Českobudějovická radnice podporuje rozvoj včelaření

Čeští včelaři se loni překonali: Vyprodukovali nejvíc medu od 90. let - přes 11 tisíc tun. A zájem o včelařství roste. Minulý rok se zvětšil počet chovatelů o 1500, a narostly chovy včelstev o více než 37 tisíc.

Jak Českému rozhlasu potvrdil tajemník Českého svazu včelařů Rudolf Peleška, počet včelařů i výnos medu se zvýšil i v jižních Čechách: „Jihočeský kraj přispěl k těm velkým číslům 110 novými registrovanými chovateli včel. Celkově v Jihočeském kraji narostl počet chovaných včelstev o 2659. Pokud jde o přínos v produkci medu, zvýšil Jihočeský kraj svou produkci o 290 tun.“

V loňském roce v jihočeském regionu bylo přes pět tisíc včelařů. V celé České republice je jich téměř 50 tisíc. Zastavil se také trend, kdy se po dobu 20 let se počet včelařů snižoval.

I proto také město České Budějovice podporuje včelařství a hodlá mezi chovatele rozdělit částku 200 tisíc korun. Jak vysvětluje Martina Růžičková z Odboru ochrany životního prostředí, tyto peníze ale žadatelé musí využít hlavně na osvětu a vzdělávání veřejnosti: „Budeme podporovat spíše chovatelské kroužky, aby se chov včel dostal třeba i mezi děti a dospělé. Včelaři v rámci naší podpory mohou udělat akce, kam pozvou veřejnost, představí chov včel a získají tak třeba nové mladé včelaře.“

V rámci svého projektu budou moci i část peněz použít např. na nákup nového včelstva nebo úlů. Žádosti je možné podávat do 1. března. Všechny návrhy přezkoumá Komise pro životní prostředí.