Středa: Světový den hlasu

16. duben 2014

Jak vnímáte lidský hlas? Je pro vás v kontaktu s druhým důležitý? Pečujete o hlas, chráníte si ho? Věříte, že lidský hlas má i léčivé účinky?

Světový den hlasu vznikl za účelem lepší informovanosti široké veřejnosti o přínosu hlasu pro lidskou společnost, potažmo pro mezilidskou komunikaci. 16. duben, je ten den, kdy si připomínáme nejen význam hlasu v jednotlivých profesích nebo životních situacích, ale i prevenci vzniku jednotlivých hlasových poruch. V souvislosti s tímto světovým dnem připravila řada odborných společností den otevřených dveří, kde informovala návštěvníky o možnostech hlasové hygieny, respektive vlastního starání se o kvalitní hlas. Hlasová hygiena je termín, který bychom měli důkladně reflektovat a nerezignovat na něj.


autor: kas
Spustit audio