První výlov rybníka Mrhal po 55 letech nabral zpoždění

Očekávaný výlov rybníka Mrhal na Českobudějovicku ještě letos nebude. Při jarní kontrole hráze odborníci zjistili průsak a odbor životního prostředí budějovického magistrátu rozhodl, že vlastník musí rybník vypustit a hráz opravit.

Majitel už některé přípravné práce udělal. Hladina je asi o půl metru nižší, než bývá touto dobou obvyklé, stromy na hrázi jsou pokácené.

Svůj první výlov po 55 letech ale rybník Mrhal zatím nezažije. Majitel, který tentokrát odmítl mluvit na mikrofon, nesehnal sací bagr. Ten potřebují rybáři, aby si vytvořili loviště. „K celkovému vypuštění a výlovu ryb požadují rybáři zajištění odsátí sedimentu z loviště, což je jeden problém. Vlastní výběr zhotovitele je podmíněn předložením projektové dokumentace, která byla zpracována v září 2017, ale to už je věc majitele tohoto vodního díla,“ vysvětluje vedoucí odboru životního prostředí budějovického magistrátu Svatopluk Mika.

Odborný průzkum letos na jaře ukázal, že hrází prosakuje voda ve větší míře, než je bezpečné. Majitel nechal na inkriminované místo navézt haldu kamení.

Podle rozhodnutí odboru životního prostředí ale bude muset udělat ještě více úprav. „Jedná se o celé vypouštěcí zařízení. To bylo při posledním vypouštění, pravděpodobně v roce 1962, zabetonováno, takže v podstatě celou dobu nebylo možné rybník vypustit. Výpustní zařízení se musí rekonstruovat,“ dodává Svatopluk Mika.

Pro majitele Petra Šťastného by jarní výlov znamenal de facto zrušení celé rybářské sezony. Jak Českému rozhlasu řekl při posledním rozhovoru letos v červnu, přes padesát let nelovený rybník skrývá desítky trofejních ryb. „Kvůli tomu sem jezdí rybáři nejen z celých Čech i ze zahraničí, aby si chytili trofejní ryby, vyfotili se s nimi a pustili je zpátky,“ připomněl.

Na vyřešení celé situace tlačí město Rudolfov, které by v případě protržení hráze Mrhalu bylo v ohrožení. „Mám tady zápis z jednání z 26. září, kde stále platí dosažený první stupeň povodňové aktivity, to znamená stav bdělosti. Zanikne, až pominou příčiny nebezpečí, a to zatím nikdo neodvolal,“ říká starosta Vít Kavalír.

V případě, že by se valila povodňová vlna od Mrhalu, mohla by se podle odborné studie protrhnout i hráz Královského rybníka uprostřed Rudolfova. „Jednoznačně by byly ohroženy desítky domů,“ připomíná Vít Kavalír.

Podle posledního rozhodnutí vydaného českobudějovickým odborem životního prostředí by měl výlov nastat na začátku příštího roku. Rozhodnutí zatím nenabylo právní moci.