Zasazuj, holečku, zasazuj koně!

25. květen 2024

Kůň a člověk mají vztah odpradávna. Nejstarší nálezy o domestikaci koně se našly ve stepích v povodí Dněpru, a jsou z r. 4000 př. n. l. Jednalo se o zbytky uzdy a stopy na zubech koní.

Koně výrazně zasáhli do lidských dějin. Byli člověku partnery, přáteli i pomocníky. Díky nim bylo možno cestovat rychleji a převážet více zboží. Bohužel i snadněji válčit. 26. květen je proto koním zasvěcen. Svátek má Filip, což v překladu znamená milovník koní a slavíme Mezinárodní den koní.

Jízda králů v Kunovicich

Ve Folklorním notování se vydáme na dvě místa, která s koňmi a největšími poklady tuzemské lidové kultury velmi úzce souvisejí. Obě jsou zapsána na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO: na Jízdu králů do Vlčnova na jihovýchodní Moravě a do Národního hřebčína ve středočeských Kladrubech. Písně o koních a lidech zahrají a zazpívají Musica Bohemica, CM Olšava, Mužáci z Vrbic, Jožka Černý a CM Gracia a Plzeňský lidový soubor.

Jízda králů v Kunovicich
Spustit audio