Centrum léčby srdeční arytmie si připomíná rok existence

6. únor 2009

Rok své existence si připomíná v těchto dnech Arytmologické a kardiostimulační pracoviště, které vzniklo při českobudějovickém Kardiocentru. Pracoviště, které svým technickým vybavením patří ke špičce nejen v České republice, ale i v Evropě, poskytuje péči lidem s poruchou srdečního rytmu. Tito pacienti museli až do začátku loňského roku cestovat za lékařskou péčí do Prahy.

Mezi nejčastější srdeční arytmie patří fibrilace síní. Touto poruchou trpí odhadem asi jedno procento populace. Srdeční arytmie, která může být za určitých okolností i život ohrožujícím onemocněním, se dnes může léčit třemi způsoby.

"První je podáváním léků antiarytmik, tak bohužel naše úspěšnost i přes obrovský pokrok a výzkum není příliš vysoká, nepřesahuje 30 až 40 procent. Definitivním řešením pro pacienty je podstoupení malého zákroku, kterému říkáme katetrizační ablace a při něm jsme schopni lokalizovat místo arytmie a drobnou cévkou zavedenou z třísla do srdce jí definitivně odstranit," vysvětlil vedoucí lékař Arytmologického a kardiostimulačního centra Alan Bulava.

Právě provádění takzvaných katetrizačních ablací v počtu asi 480 zákroků ročně staví českobudějovické Arytmologické a kardiostimulační centrum hned za pražská specializovaná pracoviště. Třetí možnost léčby srdeční arytmie představuje léčba implantátem, například kardistimulátorem.

Spustit audio