout investorům pozemky na výstavbu nových výrobních společností
• umístění dětí do městem zřizovaných škol a školek
• podpora společensko-kulturních a sportovních akcí pořádaných městem
• budování nových funkčních sportovišť pro regeneraci a odpočinek
• budeme podporovat všechny aktivity, které povedou ke zdravému životnímu prostředí a stylu ve městě

2. Už roky se vleče využití prostor bývalé střelnice. S jakým návrhem přicházíte vy?

Navrhujeme, aby v těchto místech byla vybudována všesportovní hala s ubytováním a restaurací. Kolem haly plánujeme rozmístit sportoviště na outdoorové sporty: pumptrek, parkour, workout, skateboard a místa pro karavanová stání.

3. Prachatická knihovna sídlí v poměrně stísněných prostorách nedaleko historického centra. Zasloužila by si podle vás jiné prostory, případně jaké?

Na místě staré hasičárny chceme vybudovat nové multifunkční knihovnické centrum, na které již byla zpracována projektová dokumentace.

4. Prachatice mají nové letní kino za zhruba 60 milionů korun, které zaplatily z vlastního rozpočtu. Jakou vidíte možnost jeho využití?

Nový moderní kulturní stánek v podobě letního amfiteátru bude využíván nejenom jako letní kino, ale i k nejrozmanitější hudebním, divadelním a kulturním akcím. 

Česká strana sociálně demokratická

1. Podle statistik zažívají Prachatice odliv mladých lidí z města. Jak byste tomu chtěl/-a zabránit?

Kromě podpory privátních aktivit v oblasti bydlení, jde především o výstavbu nových družstevních bytů a přípravu základního technického vybavení pro budování rodinných domů s podporou státu.
Město zajistí pozemky a stát společně se stavebníky finance na vybudování ZTV.
Pro mladé lidi má velký význam i dostupnost zdravotní péče, proto je naší prioritou zachování Nemocnice Prachatice. a.s., a jejího dalšího rozvoje.
Důležité bude i vybudování přeložky Prachatic, která zlepší dopravní obslužnost.

2. Už roky se vleče využití prostor bývalé střelnice. S jakým návrhem přicházíte vy?

Nechci slibovat vzdušné zámky. Vycházím z finančních možností města. Nejsem zastáncem neúměrného navyšování mandatorních výdajů, které budou zatěžovat městský rozpočet. Přikláním se k postupnému budování sportovního a relaxačního areálu s podporou státních dotací. Na počátku to mohou být karavanová stání, následně sportovní hala a plocha pro bruslení s patřičným zázemím.

3. Prachatická knihovna sídlí v poměrně stísněných prostorách nedaleko historického centra. Zasloužila by si podle vás jiné prostory, případně jaké?

Vybudování nové knihovny se věnujeme celé volební období. Nebýt zbytečných diskuzí o barvě střechy s autorem studie, mohla již knihovna sloužit čtenářům. Nejvhodnějším místem pro novou knihovnu je objekt bývalé hasičárny v ulici Požárníků. Podstatnou část financí, až 85 %, můžeme získat z evropských dotací.

4. Prachatice mají nové letní kino za zhruba 60 milionů korun, které zaplatily z vlastního rozpočtu. Jakou vidíte možnost jeho využití?

Zrekonstruovali jsme letní kino na multifunkční amfiteátr. Kromě promítání bude sloužit ke koncertům různých žánrů od rockových kapel po dechovky.
Své místo tam najdou divadelní představení pro děti i dospělé. Areál bude určitě využíván během městských slavností (slavností Zlaté solné stezky, Podzimní slavnosti apod.). Místo k prezentaci tam najdou místní spolky a školy. Program obohatí i soukromé aktivity.

KDU-ČSL

1. Podle statistik zažívají Prachatice odliv mladých lidí z města. Jak byste tomu chtěl/-a zabránit?

Z hlediska dlouhodobého úbytku obyvatel se jedná dle mého/našeho názoru o komplexní  a dlouhodobý problém zasahující do mnoha oblastí.
Mladí lidé potřebují mít možnost vybudovat si své životní zázemí dle vlastních osobních preferencí a životních cílů – v Prachaticích dlouhodobě chybí a aktuální vedení města neřeší, další rozvoj a vybudování možností k získání pozemků pro vlastní stavbu bydlení. V následujícím období je zcela jistě zapotřebí zrevidovat pravidla pro přidělování městských bytů, není dlouhodobě únosné, aby byt získal ten, co navrhne nejvyšší cenu bez zohlednění dalších podstatných aspektů (aktuální životní situace a fáze, zohlednění zaměstnání ve městě, sociální aspekty…etc.)– obzvláště pro začínající mladé lidi či rodiny, které začínají, je tato skutečnost bránící se usadit u nás v našem krásném městě. Zkrátka posuzovat a přidělovat byty dle nejvyšší nabídkové ceny je krátkozraké a mimo jiné z dlouhodobého hlediska odpuzující a nikoli pro aktivně lákající získat mladé lidi… Zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků.

2. Už roky se vleče využití prostor bývalé střelnice. S jakým návrhem přicházíte vy?

Budoucí využití prostor bývalé střelnice – jeden z možných a dobře konceptuálně padnoucích návrhů je využití pro kempovací auta s ohledem ke skutečnosti, že se nachází v obytné zóně, alokované v těsné blízkosti přírody a zajímavých turistických míst. Předně v rámci samotného areálu je vybudované i samotné zázemí. Tímto by tedy došlo k rozšíření  nabídky pro návštěvníky města i okolí, kteří preferují tuto variantu cestování, a tím tedy i rozšíření této možnosti aktivní a efektivní podpory v našem městě právě pro tuto skupinu návštěvníků, jak je zcela běžné ve městech okolních, které briskně zareagovali na dobu COVIDovou a změnu preferencí způsobu cestování.
Nicméně se domnívám, že by bylo ideální vyslechnout názorů občanů, jak by bylo ideální tuto plochu využít… a dle jejich návrhu následně též posuzovat.

3. Prachatická knihovna sídlí v poměrně stísněných prostorách nedaleko historického centra. Zasloužila by si podle vás jiné prostory, případně jaké?

Prachatická knihovna – velké  a též dlouhodobé téma, které současné vedení města řeší dle mého názoru nekompaktně a nesouvisle. Náklady na studie proveditelnosti stály již daňové poplatníky miliony korun z pokladny města a v tomto volebním období se neřešilo vůbec. Takto se správný hospodář  dle mého názoru nechová.  Navíc knihovna je právě centrem, kde se shází naprostá většina občanů našeho města, což není žádnou novinkou a ani tomu tak nebude v budoucnu. Takže investice do realizace rekonstrukce knihovny je jednou z těch co by měla mít prioritu a zcela jistě dle mého názoru měla mít prioritu před výstavbou Letního kina…., které zdaleka nikdy nebude tak využívané jako právě knihovna.  Nicméně rekonstrukce resp. výstavba knihovny by se nestihla zrealizovat do termínu komunálních voleb 😊.

4. Prachatice mají nové letní kino za zhruba 60 milionů korun, které zaplatily z vlastního rozpočtu. Jakou vidíte možnost jeho využití?

Velmi složitá otázka, využití tohoto komplexu je z hlediska jeho umístění – tedy venkovní prostor. Již tento fakt omezuje samotné využití jen na několik málo měsíců v kalendářním roce – cca tři měsíce. Na jednání městského zastupitelstva  (29.6.2022) jsem si zažádala zaslání business plánu (do dnešního dne 19.08.2022 stále čekám, zatím jsem nedostala), dle kterého se vedení města a rada města rozhodovalo/a  jakým způsobem navrhuje využití tohoto areálu a jakým způsobem byl kalkulován návrh ceny vycházející pro pronájem tohoto areálu.
Tento areál bude nákladné jak provozovat, tak průběžně opravovat a v dnešní technologicky se rychle měnící době i inovovat a investovat do nových technologií. O jakékoliv případné návratnosti investice nemůže být vůbec řeč. O této skutečnosti svědčí samostatný fakt, že se nenašel žádný zájemce o pronájem tohoto areálu.
Z hlediska možnosti budoucího využití je tedy otázkou z pohledu a znalosti rozpočtu města Prachatice konkrétně výdajů na kulturu, sport a cestovní… Zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků.

Komunistická strana Čech a Moravy

1. Podle statistik zažívají Prachatice odliv mladých lidí z města. Jak byste tomu chtěl/-a zabránit?

Tato otázka není jednoduchá a je na dlouhou odpověd – v našem městě je problém sehnat práci pro mladé zejména. S nedostatkem pracovních příležitostí, není tu žádný velký průmysl, jenom tak zvané montovny různých komponentů či součástek při výrobě.Zároven velký nedostatek vhodných bytů.

2. Už roky se vleče využití prostor bývalé střelnice. S jakým návrhem přicházíte vy?

Naše nová střelnice již funguje k plné spokojenosti střelbychtivých nadšenců.

3. Prachatická knihovna sídlí v poměrně stísněných prostorách nedaleko historického centra. Zasloužila by si podle vás jiné prostory, případně jaké?

Stará městská knihovna opravdu nevyhovuje ve všech směrech. Návrhy jsou zastaralé a proto již nefunkční. Já vlastní návrh nemám, nejsem odborník. Ale tento problém se musí nějak řešit a to co nejdříve. A to někde ve městě a né na zelené louce přístupné všem.

4. Prachatice mají nové letní kino za zhruba 60 milionů korun, které zaplatily z vlastního rozpočtu. Jakou vidíte možnost jeho využití?

Kino je krásné. Moderní do prostředí města zapadá přímo parádně, záléží jenom na odboru kultůry či provozovateli jak se budou snažit zaujmou obyvatele města a výběrem programů a aktivit zaujmout všechny.

NEZÁVISLÍ

1. Podle statistik zažívají Prachatice odliv mladých lidí z města. Jak byste tomu chtěl/-a zabránit?

Bohužel tento trend netrápí jenom naše město, ale je častým jevem i třeba v blízkém zahraničí. Mladí po studiích často díky lepšímu uplatnění zůstávají v místech svých studií především ve velkých městech. Z těch co zůstanou, ve snaze ušetřit náklady na yýstavbu například rodinného domku, často zvolí koupi pozemku v nějaké přilehlé obci, kde jsou podstatně levnější. Města se tak snaží vytvářet podmínky pro to, aby zde nalezli vše ostatní. Tedy bydlení, dostatečnou síť škol, školek, pestrou nabídku kulturního, sportovního i společenského vyžití. Nabízí prostory pro vznik nových pracovních míst. Samozřejmostí jsou upravená, atraktivní města. Vytvoření podmínek pro bydlení, a to jak pro soukromé investory, tak pro individuální zástavbu. Díky soukromým investorům například v našem městě vzniká na 120 bytových jednotek za posledních 4 roky. Město vlastní například 1300 bytů což je přibližně 30% z celkového počtu, které průběžně při jejich uvolňování nabízí po jejich opravě novým zájemcům o bydlení… Zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků.

2. Už roky se vleče využití prostor bývalé střelnice. S jakým návrhem přicházíte vy?

Střelci opustili tento areál až letos. My už jsme započali debatu o způsobu jejího využití. A tak máme již ve volebním programu návrh na její přestavbu na všesportovní sportovní halu. Zatím je většina objektů pronajata.

3. Prachatická knihovna sídlí v poměrně stísněných prostorách nedaleko historického centra. Zasloužila by si podle vás jiné prostory, případně jaké?

Samozřejmě. I to už nějakou dobu řešíme. V této době máme již vyhotovenou projektovou dokumentaci a běží proces vydávání stavebního povolení na novou Knihovnu, která by měla vzniknout přestavbou staré hasičské zbrojnice.

4. Prachatice mají nové letní kino za zhruba 60 milionů korun, které zaplatily z vlastního rozpočtu. Jakou vidíte možnost jeho využití?

Letní amfiteátr bude stát po dokončení přibližně 50 mil Kč. Jde o unikátní architektonický počin, kterým navazuje svým ztvárněním na blízké historické centrum. Chceme navázat na dlouholetou tradici, kterou zde od roku 1963 tento amfiteátr měl. Nově je stavebné přizpůsoben nejenom k promítání filmů, ale hlavně k různým koncertům, divadlům a jiným společenským událostem.

Občanská demokratická strana s podporou TOP 09 a nezávislých kandidátů

1. Podle statistik zažívají Prachatice odliv mladých lidí z města. Jak byste tomu chtěl/-a zabránit?

Urychlíme přípravu pozemků pro výstavbu nového bydlení např. v lokalitě pod bývalou tankovou cestou. Chceme přehodnotit a zprůhlednit systém přidělování městských bytů

2. Už roky se vleče využití prostor bývalé střelnice. S jakým návrhem přicházíte vy?

Bývalou střelnici navrhujeme využít jako sportovní zázemí a občanskou vybavenost pro stávající a nově vzniklou bytovou výstavbu. Součástí projektu by měla být i víceúčelová sportovní hala.

3. Prachatická knihovna sídlí v poměrně stísněných prostorách nedaleko historického centra. Zasloužila by si podle vás jiné prostory, případně jaké?

Současná radnice mluví o nové knihovně 12 let a neudělali nic. Nová, multifunkční knihovna může být v budově bývalé hasičské zbrojnice. Projekt už je dávno hotový.

4. Prachatice mají nové letní kino za zhruba 60 milionů korun, které zaplatily z vlastního rozpočtu. Jakou vidíte možnost jeho využití?

Je to veřejností nejvíce kritizovaná investice. Utracené peníze budou městu jednou chybět. Nákladný provoz a hluk uprostřed obytné zóny bude muset bohužel řešit každé budoucí vedení města.

Prachatice společně

1. Podle statistik zažívají Prachatice odliv mladých lidí z města. Jak byste tomu chtěl/-a zabránit?

Naše řešení spočívá v základních 3 bodech. Prvním bodem je městská výstavba bytových jednotek, dalším bodem je rozšíření některých pozemků na stavební parcely a v neposlední řadě provedení změny konceptu městského bydlení. Změnu konceptu městského bydlení si představujeme zrušením obálkové metody a nahrazení bodovým systémem.
Tím věříme, že zamezíme odlivu obyvatel, problematické zároveň je, že obyvatelé, kteří z Prachatic odešli do nedalekých vesnic (kde jsou stavební parcely a byly výrazně levnější), tak učinili zejména z důvodu nedostatku kapacit pro bydlení, nikoliv z důvodu, že  by v Prachaticích nechtěli zůstat, tento trend chceme výstavbou a podporou bydlení zvrátit.
Dále se zmíníme, že systém obálkové metody působí právě to,  že děti „starousedlíků“ nemají vysokou šanci městský byt obsadit (ať už by byl např. startovací jako pro rodiny). Naše kandidátní listina je obsazena všemi generacemi a ta mladší část tento problém vnímá velmi intenzivně, důležité je, aby město Prachatice nespadlo… Zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků.

2. Už roky se vleče využití prostor bývalé střelnice. S jakým návrhem přicházíte vy?

Pokud se podíváme na lokalitu, budeme navazovat na otázku č. 1. S tím dále souvisí i problematika rozpočtového určení daní, jak jsme zmiňovali výše – to je hlavní příjem obcí obecně, ten se odvíjí se od počtu obyvatel. Myslíme si, že tato lokalita je nejvhodnější k využití pro účely občanské vybavenosti, zejména bydlení. Tím bychom chtěli navázat na další možné pozemky v nedalekém okolí, u kterých o takovém záměru probíhá a probíhala diskuze.

3. Prachatická knihovna sídlí v poměrně stísněných prostorách nedaleko historického centra. Zasloužila by si podle vás jiné prostory, případně jaké?

Souhlasíme s tím, že tato vzdělávací instituce by si na 100 % zasloužila důstojnější prostory. V tom bychom rádi obnovili diskuzi, jestli by nebylo vhodné přemístit knihovnu do bývalé hasičárny vedle budovy gymnázia, která je ve vlastnictví města Prachatice (ve vlastnictví je budova „hasičárny“). V našem programu máme za cíl podporovat edukativní aktivity nejen příspěvkových organizacích města Prachatice, ale i místních spolků (např. navýšením částky na dotační program pro kulturu). Myslíme si, že záměr zřídit knihovnu v těchto prostorách by odpovídal i našemu programu, kde bychom chtěli zřídit edukativní centrum s podnikatelským inkubátorem na Chatě Libín, v tom vidíme propojení všech vzdělávacích institucí (od základních až po VŠ) a věříme, že by se město Prachatice mohlo stát centrem vzdělanosti a místem např. konferenční turistiky z akademického prostředí (tím zase podpoříme podnikatelský sektor).

4. Prachatice mají nové letní kino za zhruba 60 milionů korun, které zaplatily z vlastního rozpočtu. Jakou vidíte možnost jeho využití?

Letní kino v současné podobě musíme využít zejména ke kvalitní produkci a kinematografii. Je škoda, že v areálu nebude možné pořádání trhů nebo jiných podobných venkovních aktivit vzhledem k požárním předpisům. V tuto chvíli vidíme možnost využití venkovního kina i například k náročnějším divákům (operní zpěv, různé přednášky osobností).
Dále u takového velkého areálu spatřujeme nedostatek kapacity v oblasti parkování. Tento problém se snažíme řešit v našem programu také a to zejména vybudováním parkovacích domů v blízkosti sídlišť.

PRO Prachatice

1. Podle statistik zažívají Prachatice odliv mladých lidí z města. Jak byste tomu chtěl/-a zabránit?

Domníváme se, že důvodem pro odchod mladých lidí z našeho města je především skutečnost, že Prachatice jim nenabízí nic, co by jim usnadnilo vstup do dospělého života.
Z tohoto důvodu se dlouhodobě primárně snažíme o zajištění možnosti bydlení při vstupu do dospělého života, a to především prostřednictvím startovacích bytů a smysluplné regulaci nájemného v obecních bytech tzn. nájemné přiměřené potřebné obnově.
Chtěli jsme a chceme také vytvořit zahrádky, aby lidé v bytových domech měli i svůj kousek půdy pro potěchu i užitek. Snažili jsme podporovat malé podnikání a mládež. Zkrátka udržet mladé lidi v Prachaticích tím, že jim nabídneme možnosti, které budou ku prospěchu jim a následně i celému městu.

2. Už roky se vleče využití prostor bývalé střelnice. S jakým návrhem přicházíte vy?

My dlouhodobě ctíme platnou územní studii, tzn. v okolí střelnice realizovat 16 parcel pro individuální bydlení a z objektu střelnice možná spíše vytvořit byty než jít cestou sportovišť uprostřed rezidenční zóny. A opět byty nabídnout spíše k prodeji do osobního vlastnictví než aby byly komunální.

3. Prachatická knihovna sídlí v poměrně stísněných prostorách nedaleko historického centra. Zasloužila by si podle vás jiné prostory, případně jaké?

Téma změny prostor knihovny je v Prachaticích obecně letité téma. Bohužel vzhledem k investicím téměř veškerých finančních prostředků do letního kina, nebude nyní možné přesun knihovny realizovat.

4. Prachatice mají nové letní kino za zhruba 60 milionů korun, které zaplatily z vlastního rozpočtu. Jakou vidíte možnost jeho využití?

Jeho využití ukáže čas a také výše provozních nákladů. Nabízí se kulturní akce, koncerty atd. Nicméně genius loci nádherného renesančního náměstí nenahradí. Obáváme se, že ze z těchto i ekonomických důvodů nebude tolik využíváno a bohužel desítky milionů nebyly investovány optimálně.

Živé Prachatice

1. Podle statistik zažívají Prachatice odliv mladých lidí z města. Jak byste tomu chtěl/-a zabránit?

Odliv zejména mladých lidí z Prachatic má samozřejmě více příčin. Odliv obyvatel z malých měst je častým obecnějším jevem, přesto jsou města, kde k němu nedochází.
V případě Prachatic je třeba na předním místě změnit bytovou politiku.
1. Je třeba postavit nové byty (město na výstavbu nových bytů zcela rezignovalo, za poslední desetiletí nebyl městem postaven žádný nový bytový dům) s částí dotovaného dostupného bydlení pro konkrétní sociální skupiny (mladé rodiny s dětmi, matky samoživitelky.). V současné době není žádná nabídka dostupného bydlení pro sociálně slabší, všechny byty se soutěží o nejvyšší nabídku.
2. Změna podmínek poskytování městských bytů v Prachaticích.
3. Připravovat průběžně parcely pro výstavbu rodinných domů na pozemcích města.
4. Město musí být atraktivní pro mladé lidi. Nabídka kulturních a společenských akcí musí být bohatá a pestrá.
5. Nabídky služeb musí být kvalitní, to znamená podpora místních podnikatelů a služeb.
6. Zvyšování celkové kvality života v Prachaticích.

2. Už roky se vleče využití prostor bývalé střelnice. S jakým návrhem přicházíte vy?

Umístění i stávající objekty a pozemky bývalé střelnice se přímo nabízejí na vybudování sportovního, společenského, komunitního centra. Ideální lokalita pro vybudování městského kempingu, výletní restaurace pro návštěvníky kempingu i místních obyvatele (blízká dostupnost sídliště a naopak okolní přírody), ideální výchozí bod pro uživatele blízkých singletracků. Na základě veřejné diskuze doplnění o další aktivity (skateboard, pumptrack, bouldering apod.) Pro získání nejlepšího návrhu předpokládáme veřejnou architektonickou soutěž o návrh.

3. Prachatická knihovna sídlí v poměrně stísněných prostorách nedaleko historického centra. Zasloužila by si podle vás jiné prostory, případně jaké?

Knihovna jednoznačně potřebuje nové prostory odpovídající požadavkům 21. století. Nová knihovna je již vyprojektovaná v objektech bývalé hasičské zbrojnice, v ideální poloze těsné blízkosti gymnázia i dostupného centra s velice dobrým využitím stávajících objektů i přilehlých ploch. Dosavadní proces projektování ale nesvědčil o výrazném zájmu vedení města o realizaci s naprostým podceněním kvality přípravy. Nová knihovna je tak závislá pouze na rozhodnutí knihovnu realizovat, což patří mezi naše priority.

4. Prachatice mají nové letní kino za zhruba 60 milionů korun, které zaplatily z vlastního rozpočtu. Jakou vidíte možnost jeho využití?

Výstavbu nového letního kina jsme nepovažovali za prioritu Prachatic, navíc v dané lokalitě, která by byla využitelná např. pro potřebnou bytovou výstavbu. V dnešní době je možné letní kino provozovat jinými způsoby s mnohem menšími náklady. Využití letního kina v letních měsících může být při jednotlivých akcích poměrně intenzivní, s ohledem na nemožnost využívání po celý rok nám ale přijde tato investice jako neúměrná vynaloženým nákladům i souvisejícím negativům v podobě rušení obyvatel přilehlých domů a záboru cenných ploch.

Spustit audio