Občanské sdružení Fokus Písek omezilo své služby

Domov sociální péče ve Skalici u Litoměřic
Domov sociální péče ve Skalici u Litoměřic
Občanské sdružení Fokus Písek čelí existenčním problémům. Od ministerstva práce a sociálních věcí dostane jen 12 procent částky, o kterou žádalo na zajištění programu sociální rehabilitace lidí s duševním onemocněním. Od 1. února tak musí omezit své služby.

Na Písecku a Strakonicku je přitom Fokus jediná organizace, která lidem s duševní poruchou pomáhá, upozorňuje projektový manažer sdružení Ivan Čuřín: „Probíhají tu hlavně terapie, rozbory a pohovory. Sociální rehabilitace je rozdělena na dvě části: Jedna z nich je ambulantní, kdy klienti u nás řeší své problémy v kolektivu, pak se jedná o terénní formu, kdy sociální pracovní dochází za klienty osobně domů. To pak jsou nejtěžší případy, kdy klient není schopen přijít do ambulantní skupiny.“

A právě program sociální rehabilitace musí občanské sdružení Fokus Písek výrazně omezit. Omezení se týká zejména ambulantního centra, klienti budou moci přijít jen v určenou dobu. Většina pracovníků, kteří zajišťují právě sociální programy, budou dále zaměstnáni jen na poloviční pracovní úvazek.

Peníze v sociální oblasti rozděluje ministerstvo práce a sociálních věcí na doporučení na žádost krajů. Jak pro Český rozhlas vysvětlila náměstkyně hejtmana Ivana Stráská, která má sociální oblast na starosti, Jihočeský kraj dostal od ministerstva letos o 60 milionů méně. Ze 456 milionů dostal kraj jenom 400 milionů korun na sociální služby.

„Za poslední tři roky jsme v propadu zhruba 120 milionů korun. největší dopad, tzn. 27 milionů korun, šlo do pobytových služeb Jihočeského kraje, čili největší tíži pádu jsme vzali na sebe v našich pobytových zařízeních. Kraj v letošním rode dává do sociálních služeb 200 milionů korun, vlastně financuje celou jednu třetinu služeb. Na významný propad u některých neziskovek jsme ministerstvo upozorňovali, že právě terénní služby budou výrazně ohroženy,“ dodala Stráská.

Podle Ivany Stráské tak všechny organizace dostaly významně méně. Občanskému sdružení Fokus v Písku zánik v současné chvíli nehrozí. Svou další činnost může zatím financovat z jiných dotačních programů.