Entomologové opět řeší pokácení dubů u zoo Ohrada

V jižních Čechách lze stěží najít entomologicky a rekreačně exponovanější místo než je Hlubocko. Vzniká tak velký tlak na zajištění bezpečnosti alejí a problematika kácení dřevin se řeší v této lokalitě každoročně.

Před rokem bylo u ZOO Ohrada vykáceno několik třísetletých dubů. Tato záležitost pobouřila některé ekology. Ředitel ZOO Vladimír Pokorný se ale tomuto nařčení brání.

Majitelem pozemku, na kterém duby stály, je Jihočeský kraj. Krajský úřad proto nechal vypracovat posudek, který zjistil stav stromů. Výsledek průzkumu hovořil jasně. Názory všech zúčastněných stran mapovala redaktorka Jitka Cibulová Vokatá.