Bezpečnější a rychlejší léčba srdeční arytmie. Lékaři českobudějovické nemocnice používají novou metodu

6. říjen 2022 11:49

Fibrilaci srdečních síní odstraňují lékaři českobudějovické nemocnice novou metodou. Ta s sebou nese řadu výhod i pro pacienta. Měla by totiž být bezpečnější, účinnější, rychlejší a také šetrnější.

Starší metodou lékaři ničili buňky zodpovědné za arytmii výhradně radiofrekvenční energií, která vedla v podstatě ke „spálení“ tkáně v cílovém místě. To s sebou přinášelo ale také rizika.

„Rizika původní metody byla zejména v ovlivnění okolních struktur. My jsme se snažili zničit buňky, které jsou zodpovědné za arytmii, ale vedle už se nacházela jiná struktura, například jícen nebo brániční nerv. Ty struktury mohly být na sebe nalehlé a pak jsme měli na výběr – buď struktury neošetřit a zvýšit riziko arytmie, nebo je ošetřit a zvýšit riziko komplikaci,“ vysvětluje vedoucí lékař kardiocentra českobudějovické nemocnice Alan Bulava.

Čtěte také

Nyní lékaři používají pulzní elektrické pole, u kterého taková rizika odpadají. „Ta metoda je bezpečná, pulzy jsou kardioselektivní, jinými slovy ovlivňují pouze buňky srdečního svalu. A to je to, co chceme. Dvacet let jsme hledali energii, která by byla perfektní pro toto použití, nyní ji konečně máme klinicky dostupnou,“ říká Alan Bulava.

Fibrilace síní je zrádná arytmie, kterou trpí až čtyři procenta populace. „Musíme doporučovat, aby se po ní aktivně pátralo zejména u pacientů ve vyšších věkových skupinách, řekněme padesát let plus. Má totiž celou řadu nežádoucích účinků – zvyšuje výskyt mozkových příhod, srdečního selhání, plicní embolie a celé řady dalších onemocnění,“ připomíná kardiolog.

Lékaři českobudějovické nemocnice už novou metodou provedli zhruba 150 operací. A to úspěšně, pacienti odcházejí druhý den domů a lékaři nezaznamenali žádné komplikace.

Spustit audio

Související