Matematik August Adler

Tentokrát si představíme matematika Augusta Adlera. Narodil se 24. ledna 1863 v Opavě. Po maturitě na opavské reálce odešel do Vídně, kde studoval na Technische Universität Wien a Universität Wien.

Promoval v roce 1884 a o rok později působil a jako asistent pro astronomii a geodesii na vídeňské technice. Pak učil na reálných gymnáziích ve Vídni, Klagenfurt, plzni a Praze, kde vyučoval matematiku a deskriptivní geometrii.

V roce 1901 August Adler habilitoval a stal se soukromým docentem na německé Technische Hochschule v Praze. O několik let později odešel do Vídně, kde působil jako soukromý docent na technické univerzitě a zároveň se stal ředitelem tamní reálky.

Vedle pedagogické práce se věnoval také vědě. Například přinesl další důkaz pro správnost tzv. „Mohr-Mascheroniho teorému“, podle kterého všechny geometrické konstrukce, jež lze provést s pravítkem a kružítkem, lez provést jen pomocí kružítka.

O deskriptivní geometrii, a také o vyučování matematiky, napsal asi dvě desítky studií. V roce 1909 uveřejnil logaritmické tabulky.

V roce 1915 kvůli zdravotním problémům přestal učit. O osm let později August Adler zemřel.

Zum Schluss der Sendung kommt wieder das Jubiläum der Woche: Diesmal stellen wir den Mathematiker August Adler vor. Adler wurde am 24. Januar 1863 in Troppau geboren. Nach dem Abitur an der Troppauer Realschule ging er nach Wien, wo er an der Technischen Universität Wien und Universität Wien studierte. Im Jahre 1884 promovierte er und ein Jahr später war er Assistent für Astronomie und Geodäsie an der Wiener Technik.

Danach lernte er an den Realgymnasien in Wien, Klagenfurt, Pilsen und Prag, wo er Mathematik und deskriptive Geometrie unterrichtete. Im Jahre 1901 habilitierte August Adler und wurde zum privaten Dozenten an der Prager Technischen Hochschule. Einige Jahre später ging Adler wieder nach Wien, wo er als privater Dozent an der Technischen Universität und Direktor an der dortigen Realschule wirkte.

Neben seiner pädagogischen Tätigkeit widmete sich Adler auch der Wissenschaft. Z.B. erbrachte er den Beweis über die Richtigkeit des sog. Mohr-Mascheroni (Maskerony) Satzes. Der besagt, dass jede Konstruktion, die mit Zirkel und Lineal durchgeführt werden kann, bereits mit Zirkel alleine möglich ist. Über deskriptive Geometrie und über den Mathe-Unterricht schrieb Adler etwa 20 Arbeiten.

Im Jahre 1909 veröffentlichte Adler die Logarithmentafeln. Wegen Gesundheitsproblemen hörte Adler im Jahre 1915 auf zu lehren. August Adler starb am 17. Oktober 1923 in Wien.