Ekologická sdružení navrhují státu alternativní energetické koncepce

19. listopad 2009

Jihočeská ekologická sdružení představila ve středu 18. listopadu v Českých Budějovicích alternativní řešení státní energetické koncepce. Výstupem platné koncepce z roku 2004 je pouze jeden scénář, který nepočítá s úsporami energií, chce prolomit limity těžby hnědého uhlí a obnovit těžbu uranu. Za 20 let by bylo Česko podle tohoto scénáře závislé na dovozu energie z 58 procent.

Podle Martina Halamy ze sdružení V havarijní zóně Jaderné elektrárny Temelín počítá státní energetická koncepce pouze s 16 procentním využitím obnovitelných zdrojů. Martin Halama proto zpracoval tři alternativní scénáře: "Vycházejí z oficiálních metod integrovaného plánování a multikriteriálního hodnocení. Není to věc nějakého názoru nebo prvoplánového směřování. Scénáře by se zcela obešly bez jaderné energie a výrazně by se omezil podíl fosilních paliv. Dovozní závislost, která je hlavních parametrem stanoveným státní koncepcí, by byla nikoliv přes 50 procent, ale pouze 8 - 17 procent. Jednalo by se o zemní plyn a ropu, uhlí máme zatím svoje a když s ním budeme šetřit, tak nám ještě vystačí."

Sdružení V havarijní zóně Jaderné elektrárny Temelín se s alternativní energetickou koncepcí obrací přímo na vládu. Své návrhy energetické koncepce včetně podkladů poslalo sdružení premiéru Janu Fischerovi. Kopie putovaly i na ministerstvo životního prostředí a na ministerstvo průmyslu a obchodu.

Jak Českému rozhlasu řekl předseda sdružení Vladimír Halama, součástí dopisu je i žádost o veřejné projednání státní energetické koncepce, kterou letos aktualizovalo ministerstvo průmyslu a obchodu: "Aby koncepce mohla být posouzena podle zákona a vyhledána optimální varianta, předpokládá se navržení vějíře scénářů, ze kterých bude nalezen scénář nejlepší a optimální. Současná státní energetická koncepce vypracovaná ministerstvem průmyslu a obchodu předkládá jen jediný scénář, z tohoto pohledu posouzení není možné."

Návrh státní energetické koncepce do roku 2050 ministerstvo průmyslu a obchodu představilo v polovině října, po meziresortním připomínkovém řízení bude předložen vládě. Ministerstvo chce, aby se jaderná energie stala pilířem výroby elektřiny. Dostavěny či modernizovány by měly být v letech 2020 až 2025 bloky jaderných elektráren Temelín a Dukovany. V úvahu podle ministerstva připadá obnovení těžby uranu v Ralsku, avšak šetrnější metodou.

Jak Českému rozhlasu řekla Marta Heveryová ze sdružení Spotřebitelé proti monopolům, v době, kdy má Česká republika přebytky vlastních zdrojů, je výstavba dalších bloků jaderných elektráren zbytečným rizikem: "Do dnešního dne ani první a druhý blok jaderné elektrárny nemusel být využit pro pokrytí domácí spotřeby elektřiny. Dokládají to vývozní bilance, které převyšují produkci Temelína. Proč za této situace zvažovat dostavbu dalších bloků je pro nás velkou záhadou. Jednoznačně na tento stav doplácejí spotřebitelé."

Mluvčí jaderné elektrárny Temelín Marek Sviták přiznává, že v současné době je Česká republika vývozcem elektrické energie do zahraničí. Ale jak dodává, existují odborné odhady, které říkají, že okolo roku 2015 se vztah mezi vývozem a dovozem elektrické energie vyrovná: "V následujících letech budou postupně uzavírány nejstarší uhelné elektrárny. Po tomto období budeme potřebovat další zdroje, které budoucí schodek elektrické energie pokryjí. V tomto směru má jaderná energetika řadu výhod, je to zdroj levný, stabilní, bezpečný a vyrábějící elektrickou energii šetrně k životnímu prostředí. I vláda si tyto výhody uvědomuje."

Současná aktualizovaná státní energetická koncepce počítá do budoucna s jadernou energetikou jako s jedním z nejvýznamnějších domácích zdrojů výroby elektrické energie.

autor: Martin Pokorný
Spustit audio