Oltář kostela v Lomci je kopií oltáře Svatopetrské baziliky. Vypadá, jako by se vznášel ve vzduchu

31. prosinec 2021

Víte, co má společného Bazilika Svatého Petra ve Vatikánu a barokní poutní kostel v jihočeském Lomci? Odpověď zní: oltář s baldachýnem. Ten náš, lomecký je volnou kopií římského oltáře. Jeho část, tak zvaný svatostánek nebo také tabernákl, je zavěšen na zdobných řetězech, díky čemuž se jakoby vznáší v chrámové lodi.

Vnuk generála císařských vojsk z třicetileté války Karla Bonaventury Buquoye, který pracoval v diplomatických službách, se na jedné ze svých cest dostal do nebezpečné bouře na Středozemním moři. Když bylo nejhůř, učinil slib, že když přežije, dá na svém panství postavit mariánský kostel.

Z nebezpečí sice zdárně vyvázl, ale slib nakonec vyplnil až jeho syn Filip Emanuel Buquoy. Pro stavbu si vyhlédl vrh Lomec, tyčící se nad rovinatým Vodňanskem. Na přelomu 17. a 18. století na něm tak vyrostl kostel Jména Panny Marie.

Hlava andělíčka

Od 18. století stojí v sousedství kostela i lovecký zámeček. Ten byl později upraven na faru, rozšířen a od 20. století ho obývají členky kongregace Šedých sester svatého Františka. „Myslím, že sestry tady zanechávají stopu duchovnosti,“ říká farář Josef Prokeš, který na Lomec dojíždí z nedalekých Vodňan. „Lidé, kteří sem přicházejí, tu mohou napsat jednoduché myšlenky nebo prosby o modlitbu. Sestry si je berou a potom se opravdu poctivě za ta přání modlí. Takže tohle poutní místo má najednou takovou živou přítomnost lidí, kteří se ve skrytu modlí za kraj, nad kterým stojí zdejší kostel,“ vysvětluje.

Detail oltáře

V interiéru lomeckého kostela se také nachází barokní architektonický skvost. Je jím baldachýnový oltář, který je volnou kopií oltáře ze svatopetrské baziliky v Římě. Baldachýn nesou čtyři točené sloupy, ovinuté vinnou révou. Pod baldachýnem je pak na řetězech zavěšen svatostánek, nad nímž je umístěna soška Panny Marie. „I v tomhle je zdejší kostel inspirativní,“ dodává Josef Prokeš. „Člověk tu vnímá naše předky, kteří také hledali odpovědi na otázky svých životů. A pomáhal jim v tom kostel, který byl opravdu velmi nevšední,“ uzavírá.

Baldachýn v kostele v Lomci

Kolem lomeckého kostela vedou dvě značené turistické trasy a jedna cyklotrasa. Zároveň je možné dojet až k němu autem nebo autobusem. Hlavní pouť se koná 12. září, jinak je areál kolem kostela volně přístupný a samotný svatostánek bývá často otevřený i během roku. Bližší informace najdete na webových stránkách lomeckého kostela.

autor: Filip Černý
Spustit audio