Lidé jsou ochotni pracovat i za cenu poškozování vlastního zdraví

6. únor 2015

Složitá situace na pracovním trhu způsobuje, že lidé chtějí pracovat i za cenu poškození vlastního zdraví. Přijít o práci může zaměstnanec rozhodnutím pracovního lékaře. Na jeho verdiktu záleží, jestli člověk může s ohledem na svůj zdravotní stav nastoupit do zaměstnání nebo v něm pokračovat.

Podle primáře Oddělení pracovního lékařství českobudějovické nemocnice, doktora Aleše Hejlka, se pracovní lékaři (dříve závodní lékaři) stále častěji stávají terčem verbálních útoků ze strany těch, které označí za zdravotně nezpůsobilé pro výkon konkrétního pracovního zařazení.

Týká se to nejčastěji rizikových prací, činností vyžadující zvláštní zdravotní způsobilost (např. práce s alergeny, ve výškách, svářečské činnosti a podobně) a dalších speciálních profesí, včetně profesionálního řízení motorových vozidel. Lidé jsou totiž často ochotni pracovat i za cenu dalšího poškozování vlastního zdraví, přestože to legislativa neumožňuje. Příčinou zmíněných konfliktů jsou podle lékařů především obavy z budoucnosti a sociální nejistota, někdy ovšem i účelové jednání.

Čtěte také

Nejvíce jsou ztrátou zaměstnání ze zdravotních důvodů ohroženi zaměstnanci starší 50 let. Často se však tento problém týká i mladších lidí, zejména pokud pracují s rizikovými faktory, včetně fyzicky náročných provozů a ve speciálních profesích.

Od 1. dubna 2012 platí zákon o specifických zdravotních službách. Každý zaměstnavatel bez ohledu na počet zaměstnanců, i když zaměstnává třeba jednoho, má povinnost mít svého smluvního lékaře pracovně lékařských služeb.

Celá řada dalších povinností zaměstnavatelů a zaměstnanců v této oblasti je popsaná v platném zákoníku práce. Veškeré smluvní pracovně lékařské služby jsou v plném rozsahu hrazeny zaměstnavatelem a podle zákona je smí vykonávat pouze pracovní lékaři a praktičtí lékaři. Nikdo jiný.

autor: Václav Malina
Spustit audio