Santiniho perla zasazená doprostřed zeleně. To je bývalý klášter s kostelem Mariánská Týnice

14. červenec 2022

Mariánská Týnice u Kralovic patří bezesporu k největším skvostům barokní architektury západních Čech. Někdejší poutní místo bývalého cisterciáckého kláštera je dnes sídlem Muzea a galerie severního Plzeňska. Celý areál je od roku 2018 na seznamu národních kulturních památek.

Mariánská Týnice je už z dálky viditelnou dominantou v kombinaci barev bílé a oranžové. Architekt Jan Blažej Santini vložil do stavby duši v podobě kostela, dvou ambitů a probošství. Na první pohled je zde patrné spojení nádhery barokní památky s klášterní zahradou a okolní českou krajinou. Můžete se tu projít třeba lipovou alejí lemovanou sochami.

Areál se skládá ze čtyř hlavních částí. Římsko-katolického kostela Zvěstování Panny Marie, na který navazují dva ambity, poslední částí je probošství, ve kterém se dnes nachází muzeum. Kostel po zrušení kláštera v roce 1785 značně zchátral. Nakonec se zřítila kupole kostela i s okulem. V letech 1990 až 1995 byl připraven projekt na její obnovení a následně byla zahájena celková rekonstrukce kostela.

Mariánská Týnice u Kralovic patří k největším skvostům barokní architektury západních Čech

Dnes si při návštěvě Mariánské Týnice můžete vybrat ze dvou prohlídkový okruhů. Dozvíte se mnohé z historie okolního regionu a v nabídce jsou i tři zajímavé expozice, věnované životu v obci, ve městě a také společnému životu duchovních. Pravidelně se zde konají i kulturní akce, převážně cykly hudby s barokem. V sezóně je Mariánská Týnice pro veřejnost otevřena denně mimo pondělí od 9 do 18 hodin.

Spustit audio