Lidé bojují za založení waldorfského lycea v Budějovicích

Lidé, kteří prosazují založení waldorfského lycea v Českých Budějovicích, uspořádali happening

Ministerstvo školství nepovolilo založení waldorfského lycea v Českých Budějovicích. Na situaci teď upozorňují učitelé, rodiče a žáci Základní školy waldorfská, kteří o novou soukromou střední školu usilují. V úterý se proto sešli na náměstí a symbolicky tam opletli májku.

Oplétání májky vychází z keltské slavnosti typické pro toto roční období. „Pořadatelé opletli kmen májky barevnými pentlemi a ta symbolika barev má vyjádřit, že budoucnost vzdělávání dětí chtějí utkat společně s lidmi, politiky a rodiči. Na vzdělávání dětí by se podle nich měli podílet všichni,“ vysvětlila ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice Romana Lehmannová, která happening na náměstí sledovala.

Waldorfské vzdělávání se od tradičního liší například tím, že žáci dostávají písemné hodnocení. Známky jim učitelé udělují až v osmé a deváté třídě, a to jen kvůli tomu, aby se mohli hlásit na střední školy, kde je nutné doložit studijní průměr.

Při waldorfském vyučování také žáci hodně spolupracují s učitelem, řeší problémy ve skupinách, jednomu tématu se věnují delší dobu z různých úhlů pohledu. Škola propojuje jednotlivé předměty a usiluje o to, aby děti měly široký rozhled.

Waldorfské lyceum chtějí iniciátoři založit v Českých Budějovicích proto, že je zde mateřská i základní škola s výukou tohoto typu, ale už chybí střední škola. „Chtějí dát dětem možnost pokračovat v tomto trochu jiném typu vzdělávání v našem kraji,“ zjistila naše reportérka.

Myšlenku ale nepodpořil ani Jihočeský kraj, ani ministerstvo školství. Argumentují tím, že v kraji už je lyceí a podobných škol dost, ať už se jedná o gymnázia nebo obchodní akademie. Navíc poukazuje na to, že i když by šlo o soukromou školu, stát by ji musel podporovat, protože podporuje každého studenta v České republice.

Ačkoli waldorfská škola dostala už dvakrát zamítavé stanovisko, snahy o založení lycea budou pokračovat. „Chtějí zlomit argument, že takových škol je moc. Chtějí ukázat, že by se jednalo o úplně jinou školu a že by nabídli rozhodně něco jiného než gymnázia a obchodní akademie,“ uzavřela Romana Lehmannová.