Slovenskem hýbe referendum za rodinu

Odovzdanie petície za vyhlásenia referenda o ochrane rodiny prezidentovi Slovenska
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Odovzdanie petície za vyhlásenia referenda o ochrane rodiny prezidentovi Slovenska

Vyše 400-tisíc Slovákov sa rozhodlo zachrániť klasickú rodniu ako zväzok muža a ženy. Podísali petíciu za vyhlásenie referenda, ktoré má okrem iného zakázať gejom a lesbičkám osvojiť si dieťa. Občianske združenie Aliancia za rodinu zbierala podpisy päť mesiacov. Podľa slovenskej legislatívy referendum vyhlasuje prezident na základe petície, ktorú podpíše najmenej 350 000 občanov, alebo na základe uznesenia parlamentu. Prezident Andrej Kiska sa však kvôli zneniu referendových otázok obrátil na Ústavný súd.

Referendum za ochranu rodiny sa má týkať štyroch otázok. Aktivisti nimi chcú definovať manželstvo ako zväzok muža a ženy, odoprieť párom rovnakého pohlavia adopcie detí aj registrované partnerstvá a zastaviť povinnú sexuálnu výchovu v školách.

„Podarilo sa nám zozbierať ako prvej občianskej iniciatíve na Slovensku za celú históriu SR viac ako 408 tisíc podpisov. To je niečo nesmierne a úžasné, preto lebo doteraz každé referendum organizovala nejaká politická strana. A tu je vidno, že ľudia stále nerezignovali na veci verejné a na hodnoty rodiny," uviedol hovorca Aliancie za rodinu Anton Chromík.

Aliancia za rodinu odovzdala zozbierané podpisy prezidentovi Andrejovi Kiskovi a očakávala, že hlava štátu vyhlási referendum do 30 dní, resp. v čase konania volieb do samospráv, ktoré budú už na jeseň tohto roka. Prezident ale chce, aby ústavný súd preskúmal súlad predmetu referenda s ústavou a jeho zásah do základných ľudských práv a slobôd.

03206525.jpeg

„Pretože existujú oprávnené pochybnosti, či sa v otázkach v petícií, ktorú som prevzal, netýkajú základných práv, pokladám za svoju povinnosť požiadať ústavný súd, aby posúdil a rozhodol, či otázky v petícii sú alebo nie sú v súlade s ústavou," skonštatoval prezident SRAndrej Kiska.

Podľa slovenských zákonov totiž predmetom referenda nemôžu byť základné práva a slobody, dane, odvody, alebo štátny rozpočet. Referendom sa však môže rozhodnúť o iných dôležitých otázkach verejného záujmu.

Z postoja a postupu prezidenta sú aktivisti Aliancie za rodinu sklamaní.

„Tento jeho krok je veľmi typický pre politické elity a pre ľudí, ktorí vlastne sa snažia udržať moc politických elít vo svojcih rukách," hovorí zástupca Aliancie za rodinu Peter Kremský.

Anton Chromík tvrdí, že Andrej Kiska ešte ako kandidát pred prezidentskými voľbami Aliancii za rodinu sľuboval niečo iné: „Nám pred voľbami nekomunikoval žiadne takéto dôvody, ani žiadne svoje oprávnené pochybnosti. Práve naopak – dostali sme od neho prísľub, že referendum spojí s komunálnymi voľbami.“

Rozhodnutie prezidenta prekvapilo aj Konferenciu biskupov Slovenska, ktorá v mene veriacich Katolíckej cirkvi na Slovensku potvrdzuje, že na základe Svätého písma a Tradície bude pokračovať v maximálnej podpore základného a nenahraditeľného modelu rodiny, ako spoločenstva muža a ženy, ktoré je predpokladom na prirodzený ľudský rozvoj detí.

„Akýkoľvek pokus o inštitucionalizáciu správania sa jednotlivcov, ktoré by boli postavené na úroveň rodiny, odmietame, a boli by aj narušením zdravej spoločnosti,“ poznamenal hovorca KBS Jozef Kováčik.

Otázky v referende o ochrane rodiny z dielne Aliancie za rodinu by mohli byť v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania a ich realizácia v praxi by mohla byť diskriminačná pre časť obyvateľstva. Myslí si to verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová.

„Netýka sa to len napríklad menšiny homosexuálov , ale aj iných ľudí, ktorí sa rozhodli, alebo rozhodujú sa na základe svojho vlastného vedomia, ako budú žiť v súkromí,“ dodala Dubovcová.

Aliancia za rodinu napriek rozhodnutiu prezidenta očakáva, že ústavný súd splní svoju povinnosť a o referendových otázkach rozhodne do 60 dní.