Pylové zpravodajství

17. květen 2022 15:30

Dominantní alergeny: dub, trávy, bříza, buk, jírovec, ořešák, řepka, jehličnany

V uplynulém týdnu se celkové množství pylových alergenů v ovzduší drželo stále na velmi vysoké úrovni. Nejvíce bylo pylu téměř nealergizujících jehličnanů – borovice a smrku, velmi hojný byl také pyl středně silně alergizujícího dubu. Postupně se zvyšovala vzdušná koncentrace pylu trav.

Ubylo pylu břízy, období potíží osob alergických na pyl břízy ale může prodlužovat pokračující sezona květu dubu. Vedle těchto alergenů byl v ovzduší přítomen pyl buku, jírovce, ořešáku, vrby, řepky, jitrocele a šťovíku. Kvetoucí řepka může dráždit citlivé osoby svou vůní, ale její pyl je jen slabým alergenem.

Pro další dny s výhledem proměnlivého počasí očekáváme výrazné kolísání koncentrace pylových alergenů v ovzduší. Celkové množství pylových alergenů v ovzduší se bude stále držet na poměrně vysoké úrovni.

Hlavním alergenem pro následující týdny bude jednoznačně pyl trav a obilovin. Vedle pylu trav se bude objevovat pyl jitrocele, postupně také šťovíku, na alergických potížích se bude rovněž podílet pyl dubu, platanu, ořešáku a jírovce.

V blízkosti kvetoucích polí řepky olejky může u osob s dráždivými dýchacími cestami vyvolávat potíže především vůně květů, protože pyl řepky velmi špatně létá a alergizuje jen minimálně. Dlouhodobě bude narůstat koncentrace spor vzdušných plísní. Sezona dubu bude v nižších polohách postupně doznívat, ve středních polohách předpokládáme ještě plnou sezonu tohoto poměrně významného alergenu.

Aktuální informace o stavu pylových alergenů v ovzduší lze nalézt od jara do září také na Internetu na adrese http://www.pylovasluzba.cz.

Pylové zpravodajství pro jednotlivé země Evropy je na http://www.polleninfo.org

autor: Ondřej Rybníček, Česká pylová informační služba

Spustit audio