Ochranáři zaslepují kanály po těžbě v rašeliništi u Loučovic. Chtějí tak pomoci vzácným organismům

12. říjen 2023 14:33

Zachovat jedinečná přírodní společenstva z poslední doby ledové chtějí jihočeští ochranáři v rezervaci Rašeliniště Kapličky u Loučovic na Českokrumlovsku. Postupně zaslepí uměle vytvořené odvodňovací kanály po těžbě, a tím zadrží vodu v krajině. Pomůžou tak přežití chráněných druhů rostlin a živočichů.

Rašeliniště Kapličky u Loučovic protíná mnoho odtokových stop, které tu zbyly po těžbě rašeliny. Ochranáři je zaslepí. „Nejprve vykopeme rýhu přes odtokový kanál, do ní vložíme přivezenou kulatinu a zatlučeme kůly, ke kterým kulatinu a prkna fixujeme,“ popisuje terénní pracovník Vilém Řapek.

Na ploše zhruba tří hektarů v severovýchodní části přírodní rezervace bude 55 takových hradítek. „Rašeliniště se v dřívějších dobách těžilo a právě těžbou došlo k jeho odvodnění. Je protkáno odvodňovacími kanály, které chceme přehradit. Zaslepíme celkem šestnáct kanálů v délce zhruba 1,5 kilometru. Voda by se měla vrátit zpátky do krajiny, kam patří,“ říká vedoucí projektu Eva Ježková z krajského úřadu Jihočeského kraje.

Střevlík Ménétriésův

Zadržení vody v rašeliništi podpoří populace vzácných druhů rostlin a živočichů. „Místo je nejen přírodní rezervací, ale také evropsky významnou lokalitou, jejímž vlajkovým druhem je střevlík Ménetriesův. Dále se zde vyskytuje žluťásek borůvkový, jeřábek lesní nebo zmije obecná, ze vzácných a ohrožených rostlin vachta trojlistá, suchopýr a některé druhy rosnatek,“ uvádí biolog Kamil Zimmermann.

To, že hradítka krajině prospívají, se potvrdilo už v jiné části přírodní rezervace. „V severní části bylo instalováno 36 hradítek a už nyní můžeme vidět zvýšenou hladinu vody. Došlo k zamokření celého území a zlepšení zájmových biotopů,“ potvrzuje biolog.

Na konci roku bude v Rašeliništi Kapličky u Loučovic více než 90 hradítek, další vzniknou v následujících letech. Díky nim by měl tento vzácný biotop získat původní podobu z první poloviny minulého století, tedy doby, než se začalo s odvodňováním.

Hradítko na odvodňovacím kanále v přírodní rezervaci Rašeliniště Kapličky u Loučovic na Českokrumlovsku

Související