Mezi znalosti chovatelů exotických zvířat patří i legislativa

17. leden 2023

Máte rádi exotiku, ale místo náročného cestování byste si raději pořídili domů nějaké exotické zvíře? To je jistě možné, ale měli byste postupovat v souladu s legislativou, potřebami zvířat a jejich zdraví. Na druhé straně je ale nutné dbát i na zdraví a bezpečnost samotného chovatele.

Exotické zvíře je jakékoliv zvíře, které žije mimo území České republiky. Prvním krokem je zjistit si, ještě před samotným pořízením exotických zvířat, co nejvíce informací. Pokud se jedná o volně žijící zvíře, je nutné si nejprve ověřit, jestli je, nebo není zahrnuto v Úmluvě o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES, pozn. red.) a prověřit, jestli není v zemi původu chráněné a lze ho legálně získat dovozem.

Když si zvíře opatříme, je nutné dodržovat další obecnou legislativu České republiky, která se týká především zákona na ochranu zvířat proti týrání stanovujícího základní podmínky, aby se zvíře chovalo správným způsobem. Chovatel by si měl v první řadě nastudovat zákon na ochranu zvířat proti týrání i veterinární zákon, podívat se na doporučení Ústřední komise pro ochranu zvířat a obecně dodržovat základní podmínky péče o zvířata. Ostatně právě kvůli informacím o potřebách exotického zvířete je na místě zajít k veterináři ještě před jeho pořízením a dostatečně se s předstihem informovat.

Varan černý neboli antracitový

Nezapomeňte na karanténu. Chráníte tím zvíře i sebe

Po pořízení je nutné exotické zvíře nechat dostatečně dlouho v karanténě a nedat ho hned mezi ostatní chovance. Během karantény sledujeme jeho zdravotní stav. Je také na místě ve spolupráci s veterinářem provést koprologické vyšetření trusu, jestli zvíře s sebou nepřineslo nějaké parazity apod.

Teprve když zvíře projde karanténou, můžeme ho dát mezi chovnou skupinu. O svou bezpečnost i své zdraví by měl ale dbát i samotný chovatel. Existuje totiž skupina zvířat, která vyžaduje zvláštní péči. Jedná se o zvířata, která mohou být ze své podstaty nebezpečná - ať už jsou to jedovatí hadi nebo například velcí obratlovci. Jejich chov má specifické podmínky, musí ho schvalovat veterinární správa, která kontroluje i samotné chovné zařízení.

Makak bezocasý

Dříve než si takové zvíře pořídíme, musíme mít vyřízený souhlas veterinární správy i další administrativní úkony. Do jisté míry lze ochočit každé zvíře - zvykne si na určitou manipulaci a zaběhaný postup, zapamatuje si chovatele a nereaguje hned útokem… Přesto je nutné mít na paměti, že jsou to zvířata z volné přírody.

Nezapomínejte, že pokud se jedná o velké silné a nebezpečné zvíře, vždy existuje riziko napadení. U chovu všech zvířat, tedy nejen exotických, by také chovatelé pro svou vlastní ochranu měli dodržovat alespoň základní hygienická opatření.

Dodržujte welfare zvířete a bude prospívat

Důvody pro pořízení exotických zvířat mají chovatelé různé. Hlavní motiv by ale měl být zájem o dané zvíře, touha dozvědět se o něm co nejvíce, i snaha o jeho rozmnožení. Aby zvíře týráno nebylo, musíme mu vytvořit k chovu podmínky tím, že maximálně napodobíme jeho přirozené prostředí a dbáme na jeho životní pohodu, tedy tzv. welfare. Při chovu sice zvíře zbavíme stresu, který prožívá ve volné přírodě, na druhou stranu ho vystavíme stresu novému.

Určitá míra stresu k životu zvířat ale patří. I chov v zajetí může zvíře rozvíjet a přivést ho k tomu, aby se rozmnožilo, což je cílem každého chovatele.

Spustit audio