Poutní areál v Římově se může stát národní kulturní památkou

15. leden 2018

Desítky milionů korun bude stát obnova poutního areálu v Římově na Českobudějovicku. Loretánská kaple, ambity a 25 zastavení na křížové cestě v krajině kolem Římova v posledních letech chátrají.

Církev už podala žádost o dotaci, a pokud se Římov dostane na seznam národních kulturních památek, šance získat peníze ještě vzroste.

Centrum poutního areálu tvoří loretánská kaple s ambity. „Loreta je nazaretský domeček Panny Marie, kde žila před svým zasnoubením a posléze i po narození Ježíše. V druhé polovině 17. století po třicetileté válce byla hojně uctívána a v Čechách vznikla celá řada těchto domečků,“ vysvětluje Ludmila Ourodová z Národního památkového ústavu.

Krajina kolem Římova je plná různých kapliček, kaplí a zastavení. Křížová cesta jich má dohromady pětadvacet. Zastavení připomínají celý příběh Kristova utrpení.

Osobní vazbu k římovskému areálu má generální vikář českobudějovické diecéze David Henzl. Právě tady se zrodilo jeho kněžské povolání. „Poutní místo Římov bylo nazýváno český Jeruzalém. Postavili ho jezuité v době, kdy křesťané nemohli putovat na posvátná místa v okolí Jeruzaléma v Izraeli. Mohli tam pouze františkáni, proto jezuité vyslali františkány, aby odměřili posvátná místa, a přesně podle toho postavili poutní areál v Římově. Lidé, kteří nemohli putovat na posvátná místa, tak prožívali dějiny spásy tady v Čechách,“ dodává.

Na obnovu celého areálu může farnost získat evropskou dotaci v řádu desítek milionů korun. „Je velká šance na úspěch. Nebýt toho, že byl Římov navržen do seznamu národních kulturních památek, tak by žádat nemohl. Myslím, že pokud se to podaří, bude to na mnoho desetiletí znamenat opravdu záchranu tohoto areálu, který postupně chátrá,“ připomíná Ludmila Ourodová.

Na seznam národních kulturních památek navrhli jihočeští památkáři ještě poutní areál Klokoty u Tábora, Jistebnici a poutní kostel Nejsvětější trojice u Trhových Svinů.

autor: Martin Pokorný
Spustit audio