Z Doppleru v Novohradských horách lze přehlédnout kus střední Evropy

17. duben 2015
Česko – země neznámá

V době totality, kdy existovalo střežené pohraniční pásmo, byla velká část Novohradských hor na hranici s Rakouskem nepřístupná. Na vrch jménem Doppler se ale mohlo. Později byl přejmenován na Jelení vrch. U místních se ovšem nové pojmenování nevžilo, a tak se nyní hora vrací ke svému původnímu názvu.

Vedle několika tisícovek a nevýrazných kót v jejich těsné blízkosti, je Doppler pátou nejvyšší samostatnou horou v Novohradských horách. Po dobu existence hraničního pásma byl také jejich nejvyšší přístupnou horou.

Úžasný výhled, než vyroste les

Doppler představuje nejzápadnější devítistovku Novohradských hor. Žádná jiná hora v oblasti nemá jeho mohutnost. Severozápadní svah Doppleru je dlouhý přes 4,5 kilometru, převýšení hory oproti okolní krajině je 350 metrů. To vše předurčuje Doppler k dalekým výhledům, kterým však zpravidla brání les.

Současný výhled do centrální části Novohradských hor je umožněn vykácením lesa na severozápadním svahu hory. Nový lesní porost ale už brzy celý výhled opět uzavře. Částečný výhled směrem k Šumavě otevřel orkán Kyril v roce 2007.

Cesta k vrcholu

Šťastlivci, kteří viděli z Novohradských hor Sněžku na opačném konci republiky, dávají návod na její spatření: je to možné pouze brzy ráno, v krátkém období suchého jara nebo podzimu. Na Sněžce by měl ležet sníh. Ve chvíli, kdy na ní zasvítí slunce, musíte mít připraven dalekohled.

V některých letech ale ani každodenní trpělivost nepřinese kýžené ovoce. Doppler leží téměř přesně na spojnici Sněžka – rakouský Dachstein. S velkou dávkou štěstí tak můžete z Doppleru vidět místa vzdálená od sebe mnoho set kilometrů.

Geologický pozdrav z dávnověku země

Balvany migmatitu

Doppler je pravděpodobně jediná hora v Novohradských horách, která má na svém vrcholu migmatit. Jde o balvany starší, než je celé pohoří. Původně totiž byly součástí pláště krystalinika a ležely o stovky metrů níž.

Převážně granodioritové Novohradské hory tento plášť při svém vzniku za alpského vrásnění prorazily a odsunuly. Doppler však malé množství původního materiálu zachoval a vynesl na svůj vrchol.

Na vrchol Dopplertu vede z nedalekých Malont naučná stezka. Na trase dlouhé přibližně šest kilometrů se nachází pět informačních zastavení s panoramatickými mapami.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d9451.206866063903!2d14.606794793166017!3d48.650665934161566!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zNDjCsDM5JzEyLjMiTiAxNMKwMzYnMzcuOCJF!5e1!3m2!1scs!2scz!4v1429262183060" width="610" height="450" frameborder="0" style="border:0"></iframe>
autor: Romana Lehmannová
Spustit audio