Budějovické územní komise si stěžují, že město nebere jejich práci vážně

02148624.jpeg

Územní komise jsou poradní orgány městské rady. Fungují od podzimu minulého roku, kdy koalice obnovila jejich činnost.

Členy komisí jsou losovaní zástupci lidu, kteří jsou v Českých Budějovicích vybráni podle šesti územních oblastí. Jednou měsíčně zasedají a řeší stížnosti nebo podněty lidí, kteří žijí přímo v příslušných obvodech. Tato úzká spolupráce města se svými občany vypadá jako dobrý nápad.

Jiří Čondl ale zjistil, že českobudějovické orgány města práci celé komise neberou příliš vážně. To bylo hlavní téma dalšího dílu pořadu Bez obalu.