Malše láká ke koupání. Podle odborníků patří mezi nejčistější jihočeské řeky

U Malého jezu v Českých Budějovicích se vykoupali otužilci

Někteří obyvatelé Českých Budějovic se rádi koupají ve dvou řekách - ve Vltavě a v Malši, která se do Vltavy vlévá v centru města. A právě Malše se jednoho ze zdrojů znečištění zbavila teprve nedávno.

„Drobné obce v povodí většinou nemají centrální čistění odpadních vod, takže odpadní vody často končí přímo v řekách,“ vysvětluje Jan Potužák, vedoucí vodohospodářské laboratoře Povodí Vltavy v Českých Budějovicích.

Problém je hlavně v obcích, které mají společnou dešťovou a splaškovou kanalizaci. Když hodně zaprší, všechno dohromady skončí v řece.

„Řeka Malše z velké části teče v přirozeném korytě, takže zde probíhají poměrně intenzivní samočisticí procesy. Kvalita v posledních letech je stabilní, Malše patří ve srovnání s ostatními jihočeskými řekami k těm nejčistším,“ dodává Jan Potužák.

„Voda je strašně fajn, protože je docela teplá,“ chválí Tomáš Mráz, který u Malše bydlí už skoro padesát let. Pamatuje ale vodu ještě čistší. „U nás na chatě jsme viděli do dvoumetrové hloubky. To samozřejmě dnes není, ale je to jediný předěl, který vnímám. Za posledních asi dvacet let nejsem schopný rozeznat větší rozdíly,“ říká.

Jedním ze zdrojů znečištění byla obec Roudné. Kanalizaci tam zkolaudovali až koncem roku 2015. „V současné době máme domácnosti přepojené na splaškovou komunikaci a obec likviduje řádným způsobem splaškové vody,“ potvrzuje starosta Gustav Had.

Na budování kanalizace v sousedním Novém Roudném pracuje v posledních letech českobudějovická radnice. „Tato městská část už je z podstatné části odkanalizovaná. Pouze jednotlivé ulice kanalizaci nemají a na tom se pracuje,“ připomíná náměstek primátora Petr Holický.

Okolí Malše mají obyvatelé Českých Budějovic tak rádi, že nedávno donutili radnici zastavit budování nákladných protipovodňových opatření v okolí Malého jezu.