Pondělí: Zážitky z poutí, zábav a tancovaček

6. červen 2016

Jak vzpomínáte na poutě? Chodili jste na pouťové zábavy? Jaká pouť je charakteristická pro místo, kde žijete? Má svého patrona? Liší se poutě z let minulých od poutí dnešních? Zavzpomínejte na pouťovou zábavu, která se opravdu vydařila, co se tam přihodilo, že na ni nemůžete zapomenout?

Rádi se necháme inspirovat Vašimi náměty, co byste v Noční lince rádi slyšeli. A tak dnes budeme hovořit na téma, které nám na záznamník namluvil posluchač František z Vimperku. Rád by zavzpomínal na zážitky z poutí. Pouť je cesta za účelem návštěvy určitého poutního místa, které má náboženský význam.

V křesťanské Evropě se k cílům náboženských poutí, zejména výročním poutím k místním kostelům v den jejich zasvěcení nebo v den svátku jejich patrona, soustředil společenský život včetně komediantů. S postupnou ateizací se tento zvyk osamostatnil od náboženského původu a pouť se tak v profánním světě stala synonymem zábavního parku.

Spustit audio