Romano suno 2022: Národ zůstane národem, pokud si uchová svůj jazyk

16. prosinec 2022

Soutěž Romano suno, kterou pořádá obecně prospěšná společnost Nová škola, proběhla letos už po 25. Snahou soutěže je podpořit používání romštiny a dát příležitost romským dětem i dospělým vyjádřit se ve své mateřštině tvůrčím způsobem.

„Letos bylo zhruba 200 účastníků. Nejvíce psali do kategorie Píšeme v romštině (Pisinas romanes). Dále jsme dostali hodně videí v kategorii Mluvíme romsky (Vakeras romanes) - těch bylo kolem třiceti. Letos jsme také otevřeli vědomostní soutěž Džanas romanes, ve které spolu soutěží páry v hádání slov. Do finále postoupilo devět párů,” ohlíží se za letošním ročníkem soutěže Romano suno koordinátorka Marie Podlahová.

Soutěžních příspěvků letos přibylo

Soutěže se každoročně zúčastňují děti z celé České republiky.

Čtěte také

„Obecně se dá říct, že máme silné ostravské zastoupení. Hodně příspěvků dále chodí z Ústí nad Labem a z Plzně.”

Poslední roky se do soutěže zapojují i olašští Romové:

„Pro Romano suno pracuji dvanáct let a proto mohu říct, že dlouhodobě sleduji pokles romštiny, hlavně u dětí. Dost zásadně se na romštině projevil covid. Jezdili jsme různě do škol a přišlo nám, že děti mluví romsky míň, hůř se vyjadřují. Ale asi to bylo jen těmi krizovými léty. Teď už nám totiž přijde, že na těch samých školách je mluvčích více a že mluví lépe. Dojem, že za covidu strmě klesala znalost romštiny, se tedy naštěstí nepotvrdil.”

„V Romano suno máme naopak více olašsky mluvících dětí a příspěvků. Celkově příspěvků dvojnásobně přibylo, a to i ve slovenské romštině.”

Podpora romština na základních školách

Podle učitelky ze ZŠ Ústí nad Labem Terezie Jelínkové se děti z 1. i 2. stupně každoročně do soutěže zapojují:

Čtěte také

„Z naší školy se letos zúčastnilo asi dvacet dětí, z nich se čtyři umístily. Nová škola s námi dlouhodobě spolupracuje, naši žáci jsou ze 100% romského původu. Každoročně u nás probíhají workshopy.”

Romština je na škole mezi žáky aktivním jazykem.

„Žijeme v Předlicích, které jsou uzavřenou komunitou, žijí tu pouze romští obyvatelé. Proto naše děti romsky umí, romsky se mezi sebou baví. I tak se ji ale snažíme stále podporovat. Například tím, že spolupracujeme s romskými rodiči a pořádáme různé festivaly, např. Den Romů.”

Na druhém místě se umístila žákyně sedmé třídy ZŠ Pěší 1 Lenka Janová s povídkou ‘Neposlechneš a doplatíš na to.’

„Romano suno jsem se zúčastnila už podruhé. Chodím do literárního kroužku v ostravské Notičce, neziskové organizaci, kde píšu příběhy v češtině i v romštině. Vybrala jsem si kategorii ‘Máme je jenom jedna’. Psala jsem o holce, která neposlechla svoji matku a kvůli tomu zemřela tragickou smrtí. O smrti přemýšlím různými pohledů, proto se tomu věnuji i ve svých příbězích.”

Národ bez jazyka není národem

V kategorii dospělí zvítězila se svou povídkou ‘Dotkni se každé nohy’ Mária Hušová:

Čtěte také

„Když jsem byla malá a někdo zemřel, držela se stráž, mrtvý ležel tři dny doma. Staří lidé říkávali, že je důležité dotknout se u mrtvého nohou, protože pak nás nebude chodit strašit.”

Pro autorku se důležité, aby romština zůstala i nadále v romsky mluvících rodinách mateřským jazykem.

„Národ zůstane národem, pokud si uchová svůj jazyk. Jazyk by se měl předávat z generace na generaci. Nese v sobě historii, vypovídá o ní význam slov. Národ bez jazyka není národem.”

autor: Rena Horvátová
Spustit audio

Související