Tvrz Svébohy se může zřítit do silnice. Vlastník ani úřady se nemají k nápravě

Propadnuté stropy, popraskané klenby a shnilé trámy. Tvrz Svébohy u Nových Hradů je v havarijním stavu. I když může spadnout na projíždějící auta nebo někoho z místních, nikdo ji neopravuje.

Ve tvrzi byla dříve hospoda i divadelní klub. I když je to kulturní památka, nic se s ní už roky neděje a chátrá. Podobná situace jako u mnoha jiných památek v Česku.

Každý majitel má ze zákona povinnost udržovat památku v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením.

S vlastníkem je obtížné jednání

„Je to určitá parapsychologie, síla podvědmí a nadvědomí, je to připravené celý život, od mládí to člověk v sobě má,“ odpovídá majitel tvrze Jaroslav Břicháček na dotaz, jak došel k tomu, že si objekt v roce 1997 koupil.

Břicháček odmítá nést zodpovědnost za svou nemovitost: „Vzpamatujme se, nikoho nikdo neochrání. Každý je přeci svéprávný. Podívejte se, v jakém stavu jsou některé naše silnice, na kole na nich zažívám vyloženě nebezpečné situace.“

Tvrz bude chátrat dál

Aby tvrz dál neohrožovala okolí, musí zabezpečovací práce ze zákona zaplatit obec, v tomto případě Nové Hrady, a pak peníze po majiteli vymáhat. To by ale musel stavební úřad v Nových Hradech vedení města o této povinnosti informovat a nařídit mu to, což se dle starosty Nových Hradů Vladimíra Hokra nestalo.

Pro vysvětlenou jsme se chtěli spojit s vedoucím stavebního úřadu v Nových Hradech Luďkem Prášilem. Ten se s námi odmítl sejít. Na naše dotazy odpověděl písemně: „Úřad postupuje v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek. Jsou vydaná příslušná opatření dle stavebního zákona, některá opatření jsou již přijata, ne však v plném rozsahu vydaných rozhodnutí. S vlastníkem je obtížné jednání, a to vzhledem k jeho zdravotnímu stavu, o kterém si zdejší správní úřad učinil vlastní náhled."

Tvrz Svébohy na Novohradsku

A tak bude tvrz Svébohy zřejmě chátrat dál. Pokud bude letos vlhká zima a hodně sněhu, je možné, že střecha se zřítí na silnici a protější dům během několika měsíců.