Čeká vás stěhování? Nezapomeňte si pohlídat smlouvy na dodávky energií

03458762.jpeg
03458762.jpeg

Se změnou bydliště je obvykle spojena řada starostí. Kromě jiného je třeba také vyřešit smlouvu o dodávkách energií, pokud je na vás vedena.

Jestliže jste uzavřeli smlouvu na dobu neurčitou, stačí ji vypovědět ve lhůtě stanovené smlouvou nebo zákonem. Pokud máte ovšem smlouvu na dobu určitou, závisí možnosti ukončení na smluvních podmínkách.

„Čeští spotřebitelé se často domnívají, že stěhování z odběrného místa je automatickým důvodem pro uznání ukončení smlouvy o dodávkách energií. Tak tomu ovšem není. Záleží totiž na podmínkách konkrétní smlouvy, ze zákona právo na ukončení smlouvy z důvodu stěhování nevyplývá,“ upozorňuje vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace d-Test Lukáš Zelený.

Smlouvu na dobu neurčitou může spotřebitel vypovědět bez sankcí v zákonné tříměsíční lhůtě, anebo v kratší, pokud ji stanoví smlouva.

Někteří dodavatelé umožňují smlouvu na dobu určitou pak vypovědět také bez sankce, pokud spotřebitel doloží, že se stěhuje, například výpisem z katastru nemovitostí nebo novou nájemní smlouvou.

Ukončení smlouvy na dobu určitou je složitější

Jiní dodavatelé ovšem navíc vyžadují třeba doklad, že se spotřebitel v novém místě nemůže připojit k danému dodavateli a že nový majitel či nájemník bytu na sebe odmítl převést stávající smlouvu o dodávkách energií. „Jak je vidět, ukončení smlouvy na dobu určitou je složitější a dodavatelé si mnohdy stanoví různé podmínky,“ říká Lukáš Zelený.

Bohužel někteří dodavatelé trvají na tom, aby bylo ve smlouvě uzavřené na dobu určitou pokračováno, a to buď s původním odběratelem energií v novém odběrném místě, nebo s novým odběratelem na odběrném místě, ke kterému se vztahuje daná smlouvu. „Pokud si spotřebitel nevezme smlouvu s sebou ani nepřesvědčí nového vlastníka či nájemníka, musí často zaplatit pokutu za předčasné ukončení smlouvy, a to v řádech tisíců, mnohdy i desetitisíců korun,“ popisuje Lukáš Zelený.

Při ukončení smlouvy o dodávkách energií i změně odběratele je dodavatel povinen vystavit ukončovací fakturu. „V naší poradně jsme se ovšem setkali také s případy, že dodavatelé účtovali spotřebu za stejné období jak původnímu, tak novému odběrateli. Proto je vhodné mít zaznamenány údaje o spotřebě k datu přepisu nebo k datu ukončení smlouvy,“ doporučuje Lukáš Zelený.