Personální kolaps na jihočeské záchrance je pro květen zažehnán

Externím lékařům Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje se zvedne hodinová mzda zhruba o 30 procent. Lékaři se na tom dohodli s ředitelem záchranky Markem Slabým a náměstkyní hejtmana Ivanou Stráskou. K avizovanému kolapsu záchranné služby tak zatím nedojde.

Ředitel Zdravotnické záchranné služby Marek Slabý k tomu dodává: „V podstatě jsme dospěli k nějakému konsensu. Nedochází k žádným změnám. Pokud zastupitelstvo bude 31. května akceptovat situaci, kterou zatím garantují pan hejtman a paní náměstkyně, tak finanční prostředky jsou převáděny z prostředků záchranné služby a už se dále nebude nic měnit. Situace bude stále stejná.“

Jedná se o řešení na měsíc květen, definitivně musí změnu tarifů schválit zastupitelstvo Jihočeského kraje 31. května.