Pylové zpravodajství

18. červen 2024 16:00

Dominantní alergeny: trávy, obiloviny, jitrocel, šťovík, lípa, černý bez, kopřiva, plísně

V uplynulém týdnu opět nedošlo k žádné podstatné změně ve složení vzdušných alergenů. Koncentrace pylových alergenů stále výrazně kolísala v závislosti na lokální povětrnostní situaci. V ovzduší se objevovalo menší až střední množství pylových alergenů.

Stále jasně dominoval pyl trav a obilovin. Nejhojnější byl pyl téměř nealergizující kopřivy. Vedle uvedených alergenů byla v menším množství registrována také pylová zrna černého bezu, jitrocele, šťovíku a lípy. Dlouhodobě přibývá spor plísní.

Pro příští období nepředpokládáme žádné významnější změny ve spektru ani koncentraci vzdušných pylových alergenů. Očekáváme i nadále nižší až středně vysokou koncentraci vzdušných alergenů s kolísáním v závislosti na okamžité povětrnostní situaci.

Dominovat bude stále pyl trav a obilovin, postupně se začne rozbíhat druhý vrchol květního období této široké skupiny silně alergizujících trav. Vedle pylu trav se na alergických potížích může podílet také pyl jitrocele, šťovíku a černého bezu. Pyl lípy je těžký a problémy může vyvolávat jen v blízkosti rozkvetlého stromu. Dlouhodobě bude narůstat koncentrace spor vzdušných plísní a pylu kopřivy.

Aktuální informace o stavu pylových alergenů v ovzduší lze nalézt od jara do září také na internetu na adrese http://www.pylovasluzba.cz.

Pylové zpravodajství pro jednotlivé země Evropy je na http://www.polleninfo.org

autor: Ondřej Rybníček, Česká pylová informační služba

Spustit audio