Hospodaření společnosti STARZ znepokojuje vimperskou veřejnost

Finanční výbor prověřil hospodaření městské společnosti STARZ, která ve Vimperku spravuje například zimní stadion. Zjistil nedostatky, které znepokojují vimperskou veřejnost.

Jaká opatření přijalo vedení města, aby se odhalené prohřešky neopakovaly? Odpovědi hledal reportér Václav Malina:

Finanční výbor totiž provedl kontrolu ve firmě – ve Vimperku známé pod zkratkou STARZ. Zjistil při ní například neúplné faktury a podivil se nad pronájmy ledové plochy na zimním stadionu za rozdílné ceny.

Jedna z výhrad finančního výboru se týkala vybírání poplatků za vstupné. Kontrolní zápis konstatuje, že za celou dobu hospodaření STARZ nebyla za vstupné na hokejové zápasy zinkasována ani jedna koruna a že vstupné inkasuje sportovní klub HC Vimperk. Bývalý předseda HC Vimperk Zdeněk Ženíšek sedí na vimperské radnici v pozici tajemníka městského úřadu.

Starosta Vimperka Bohumil Petrášek odmítl, že by městská kasa přišla kvůli hospodaření organizace STARZ o nějaké finance a ředitel vimperského STARZu Václav Vokatý se k celé záležitosti odmítl znovu vyjádřit.

Bez ohledu na to, zda organizace STARZ ve Vimperku přežije letošní rok, bude fajn, když účetní ve Vimperku budou správně fakturovat, a zástupci města - ať volení nebo jmenovaní – se budou v duchu fair play chovat ke spoluobčanům, kteří chtějí něco vysvětlit a požadují nápravu zjištěných nedostatků.