Renesanční Weisův dům ve Veselí nad Lužnicí vypadá jako perník s polevou

27. únor 2015
Česko – země neznámá

Nádherný renesanční dům na náměstí T. G. Masaryka ve Veselí nad Lužnicí na jihu Čech nese jméno skladatele a sběratele lidových písní Karla Weise. Ale stejně tak by se mohl jmenovat podle jedné z rodin, která ho vlastnila – měšťanského rodu Weisů. A do třetice: weiss znamená německy bílý a ani v tomto ohledu jméno domu nelže. Jeho sněhobílou omítku, plnou černých sgrafitových ornamentů, nelze přehlédnout.

Hudební skladatel Karel Weis se sice narodil v Praze a v Praze i zemřel, ale jeho život je úzce spjat s jihem Čech. Jeho nejznámějším a nejvýznamnějším dílem se stalo souborné vydání lidových písní Český jih a Šumava v lidové písni. Jde o monumentální patnáctisvazkové dílo, které je výsledkem jeho skoro padesátileté sběratelské a konzervační práce. Vycházelo postupně od roku 1928 a ve Weisově domě je dnes uložen hudebníkův osobní archiv. Část budovy totiž využívá táborské Husitské muzeum jako depozitář. Mimo to je v pěti místnostech domu umístěna stálá expozice Blatského muzea, včetně Pamětní síně Karla Weise.

Weisův dům pochází z přelomu 16. a 17. století. Tuto zajímavou budovu si nechal postavit v pozdně renesančním slohu veselský primátor Martin Lomnický ze Šebínů. Martinovi Lomnickému nebyl přes jeho účast ve stavovském odboji v letech 1618 až 1620 jeho majetek zkonfiskován, a tak ho roku 1638 získala jeho vnučka Prudencie Eufenie Weisová.

Pohled ze střechy Weisova domu

V průběhu 17. až 19. století dům poměrně často měnil majitele. Posledními soukromými majiteli tohoto domu se stali roku 1868 Josef a Antonie Liborovi. O dvanáct let později získala objekt Občanská záložna ve Veselí. Bankovním účelům sloužil dům až do roku 1950, kdy do něj bylo umístěno městské muzeum, které se později stalo součástí Husitského muzea Tábor. To v roce 1994 nechalo provést generální rekonstrukci Weisova domu, včetně sgrafitové renesanční fasády.

Ve veselském Weisově domě je dnes stálá expozice nazvaná Z pokladů muzea. Ta představuje uměleckohistorické sbírky předmětů z 16. až 19. století. Návštěvníci se tak mohou seznámit s cechovní malovýrobou, bytovou kulturou a dobovou vzdělaností. Nechybí ani exponáty z církevního prostředí, jako jsou barokní plastiky, malby, liturgické předměty a obleky. To vše doplňují ukázky zbraní.

Detail renesančních ornamentů na půdě Weisova domu

Weisův dům najdete na náměstí T. G. Masaryka č. p. 111 ve Veselí nad Lužnicí. Zajímavou stavbu si zvenčí můžete prohlédnout kdykoliv, vnitřní muzejní expozice jsou přístupné od dubna do října, a to vždy od úterý do pátku od 10 do 17 hodin. Další zajímavé, běžně nepřístupné vnitřní prostory se pro návštěvníky výjimečně otevírají během Noci muzeí.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1667.2891140920851!2d14.699353116175727!3d49.187322372740574!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x470cb6c5bf25b9d3%3A0x21b372a1feeb32b6!2sn%C3%A1m.+T.+G.+Masaryka+111%2C+391+81+Vesel%C3%AD+nad+Lu%C5%BEnic%C3%AD!5e1!3m2!1scs!2scz!4v1425031673466" width="610" height="450" frameborder="0" style="border:0"></iframe>
autor: Romana Lehmannová
Spustit audio