Sochař z Jesenicka Engelbert Kaps

Dnes si připomeneme slezského sochaře Engelberta Kapse. Narodil se 19. února 1888 v Jeseníku.

Měl výtvarné nadání, a tak studoval na slavné kamenické škole pro zpracování mramoru v nedalekých Supíkovicích. Po jejím absolvování odešel na vídeňskou akademii studovat sochařství. Už během studia se živil jako kamenosochař. Poté co studium v roce 1914 ukončil, se vrátil do rodného Jeseníku, odkud v roce 1921 odešel do Supíkovic. Zde byl v letech 1938 a až 1941 dokonce starostou.

Do historie tohoto Jesenicka se zapsal především svou výjimečně kvalitní uměleckou tvorbou. Vytvořil zde celou řadu hrobek a náhrobků, válečných pomníků, ale i dalších sochařských prací, včetně portrétních bust.

Mezi nejznámější díla Engelberta Kapse patří mramorová lavice pro městský park v Jeseníku s reliéfem Germáni se vracejí z lovu, dále například válečné pomníky v Rýmařově nebo Vrbně pod Pradědem.

Jeho náhrobek kamenických podnikatelů Försterů ve Zlatých Horách byl v roce 1994 prohlášen kulturní památkou. Engelbert Kaps musel o roce 1945 odejít z vlasti. Usadil se v bavorském Řezně, kde v sochařské práci pokračoval. Zemřel v roce 1975 v 87 letech.

Im Jubiläum der Woche erinnern wir an den Schlesischen Bildhauer Engelbert Kaps. Kaps wurde am 19. Februar 1888 in Freiwaldau geboren. Er war künstlerisch begabt und studierte an der ruhmreichen Marmorfachschule in Saubsdorf. Nach dem Abschluss des Studiums ging Kaps an die Wiener Akademie der bildenden Künste um Bildhauerei zu studieren. Schon binnen des Studiums verdiente er sein tägliches Brot mit der Bildhauerei. Im Jahre 1914 beendete Kaps das Studium uns kehrte nach Freiwaldau zurück. Im Jahre 1921 ging er nach Saubsdorf. Dort war er in den Jahren 1938 bis 1941 sogar Bürgermeister.   

In die Geschichte des Altvatergebirges schrieb sich Kaps mit einer großen Anzahl von ausgezeichneten Kunstwerken ein. Er schuf eine Großzahl von Gruften und Grabsteinen, Kriegerdenkmälern aber auch andere Arbeiten, wie z.B. Büsten. Zu den bekanntesten Werken gehört die Marmorbank im Stadtpark von Freiwaldau mit einen Relief Germanen kehren aus der Jagd zurück oder Kriegerdenkmäler in Römerstadt oder Würbenthal.

Der Grabstein der Steinmetz-Familie Förster in Zuckmantel wurde 1994 zum staatlichen Kulturdenkmal ernannt. Engelbert Kaps wurde aus seiner Heimat vertrieben und ließ sich in Regensburg nieder. Er arbeitete in seiner neuen Heimat als Bildhauer weiter. Engelbert Kaps starb im Jahre 1975 mit 87 Jahren.