Psychoonkolog Martin Pospíchal: Stres může ovlivnit rakovinu

29. květen 2019

Souvisí spolu nádorová onemocnění a psychická pohoda pacienta dávno před tím, než se nemoc dostavila?

Odborník Martin Pospíchal dělí své klienty do více skupin. Kromě těch, kteří mají rakovinu ve své DNA po předcích, tam jsou lidé, u kterých vzniká zhoubné bujení v důsledku dlouhotrvajícího stressu.

Psychoonkolog Martin Pospíchal má dva akademické titul – doktor filozofie a inženýr. Sám říká, že jako měl rád auta, což je obvyklé, kolem šestnáctého roku zjistil, že ho zajímá i lidská duše – předmět zkoumání psychologie. K psychologii spojené s onkologií se dostal skrze své známé, kteří onemocněli rakovinou. „Pak se ta nemoc objevila i v mé vlastní rodině,“ dodal v rozhovoru s Mirkou Nezvalovou.

Tělo jako řetěz

Martin Pospíchal říká na svých přednáškách, že lidské tělo je jako řetěz. „Vyměníme jednotlivé články řetězu za naše srdce, zažívání, záda apod. a ty části nám dávají různé signály. Budeme-li dlouhodobě ve stressu, naše tělo nám dává signál, že zatuhne krční páteř. A my někdy ty signály špatně čteme a máme tendenci je potlačovat.“

Rakovina a stres

O tom, že u některých jedinců souvisí nemoc s dlouhotrvajícím stressem, doktor Pospíchal nepochybuje. Jako příklad uvádí ženy a rakovinu prsu. „Prsní tkáně jsou velmi silně živeny hormonálně, buňky se tam množí a bývají první takříkajíc na ráně. Nechci to ale paušalizovat, u každého to není o psychice, ale u některých lidí, které potkávám, je to velmi nápadné.“

Celý rozhovor si poslechněte v přiloženém audiu. Začíná v čase 3:46.

Spustit audio