Trocnov se po staletí jmenoval Zaluží. Podle Žižkova rodného dvorce ho pojmenovali až v roce 1949

14. leden 2023

V naší zemi nejspíš není dítě školou povinné nebo dospělý člověk, který by neznal pojmy Trocnov a Jan Žižka. Starší generace si ho pamatuje třeba i z papírové dvacetikoruny, nebo z filmů Otakara Vávry, kde Žižku nezapomenutelným způsobem ztvárnil Zdeněk Štěpánek. V jihočeském Trocnově na Českobudějovicku, který je dnes součástí obce Borovany, byste našli celý areál památníku Jana Žižky, včetně jeho mohyly.

Obec Trocnov se až do roku 1949 jmenovala Zaluží. Dvorec Trocnov, kde se husitský vůdce narodil, ale nikdy nebyl její součástí. A to zdaleka není jediná zajímavost. Věděli jste třeba, že Jan Žižka byl dvakrát ženatý?

Podle historika Jana Šimánka je jedním z mála historických dokumentů o osobnosti Jana Žižky a jeho rodiny krumlovské nekrologium: „V roce 1400 nechal Jan Žižka v tamním klášterním kostele sloužit mši za své, podle zápisu zesnulé rodiče Řehoře a Johanu a za obě manželky, které se obě jmenovaly Kateřina.“

Jan Žižka byl tedy nejspíš dvakrát ženatý, ovšem ani o jedné jeho ženě není víc dostupných materiálů, jen zápis o prodeji statku v Čeřejově, který do manželství s Janem Žižkou přinesla věnem jeho první manželka Kateřina.

Historik Jan Šimánek u původní studny Mikšova dvorce

„Jan Žižka měl pravděpodobně ještě mladšího bratra Jaroslava a sestru Anežku, která jistou dobu žila v krumlovském klášteře,“ říká historik. Ani o nich ale víc zápisů není, kromě několika málo stop dokládajících, že Žižkova sestra Anežka na sklonku života žila coby vdova ve svém vlastní domě v Praze.

Areálu v Trocnově vévodí žulový pomník Jana Žižky od Josefa Malejovského z roku 1960. Najdete tam také expozici husitství a Jana Žižky, které patří Jihočeskému muzeu a bylo zřízeno v prostorách původního poplužního dvora borovanského kláštera.

Areálem trockovského památníku vede naučná stezka, sochu Jana Žižky vytvořil v padesátých letech sochař Josef Malejovský

Celým areálem trocnovského památníku Jana Žižky vede naučná stezka. Od parkoviště pro návštěvníky vás zavede ke dvěma středověkým dvorcům, do muzea husitství, k Žižkově mohyle a také k místu, kde podle pověsti stával dub, v němž se Jan Žižka narodil. Ano, prý se to skutečně stalo ve vykotlaném dubu během bouřky.

Spustit audio