Lednová výstava nabízí díla kolážisty Vladimíra Noska a malíře Josefa Bruckmüllera

4. leden 2019

Společná výstava výtvarníků Vladimíra Noska a Josefa Bruckmüllera zahájila nový rok v galerii Českého rozhlasu České Budějovice. Vernisáž se uskutečnila ve čtvrtek 3. ledna.

Ve svých kolážích hledá Vladimír Nosek podstatu duševních pochodů a stavů, které se v lidské mysli odehrávají. Koláž v jeho klasickém zpracování nalézá originalitu a novátorství, mnohdy inklinující ke grafice. Nepracuje pouze se segmenty již dříve vytvořeného díla, například fotografie, obrazu či textu, ale hojně využívá barevných ploch a proužků různě složených, provázaných a seskládaných do určitých kompozic, aniž by použil jediného obrazového prvku. Vytváří si tak velmi osobitý rukopis svých prací.

Josef Bruckmüller se věnuje především malbě, smaltu, grafice, drobným plastikám a realizacím v architektuře. Jeho práce jsou technicky dokonalé a přes svou poetičnost a jistou dávku imaginární dekorativnosti, vyjadřují moderní vize o vzniku a podstatě viditelného světa, mají filosofický náboj a nutí diváka k hlubšímu zamyšlení.

Výtvarníky spojuje i skutečnost, že jsou autodidakti a k volné tvorbě se dostali později. Josef Bruckmüller byl modelář v českobudějovické Škodovce a Vladimír Nosek se věnoval návrhům a výrobě loutek. Mají za sebou velké množství uskutečněných výstav doma i v zahraničí a jejich tvorba je zastoupena v galeriích i soukromých sbírkách.

Jejich společnou výstavu můžete navštívit v rozhlasové galerii v ulici U Tří lvů do konce ledna.

autor: Miroslav Tichák
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...