Pondělní Noční linka: Jaký druh umělecké činnosti vám nedá spát?

Máte rádi výtvarné umění? Chodíte na výstavy, navštěvujete galerie? A co sklářské umění, které je v naší zemi tak bohatě zastoupené? Máte rádi naše české sklo? Umělecké předměty ze skla? Oborů je mnoho, sochařství, řezbářství a mnoho dalších. Možná máte raději divadlo nebo hudební produkce?

Můžeme se v dnešní Noční lince zaměřit na umění a dovednosti našich předků, které se pomalu vytrácejí. Nesmíme zapomenout na tanec. Pro dnešní noc je vám otevřené široké pole uměleckých činností, které vám nedají spát.

Umění je součást lidské kultury, v širokém slova smyslu užitečná dovednost, kterou neovládá každý a které je případně třeba se naučit. Od renesance se však nejčastěji užívá v užším smyslu „krásných umění", kde se klade důraz na tvořivost, originalitu a individualitu umělce. Hodnocení je však subjektivní.