Nedělní Noční linka: Jak poznat podvodníky od dobrovolníků?

02636021.jpeg

Přispíváte finančními dary do sbírek? Čím vás přesvědčí, abyste přispěli do kasičky? Jste důvěřiví, nebo si každého, kdo požádá, byť o malý dar, prověřujete? Myslíte si, že jste někdy naletěli podvodníkovi? Dá se vůbec takový šejdíř poznat? Proč peníze na ulici nikomu do kasičky nedáváte?

V těchto dnech potkáte v ulicích měst i vesnic dobrovolníky, kteří pomáhají při Tříkrálové sbírce. Tu pořádá Charita České republiky už od roku 2001 a jde o největší sbírkovou a dobrovolnickou akci u nás.

Výtěžek pomáhá nemocným, handicapovaným, seniorům nebo matkám s dětmi v tísni. Část sbírky putuje na humanitární pomoc do zahraničí, ale většina peněz pomůže lidem ve vašem blízkém okolí. Jejich příběhy zveřejňuje charita na svém webu.

Z loňské Tříkrálové sbírky se například podařilo finančně podpořit vybudování bezbariérové odlehčovací služby Červánky na Pardubicku, která pomáhá seniorům a jejich pečujícím rodinám. Tříkrálové dary zaplatily i šicí stroj pro sociálně terapeutickou dílnu v Králíkách nebo zdravotní masáže v denním stacionáři Petrklíč v Ledči nad Sázavou, kde nachází útočiště senioři a handicapovaní.

Koledníci Tříkrálové sbírky mají úředně zapečetěnou kasičku, najdete na ní nálepku se znakem Charity a číslo. To musí být totožné s číslem průkazky, kterou se vedoucí skupiny koledníků na přání prokáže. Průkazka je opatřena logem Tříkrálové sbírky, Charity, údaji koledníka a podpisy zástupců Charity.