Vrbenské rybníky u Českých Budějovic jsou rájem vodního ptactva

24. duben 2015
Česko – země neznámá

Kousek od českobudějovických sídlišť Vltava a Máj se nachází přírodovědný unikát - soustava čtyř rybníků. Jmenují se Černiš, Domin, Starý a Nový Vrbenský rybník. Dohromady nesou označení Vrbenské rybníky, lidově Na Vrbenkách. Přírodovědci u nich zaznamenali 40 druhů vyšších rostlin, 831 druhů hmyzu a 193 druhů ptáků.

Nejznámějším ptákem Vrbenských rybníků je asi racek chechtavý. Ideální hnízdiště mu poskytuje rybník Domin. V minulosti, když rybáři čistili rybniční dno, bláto neodváželi, ale vyhrnovali ho na hromady. Z nich vznikly malé ostrůvky, které nyní ptáci využívají jako hnízdiště. Racků na nich žije několik tisíc párů. I když jejich počet v posledních letech klesá, stále jde o největší kolonii racka chechtavého u nás.

Řada druhů tažných ptáků využívá jihočeské rybníky také jako zastávku na svých přeletech mezi hnízdištěm a zimovištěm.

Husa velká

Mokřadní louky u rybníků jsou z dvaceti procent pokryté rašeliníkem. Z bylin se v rezervaci vyskytují bazánovec kytkokvětý či zábělník bahenní. Na loukách roste orchidej prstnatec májový a ocún jesenní. V bažinných olšinách tvoří bylinné patro ďáblík bahenní, kapraď hřebenitá nebo žebratka bahenní. Stromy zastupuje především na okrajích bříza pýřitá, bříza bělokorá, dub letní a borovice lesní.

U Vrbenských rybníků rostou i vzácné houby

Vrbenské rybníky a jejich bezprostřední okolí jsou rovněž významnou mykologickou lokalitou. Roste tam řada hřibů včetně teplomilných a ohrožených druhů, které jsou z většiny vázané na kořeny dubů. Některé patří mezi zvláště chráněné druhy, které jsou evidované v Červeném seznamu ČR. Tyto houby se v rezervaci sbírat nesmí.

Ještě počátkem 20. století vedla přes území dnešní rezervace železniční dráha, po které se zachoval násep rozdělující rybníky Nový Vrbenský a Starý Vrbenský na dvě části. Dnes vede náspem pohodlná pěšina. Blízkost největších českobudějovických sídlišť předurčuje území rezervace k odpoledním procházkám a venčení psů. Přes rezervaci Vrbenské rybníky vede cyklostezka a modrá turistická trasa.

Cesta po hrázi

V polovině devadesátých let 20. století zde byla vyznačena i naučná stezka Po hrázích Vrbenských rybníků s deseti informačními tabulemi. Ty seznamují návštěvníky především s faunou a flórou rezervace Vrbenské rybníky. Trasa je dlouhá čtyři kilometry a není turisticky nijak náročná.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d12419.9266939767!2d14.437349152346858!3d49.00616201670586!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x477351bc87a40ed1%3A0x3d5b94f54f474ce9!2zVnJiZW5za8OpIHJ5Ym7DrWt5!5e1!3m2!1scs!2scz!4v1429867368470" width="610" height="450" frameborder="0" style="border:0"></iframe>
autor: Filip Černý
Spustit audio