Kozmické ptačí louky v Moravskoslezském kraji jsou rájem pro běžné i vzácné a chráněné druhy ptáků

22. říjen 2020
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Do oblasti se díky revitalizaci a ochraně zdejší přírody opět vrací život

Kozmické ptačí louky. To je jedinečná lokalita mezi Ostravou a Opavou v Moravskoslezském kraji, do které se díky revitalizaci a ochraně zdejší přírody opět vrací život v celé své kráse a rozmanitosti. Území o rozloze 65 hektarů, bohaté na mokřady, louky a tůně se postupně stává rájem pro běžné, ale i vzácné a chráněné druhy ptáků a také obojživelníky, hmyz i zajímavou květenu. Nový domov tam našlo i stádo divokých koní, které přirozeným způsobem spásá trávu.

„Ta lokalita sama o sobě je jedinečná. Je u řeky, je to nivní oblast. Ta voda tady v minulosti přirozeně byla. Proto byl skvělý nápad udělat tady tůně, zadržet vodu, aby se mohla znova rozlévat a opět podpořit život, který tady do té krajiny patří,“ říká ekoložka Marie Slabejová.

Kozmické ptačí louky si oblíbily mimo jiné kachny, volavky, rackové, ale také čejka chocholatá, vodouš rudonohý, jeřáb popelavý a ledňáček říční. Milovníci přírody mají možnost sledovat zdejší faunu a flóru ze sedm metrů vysoké ptačí pozorovatelny. Lokalita umožňuje pozorování ptáků během celého hnízdního období a je považována za ornitologickou perlu Opavského Slezska.

Milovníci přírody mají možnost sledovat zdejší faunu a flóru ze sedm metrů vysoké ptačí pozorovatelny

„Čejka chocholatá a vodouš rudonohý patří mezi vzácnější druhy vodních ptáků. Tady na loukách ve svém přirozeném prostředí můžou hnízdit, vyvádět mláďata a my jsme velice potěšení, že se jim to daří,“ dodává ekoložka.

Mezi nové obyvatele luk patří od listopadu 2019 stádo divokých koní. Exmoorský pony nebo také keltský pony je plemeno divokých koní, kteří pocházejí ze severozápadní Anglie. Vynikají zdravím, jsou imunní vůči parazitům a zcela přirozeným způsobem spásají travnaté plochy. Návštěvníci jedinečné lokality by měli být ohleduplní, zvířata nekrmit a zdejší život a jeho pestrost pozorovat výhradně z ptačí pozorovatelny.

Spustit audio