Lednová výstava nabízí díla kolážisty Vladimíra Noska a malíře Josefa Bruckmüllera

4. leden 2019

Společná výstava výtvarníků Vladimíra Noska a Josefa Bruckmüllera zahájila nový rok v galerii Českého rozhlasu České Budějovice. Vernisáž se uskutečnila ve čtvrtek 3. ledna.

Ve svých kolážích hledá Vladimír Nosek podstatu duševních pochodů a stavů, které se v lidské mysli odehrávají. Koláž v jeho klasickém zpracování nalézá originalitu a novátorství, mnohdy inklinující ke grafice. Nepracuje pouze se segmenty již dříve vytvořeného díla, například fotografie, obrazu či textu, ale hojně využívá barevných ploch a proužků různě složených, provázaných a seskládaných do určitých kompozic, aniž by použil jediného obrazového prvku. Vytváří si tak velmi osobitý rukopis svých prací.

Josef Bruckmüller se věnuje především malbě, smaltu, grafice, drobným plastikám a realizacím v architektuře. Jeho práce jsou technicky dokonalé a přes svou poetičnost a jistou dávku imaginární dekorativnosti, vyjadřují moderní vize o vzniku a podstatě viditelného světa, mají filosofický náboj a nutí diváka k hlubšímu zamyšlení.

Výtvarníky spojuje i skutečnost, že jsou autodidakti a k volné tvorbě se dostali později. Josef Bruckmüller byl modelář v českobudějovické Škodovce a Vladimír Nosek se věnoval návrhům a výrobě loutek. Mají za sebou velké množství uskutečněných výstav doma i v zahraničí a jejich tvorba je zastoupena v galeriích i soukromých sbírkách.

Jejich společnou výstavu můžete navštívit v rozhlasové galerii v ulici U Tří lvů do konce ledna.

autor: Miroslav Tichák
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Anglický humor, který léčí! A nestárne...

Vladimír Kroc, moderátor

doktor_v_domě.jpg

Doktor v domě

Koupit

Populární humoristická kniha ze života mediků, lékařů a jejich pacientů. Čte Aleš Procházka, režie Vlado Rusko. Populární humoristická kniha ze života mediků, lékařů a jejich pacientů. Čte Aleš Procházka, režie Vlado Rusko. Populární humoristická kniha ze života mediků, lékařů a jejich pacientů. Čte Aleš Procházka, režie Vlado Rusko. Populární humoristická kniha ze života mediků, lékařů a jejich pacientů. Čte Aleš Procházka, režie Vlado Rusko