Z Kvildy na Kašperk

Kašperk

Počasí sice turistice příliš nepřeje, ale našemu rozhlasovému putování po poutní stezce Via Nova vůbec nevadí. Redaktor Václav Malina a jeho spoluputovníci - Vladimír Silovský z Regionální rozvojové agentury Šumava a znalec šumavské historie Josef Pecka - nám po Hartmanické cestě představí druhou variantu, kudy se od hranic s Bavorskem můžeme vydat směrem k Sušici.