Úterní Noční linka: Putovali jste někdy na nějaké posvátné místo?

Podnikli jste někdy pouť na posvátné místo? Kam to bylo a co vám taková pouť dala?

Odpradávna lidé všech náboženství putovali na svá posvátná místa. Nejinak tomu bylo v křesťanství, kde věřící původně navštěvovali především místa spojená se životem Ježíše Krista. V Evropě však vzniklo více významných poutních míst - např. Řím, Santiago de Compostela….
V posledních desetiletích dochází k obnovení zájmu o poutě. Mnoho lidí každého věku nastupuje na svatojakubskou cestu do Compostely, obnovila se také dávná stezka spojující Canterbury a Řím, tzv. Francká cesta, lidé mají možnost putovat také po Slovanské cestě z Polska a Prahy do Říma.
V Česku se vztah k poutím na posvátná místa odvíjí od vztahu Čechů k náboženství.Česká republika je v míře pobožnosti jedinou výjimkou ze zemí střední a východní Evropy. Na rozdíl od zbytku regionu totiž většina zdejších obyvatel nevěří v Boha a neidentifikuje se s žádným náboženstvím.