Komunální volby 2022 – speciál z Tábora

V letošním roce kandiduje v Táboře devět politických subjektů. Je to o tři méně než při komunálních volbách v roce 2018, kdy se o hlasy voličů ucházelo 12 subjektů.

Kandidujícím subjektům jsme položili čtyři otázky.

  1. V Táboře, v historickém centru, ale i na sídlištích, je nedostatek parkovacích míst. Co byste navrhovali ke zlepšení situace?

  2. Jak podle vás město Tábor využívá svůj potenciál v cestovním ruchu? Lze něco udělat pro jeho zvýšení? Co konkrétně?

  3. Jak hodnotíte projekt nové městské čtvrtě Dvorce, která má vzniknout na místě bývalých kasáren? Co vše a za jakých podmínek má nabídnout?

  4. Jaké jsou podle vás tři nejdůležitější investiční priority ve městě?

Pořadí odpovědí kandidujících subjektů je abecední podle jejich názvu.

Odpovědi se nijak jazykově, stylisticky ani typograficky neupravují.

Na jednotlivé odpovědi měl každý subjekt nejvýše 1000 znaků (včetně mezer). Při delší odpovědi se za slovo, které překročilo limit, vkládají tři tečky a informace „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“.

Klikněte si na odpovědi jednotlivých kandidujících subjektů v Táboře:

ANO 2021

1. V Táboře, v historickém centru, ale i na sídlištích, je nedostatek parkovacích míst. Co byste navrhovali ke zlepšení situace?

Co nejrychlejší výstavbou nových parkovacích domů a parkovišť - u nádraží na místě parkoviště ve Valdenské ulici, na Sídlišti nad Lužnicí ve Světlogorské ulici místo bývalého hokejbalového hřiště. Dále u sádek místo tenisových kurtů jen v případě, že by se podařilo najít odpovídající místo pro kurty nové, třeba i větší. Na Pražském a Náchodském sídliště realizovat nové parkovací plochy na městských pozemcích.
Změna koncepce parkovacího systému – na nejvytíženějších místech (část Žižkova náměstí) znemožnit dlouhodobé placené parkování, na RZ max. 3 hod denně, regulace cenou je zjevně neúčinná. Pro návštěvníky, kteří nechají svá vozidla na placených odstavných parkovištích mimo centrum, zvýhodnit jízdné v MHD.
Zavést moderní informační systém o obsazenosti parkovišť – již při příjezdu do města nebo před vjezdem do lokality informovat o volných místech formou návěstidel, stejně tak informaci přenášet na web města nebo do aplikace. Zamezilo by se tím marným jízdám tam, kde nelze zaparkovat.

2. Jak podle vás město Tábor využívá svůj potenciál v cestovním ruchu? Lze něco udělat pro jeho zvýšení? Co konkrétně?

Město Tábor svůj potenciál v cestovním ruchu využívá poměrně slušně, je hojně navštěvovanou destinací hlavně v turistické sezóně. Je ale vhodné se zaměřit na několik věcí. Prodloužení turistické sezóny a doby pobytu, zvýšení propagace našeho města a tzv. návrat ke kořenům.
Prodloužení turistické sezóny i doby pobytu – v koordinaci s místními poskytovateli ubytování nabízet za zvýhodněnou cenu od druhé noci a mimo sezónu. Město by pak mohlo poskytnout sníženou cenu za parkování pro ubytované v parkovacím domě i levnější jízdné v MHD.
Propagace našeho města by mohla být intenzivnější po celé ČR i mimo ní. Zajímavé by bylo uspořádat putovní husitské průvody po městech ČR i mimo ní a při té příležitosti lákat turisty na místní atrakce.
Návrat ke kořenům – Město Tábor je zcela unikátní svojí husitskou minulostí, je vhodné se zaměřit právě na ní, v tom nám jen těžko dokáže někdo konkurovat. Více akcí i atrakcí s husitskou tématikou s přímou účastí veřejnosti, která se může osobně zapojit.

3. Jak hodnotíte projekt nové městské čtvrtě Dvorce, která má vzniknout na místě bývalých kasáren? Co vše a za jakých podmínek má nabídnout?

Projekt nové čtvrti Dvorce je velmi ambiciózní a v konečné fázi by měl nabídnou bydlení až pro 2000 nových obyvatel. Jedná se o smíšené bydlení s čtyřpodlažními viladomy, městskými domy, vyššími bytovkami a pavlačovým domem s nájemními byty v majetku města.
Konkrétní podmínky, za kterých bude nájemní bydlení i odprodeje nových bytů realizováno, jsou však neznámé. Projekt by měl být vybudován v několika fázích a jen těžko odhadovat jak nákladné budou. Stav trhu se stavebním materiálem je velmi turbulentní a situace s hypotékami není o nic lepší. Nezbývá než doufat, že si projekt najde dostatek solventních zájemců.
Rolí města bude co nejlepší koordinace výstavby, jednání s developery, propagace projektu a dohlížení nad tím, aby v lokalitě byl vyvážený mix bydlení i občanské vybavenosti. Nesmíme zapomínat na své nejmladší - školy, školky, ale i na své nejstarší občany vytvořením dostatečných kapacit formou domova pro seniory, bydlením s pečovatelskou službou a posílením terénních služeb.

4. Jaké jsou podle vás tři nejdůležitější investiční priority ve městě?

Mezi tři největší investiční priority patří budování dodatečných parkovacích kapacit, péče o stávající bytový fond s jeho možným rozšířením a přípravy na stárnutí populace.
Budování dodatečných parkovacích kapacit díky výstavbě nových parkovacích domů – Valdenská, Světlogorská, po dohodě místo kurtů u sádek. Nová parkoviště by měla vzniknout i na městských pozemcích na Pražském a Náchodském sídlišti.
Bytový fond – Město Tábor má nebývale velký bytový fond čítající přes 3000 bytů, je třeba se o ně řádně starat a investovat do jejich modernizace. Zásadní je byty neprodávat a budovat nové, například v lokalitě Dvorce.
Přípravy na stárnutí populace – Demografický vývoj společnosti je neúprosný, stále stárneme a tím se zvětšuje i podíl osob, které potřebují nějakou formu pomoci. Prioritou bude rozšiřování kapacit terénních služeb, domovů pro seniory i s pečovatelskou službou.
Samozřejmě jsou i další okruhy, kterým je třeba se věnovat – bezpečnost, dostupnost lékařské péče, školství, sportoviště.

Česká pirátská strana

1. V Táboře, v historickém centru, ale i na sídlištích, je nedostatek parkovacích míst. Co byste navrhovali ke zlepšení situace?

Parkování v historickém centru měst je problémem všude po světě. Odvážná města zakazují vjezd autům do těchto oblastí, ale zároveň mají nějaká odstavná parkoviště a alternativy. V Táboře je cílem vybudovat parkovací dům Na Parkánech. V současnosti je architektonická soutěž pozastavena kvůli negativnímu stanovisku památkářů. Budeme ale hledat způsob, jak tento projekt změnit, aby byl přijatelný i pro památkáře. Co se týče sídliští, tak tam je cesta k řešení dostupnosti parkování podobná. Už v příštím roce by měla být zahájena realizace parkovacího domu na Sídlišti Nad Lužnicí. Současně se ale budeme snažit o zkapacitňování současných povrchových stání všude tam, kde to je možné. Na Náchodském sídlišti podporujeme vybudování povrchových parkovišť okolo ulice Náchodská. Zásadní otázkou do diskuse o koncepci parkování je určitě možnost všechna parkovací místa zahrnout do parkovacího systému a jednoznačně je rozdělit na rezidentní, abonentní a placená parkovací místa.

2. Jak podle vás město Tábor využívá svůj potenciál v cestovním ruchu? Lze něco udělat pro jeho zvýšení? Co konkrétně?

Potenciál města Tábora jakožto historické, kulturně rozmanité a gastronomicky bohaté destinace je využíván dostatečně především v letních měsících. Rezervu vidíme jednak v rozšíření sezóny do jarních a podzimních měsíců. Dále je potřeba zaměřit se na cílovou skupinu rodin s dětmi. Konkrétně chceme realizovat naučně-zábavnou stezku v areálu lesoparku Pintovka a lanový park v okolí sportovního areálu Komora. Podporujeme také myšlenku vybudování interaktivní multimediální expozice v budově Křižíkovy elektrárny, a dále realizaci volnočasového centra pro děti po vzoru písecké Sladovny. S vyšším počtem turistů rostou také nároky na dostatečnou infrastrukturu - v první řadě je nutné vybudovat více veřejných toalet a turistům nabídnout dostupné parkování. V neposlední řadě bychom neměli zapomenout, že Tábor není jen historické centrum města, ale i jeho malebné okolí. Proto je naším dalším cílem motivovat turisty k návštěvě destinace Toulava, lesoparku Pintovka nebo ZOO Větrovy.

3. Jak hodnotíte projekt nové městské čtvrtě Dvorce, která má vzniknout na místě bývalých kasáren? Co vše a za jakých podmínek má nabídnout?

Výstavbu Dvorců podporujeme. Líbí se nám i myšlenka městského deskového domu. Ten by částečně řešil velký zájem o městské nájemní bydlení. Vše je ale na začátku cesty. Víme, že jsou na tento konkrétní objekt připomínky veřejnosti. V současné chvíli se čeká na výsledky nejlepšího způsobu prodeje pozemků ale i posloupnosti výstavby, kterou radnice zadala na začátku letošního roku. Určitě je lepší prodávat části a mít výstavbu pod kontrolou, než prodat pozemky jako celek jednomu developerovi. Vítězný návrh obytné čtvrťi Dvorce vychází z přírodních vztahů v území a přirozeně kombinuje modrozelenou infrastrukturu s odvážným urbanismem. Ten rozmanitě zahrnuje čtyřpodlažní viladomy, koncentrované městské domy , vyšší bytovky a nájemní pavlačový dům celkem pro asi 2000 nových obyvatel.

4. Jaké jsou podle vás tři nejdůležitější investiční priority ve městě?

1.Čtvrť Dvorce - deskový městský dům.
2. Nová multifunkční knihovna.
3. Rekonstrukce a modernizace plaveckého bazénu

Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT

1. V Táboře, v historickém centru, ale i na sídlištích, je nedostatek parkovacích míst. Co byste navrhovali ke zlepšení situace?

V Táboře , v historickém centru, ale i na sídlištích je opravdu nedostatek parkovacích míst, bohužel jediné řešení vidím umožnit parkování v podzemí ( podzemní garáže) nebo nad zemí (nadzemní garáže ) . Pro turisty a návštěvníky Tábora by nebylo od věci zřídit odchytné parkoviště za přijatelný poplatek s možností využít zdarma městskou hromadnou dopravu do centra. Tím by se ulehčila i trochu problematika parkování občanům Tábora.

2. Jak podle vás město Tábor využívá svůj potenciál v cestovním ruchu? Lze něco udělat pro jeho zvýšení? Co konkrétně?

Ohledně cestovního ruchu a kulturních akcí ve městě Tábor .
Myslím si, že nabídka je velká a rozmanitá.

3. Jak hodnotíte projekt nové městské čtvrtě Dvorce, která má vzniknout na místě bývalých kasáren? Co vše a za jakých podmínek má nabídnout?

Městská čtvrt Dvorce .
Důmyslně tam kombinují menší formy bydlení s vila domy. Je to koncentrováno blíže k sobě, domy mají soukromé terasy nebo zahrádky, a když člověk vyjde ven z bloku domů, vchází na velkorysé zelené veřejně přístupné prostranství,“ nastiňuje.
Velkou část plochy by měl zaujímat  park s vodní lagunou, v návrhu neschází ani skatepark, psí hřiště, různé plácky pro sportování nebo zahradničení.
Uvidíme, co přinese realita.

4. Jaké jsou podle vás tři nejdůležitější investiční priority ve městě?

Nevím, zda spadá investiční priorita pod město Tábor, ale důležitý je obchvat města, který je v chodu.
Domov pro seniory BYRÓ.
Oprava Budějovické ulice.

JiNAK! - sdružení zelených a nezávislých

1. V Táboře, v historickém centru, ale i na sídlištích, je nedostatek parkovacích míst. Co byste navrhovali ke zlepšení situace?

Když položíte otázku takto, je skoro jasné, jaká se očekává odpověď. Stavět parkovací domy a další parkovací místa. To zřejmě chtějí slyšet všichni, ale je třeba to dělat s rozmyslem. Sídliště nad Lužnicí bylo projektováno a stavěno v osmdesátých letech a tehdy se počítalo s jedním parkovacím místem na tři byty. Nikdo nemohl  předpokládat, že za třicet let budou potřeba dvě parkovací místa na jeden byt. Situace je tam zoufalá. Proto na Sídlišti nad Lužnicí projektujeme parkovací dům v místě bývalého hřiště, které už nikdo nepoužívá. Staré město je jiná kapitola. Tam je v plánu parkovací dům u Pivovaru na místě bývalé synagogy. Nemyslím si, že je to místo pro parkoviště. Je to pietní místo. Myslím, že by Tábor mělo být sebevědomé město a své historické centrum chránit. Měli bychom postavit parkovací domy třeba u bazénu a u vlakového nádraží a poskytnou malý elektrobusík, který bude svážet lidi do historického centra. Na Starém městě mají parkovat jen rezidenti a lidé, kteří jsou indisponovaní.

2. Jak podle vás město Tábor využívá svůj potenciál v cestovním ruchu? Lze něco udělat pro jeho zvýšení? Co konkrétně?

Tábor má skvělý historický potenciál, o Husitské revoluci se učí snad v každé evropské zemi. Kromě toho tady máme mnoho jiného – hudební festivaly různých žánrů, literatury, gastronomie, každý si najde, co ho baví. Ve spolupráci se spolkem Toulava  je turistický ruch na vysoké úrovni. Bohužel Tábor je spíše průjezdní místo, turisté se tady zastaví, projdou si historické centrum a jedou dál. Tedy za prvé bychom měli zapracovat na tom, aby se tady turisté zdrželi více dní, nabídnout i jiné aktivity, třeba Jordán, naše sportoviště a také okolí -  zajímavých míst je tady hodně.
Za druhé - co vidím jako problém, nedokážeme zatím turistům umožnit důstojný vstup do Tábora. Nemáme místo, kde by turisté mohli vystoupit, dojít si na WC a pokračovat do historického centra nebo prostě za svými cíli. A za třetí, osobně si myslím, že Tábor má svoji turistickou kapacitu, a ta je myslím naplněná. Nemyslím si, že je nutné lákat davy turistů. Historické centrum žije, protože tam žijí místní lidé. Nechme… Zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků.

3. Jak hodnotíte projekt nové městské čtvrtě Dvorce, která má vzniknout na místě bývalých kasáren? Co vše a za jakých podmínek má nabídnout?

Na zadání, které předchází architektonické soutěži, pracují skvělí lidé -architekti, urbanisté, vizionáři.  Plánují novou čtvrť nového století. Ale jak to vnímám, hlavně pro bohaté lidi. Mně osobně  tam chybí výstavba městských nájemních bytů, nebo i třeba družstevních. Přesto že město má přes tři tisíce nájemních bytů, protože jsme stopli živelné rozprodávání za minimální cenu, a máme jako město snad nejvíc nájemních bytů na obyvatele. Bydlení je základ, a v tuhle dobu je opravdu nedostupné. Ve Dvorcích se musí počítat i s  výstavbou startovacích a sociálních bytů! A to tam zatím nevidím.

4. Jaké jsou podle vás tři nejdůležitější investiční priority ve městě?

Zvláštní otázka. Pořád investice. Přitom se málo myslí na opravy. Město vlastní neuvěřitelné množství budov, silnic, sportovišť, škol, školek….Tedy první investicí,  protože takto je položená otázka, by měly být opravy a rekonstrukce majetku, které město má.
Chcete-li tři body, tak za druhé: Město musí myslet na své nejslabší. Nejslabší skupinou jsou v tuhle chvíli senioři. Sice jsme vystavěli dům s pečovatelskou službou  - alias garsonky pro seniory, kteří si to mohou dovolit a potom dům pro péči ve zvláštním režimu, tedy pro lidi s demencí nebo Alzheimrem. Ale pořád nám chybí kapacita pro seniory, kteří se o sebe nemohou postarat a nespadají pod zvláštní režim, tedy nejsou dementní. Potřebujeme vystavět další ,,G“ centrum. Populace stárne a je to opravdu nutné!
Třetí investice – vše ostatní, co si populace myslí, že potřebuje. Za mě nová knihovna, další rekonstrukce divadla, obnova vodních ploch a mokřadů v boji proti suchu, čistota Jordánu, odpadové hospodářství, atd...

KDU-ČSL a nezávislí kandidáti

1. V Táboře, v historickém centru, ale i na sídlištích, je nedostatek parkovacích míst. Co byste navrhovali ke zlepšení situace?

Jednou z cest, jak řešit nedostatek parkovacích míst, je výstavba kapacitních parkovacích domů. V tomto případě vidíme jako prioritní výstavbu parkovacích domů v lokalitách vlakového a autobusového nádraží a na Sídlišti Nad Lužnicí. Současně je však nutné zdůraznit, že pouhé navyšování parkovacích kapacit problémy s parkováním nevyřeší. Z tohoto důvodu chceme v rámci dalšího rozvoje města vytvářet podmínky pro snižování celkového počtu automobilů ve městě a využití alternativních druhů dopravy tak, aby cesta autem nebyla vždy první a jedinou volbou. Důležitým úkolem je tedy podpora veřejné dopravy, zajištění kvalitní a dostupné MHD do jednotlivých částí města, zjednodušení jízdních řádů MHD, vybudování dopravního terminálu v prostoru vlakového a autobusového nádraží, zajištění koordinace přípojů mezi vlaky a autobusy, využití moderních trendů v dopravě (sdílená mobilita) a moderních technologií. Současně nesmíme zapomínat ani na zajištění a rozvoj kvalitní a bezpečné sítě cyklostezek.

2. Jak podle vás město Tábor využívá svůj potenciál v cestovním ruchu? Lze něco udělat pro jeho zvýšení? Co konkrétně?

Turistický potenciál města Tábora je nejen díky historickému centru, památkám, muzeím, ale i navazujícímu okolí určitě velký a měl by být jedním z pilířů dalšího rozvoje města.
Do budoucna by bylo určitě vhodné prohloubit spolupráci s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu, dále rozvíjet a zlepšit propagaci města (marketing, PR) a využívat k tomuto účelu také partnery v zahraničí. Důležitým bodem je také zlepšení spolupráce mezi jednotlivými složkami města a konkrétními partnery v rámci cestovního ruchu a vrcholová koordinace kulturních akcí v rámci města.
Důležitou roli v cestovním ruchu hraje také zlepšení dostupnosti města, což do jisté míry kopíruje problematiku parkování a možnosti dopravy po městě (MHD).

3. Jak hodnotíte projekt nové městské čtvrtě Dvorce, která má vzniknout na místě bývalých kasáren? Co vše a za jakých podmínek má nabídnout?

Využití prostoru bývalých kasáren jako nové obytné čtvrti je pro další rozvoj města velmi důležité. Město Tábor má zcela určitě velký potenciál rozvoje a to nejen díky postupující modernizaci dopravní infrastruktury, která výrazně zlepší spojení do Prahy i Českých Budějovic. V tomto ohledu se však nesmí Tábor stát pouze další „nocležnou“ pro Prahu, ale musí být sám o sobě osobitým, moderním a atraktivním městem, které bude nabízet svým obyvatelům odpovídající služby, zázemí i dostatek prostoru pro volnočasové aktivity, vzdělávání, sociální služby atd. Právě výstavba a podoba nové čtvrti Dvorce může tento trend pomoci nastolit a to i při zohlednění všech požadavků na trvale udržitelný rozvoj, ekologii atd.
Nejen s ohledem na aktuální ekonomickou situaci se v souvislosti s výstavbou nové čtvrti Dvorce zcela určitě nevyhneme diskuzím o vstupu a spolupráci strategického investora na celém projektu, nicméně pořád musí platit, že podmínky pro výstavbu a využití celého prostoru bude vždy určovat… Zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků.

4. Jaké jsou podle vás tři nejdůležitější investiční priority ve městě?

Za největší prioritu považujeme celkovou revitalizaci Husova náměstí a výstavbu navazujícího dopravního terminálu v prostoru vlakového a autobusového nádraží. Díky zkrácení cestovní doby vlaků mezi Prahou a Táborem až na 1 hodinu bude využití a význam tohoto prostoru jako jedné z nejvýznamnějších vstupních bran do města do budoucna stále narůstat a vyvolá potřebu zajistit odpovídající zázemí nejen pro cestující přijíždějící do Tábora.
Další investiční prioritou je pro nás dokončení kanalizační sítě ve městě včetně řešení otázky hospodaření s vodou. Stále totiž bohužel platí, že některé místní části Tábora nejsou na kanalizaci napojeny.
Za další důležitou investiční akci pak považujeme výstavbu lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Lužnici podél železničního mostu na trati do Bechyně, která výrazně usnadní přístup do Čelkovic. V tomto případě chceme využít aktivní spolupráce se Správou železnic, která chystá celkovou rekonstrukci tohoto železničního most, což výstavbu lávky velmi usnadní a… Zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků.

SPOLEČNĚ PRO TÁBOR

1. V Táboře, v historickém centru, ale i na sídlištích, je nedostatek parkovacích míst. Co byste navrhovali ke zlepšení situace?

Sídliště Nad Lužnicí jednoznačně potřebuje nová parkovací místa. Minulé vedení radnice dokonce některá místa zrušilo. Proto urychlíme přípravu nového parkovacího domu u bývalé 8. základní školy. V dolní části sídliště je možné spoluprací se soukromými vlastníky pozemků získat až 50 nových parkovacích míst.  V centru města je zejména nutné přehodnotit parkovací systém a maximalizovat smíšené zóny, aby parkovací  místa byla využita celodenně a umožnila parkování návštěvníkům v době, kdy rezidenti místa opouští a naopak. Současně připravíme projekt se soukromými investory u vlakového a autobusového nádraží, který zvýší kapacitu parkování o stovky míst. Na Starém městě oprášíme hotový projekt parkoviště u pivovaru, který je na radnici více než 15 let a vedení města pro jeho realizaci nic neudělalo.

2. Jak podle vás město Tábor využívá svůj potenciál v cestovním ruchu? Lze něco udělat pro jeho zvýšení? Co konkrétně?

Tábor je díky ojedinělé historii i geografické poloze pro cestovní ruch výjimečný. V uplynulých 30 letech ožilo historické centrum, vznikly nové expozice i akce, zlepšily se služby, ale potenciál města zdaleka není vyčerpán. Například není využita zóna kolem Jordánu a Tismenické údolí. Nabízí se tu odvážné projekty, jako divadlo na vodní hladině, či kreativní centrum v bývalé Trafačce i možnosti aktivního trávení volného času, takové příjemné městské korzo pro všechny generace včetně stylového občerstvení s pohledem na Jordán, po kterém se turisté často ptají. Pro úspěch projektů v cestovním ruchu je nezbytné zlepšit spolupráci a komunikaci města s podnikateli. Tábor by měl více využívat roli lídra v turistické oblasti Toulava a propojovat nabídku města s okolím. Také chceme Táboru vrátit největší slavnosti piva u nás, prestižní akci spojenou s odbornou soutěží, která plnila ubytovací kapacity mimo hlavní sezónu. Velkou příležitostí je i projekt využití Křižíkovy elektrárny jako multifunkčního… Zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků.

3. Jak hodnotíte projekt nové městské čtvrtě Dvorce, která má vzniknout na místě bývalých kasáren? Co vše a za jakých podmínek má nabídnout?

Tento projekt město velmi potřebuje, takže je dobře, že se konečně pomalu rozběhl, i když pomaleji, než by bylo třeba. Naší prioritou bude co nejrychlejší příprava a realizace nové čtvrti na místě bývalých kasáren, která pomůže snížit palčivý nedostatek obytných ploch ve městě. Za tímto účelem bude třeba projekt přepracovat do realizovatelnější podoby. S tím také souvisí naše vize nové čtvrti, která nebude jen pro bydlení a volný čas, ale bude opravdu moderní městskou čtvrtí, kde budou lidé nejen bydlet, trávit volný čas, ale také pracovat a vzdělávat se, a která tak vytvoří skutečně další moderní centrum města. Nedopustíme, aby zde vyrostla jen další část „sídliště“.
Pro realizaci projektu podle těchto představ bude klíčové získat kvalitního silného investora, který zrealizuje čtvrť jako jeden celek podle představ města. S vybraným developerem hodláme uzavřít plánovací smlouvu, která jasně a transparentně stanoví principy vzájemné spolupráce. Od začátku bude jasné, co do projektu dává… Zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků.

4. Jaké jsou podle vás tři nejdůležitější investiční priority ve městě?

Nejdůležitější investiční priority ve městě Tábor jsou všechny v oblasti bydlení. Tedy nejenom nová čtvrť Dvorce, ale i další projekty, které by pomohly v  Táboře zvýšit dostupné bydlení.
Dále je to rekonstrukce Husova parku a předvstupního prostoru vlakového a autobusového nádraží. Je to brána do města, která je nyní pro Tábor spíše ostudou. V rámci této investice pak musí být ještě rozšířeny parkovací místa v této oblasti.
Třetí investiční prioritou je pak rekonstrukce bazénu, výstavba druhého zimního stadionu a fotbalového hřiště s umělým povrchem.

ŠANCE pro TÁBOR (ČSSD, SPD, KSČM, nezávislí)

1. V Táboře, v historickém centru, ale i na sídlištích, je nedostatek parkovacích míst. Co byste navrhovali ke zlepšení situace?

Tábor resp. jeho historické centrum je situováno mezi údolní nádrží Jordán, Tismenickým údolím a řekou Lužnicí. Tím je možnost parkování v této oblasti hodně limitována. Vzhledem k poloze Starého města a obklopení lokalitami, jež nelze k rozšíření parkovacích míst využít, se nabízí pouze několik variant jak zefektivnit stávající možnosti.
- A to zejména maximálním využíváním parkovacího domu v ul. Čsl. armády, tedy nastavit cenu parkovného tak, aby neodrazovala obyvatele této lokality k jeho využívání.
- Dořešit možnou výstavbu parkovacího domu v lokalitě ul. Na Parkánech.
- Zvážit citlivé navýšení počtu parkovacích míst (v dolní části Žižkova náměstí) -  podpořit tak možnosti parkování jak obyvatel bydlících v této oblasti, tak návštěvníků úřadů, místních restaurací, obchůdků, podniků
Nedostatek možností parkování na sídlištích –
- především na Sídl. n. Luž. navrhujeme urychlené vytipování a realizaci nových parkovacích míst. Pokusíme se vykoupit pozemky podél některých ul., kde po vykácení… Zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků.

2. Jak podle vás město Tábor využívá svůj potenciál v cestovním ruchu? Lze něco udělat pro jeho zvýšení? Co konkrétně?

Cestovní ruch se v Táboře v posledních letech soustřeďuje pouze do historického centra města. Zde se odehrávají kulturní akce, koncerty atd.  Navrhujeme rekonstrukci lesního areálu Pintovka, kde se v minulosti pořádaly také koncerty a další kulturní akce. Myslíme si, že by tuto možnost občané Tábora také uvítali.
Vzhledem k husitské historii Tábora by měl být využívám více i tento potenciál, přilákat návštěvníky na tyto tradice, zatím oživují pouze jednou ročně na Táborských slavnostech.
Město podporuje akce různorodé od alternativních až po tradiční divadla, akce mají často již své publikum. Rádi bychom ale posílili akce typu nedávno proběhlého Koncertu na břehu Jordána (Má vlast od B. Smetany, Z Nového světa od A. Dvořáka), tedy klasickou hudbu, opery, slavné melodie atd.
Větší množství turistů a návštěvníků znamená samozřejmě přínos i ekonomický pro na cestovní ruch navázané podnikatele, restauratéry, ubytovatele. I to je podpora lokální ekonomiky regionu. „Šance pro Tábor“ má tento… Zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků.

3. Jak hodnotíte projekt nové městské čtvrtě Dvorce, která má vzniknout na místě bývalých kasáren? Co vše a za jakých podmínek má nabídnout?

Tento projekt je dle našeho názoru megalomanskou záležitostí, kdy město nabízí developerům svůj lukrativní pozemek a zbavuje se tak možnosti jeho využití ve prospěch svých občanů. V dnešní době, kdy vzhledem k situaci spojené s nedostatkem financí, zdražováním a zejména možným nedostatkem strategických surovin, které jsou nutné k běžnému životu občanů je nutno na tuto záležitost pohlížet očima občana žijícího a pracujícího ve městě, který většinou není schopen zaplatit horentní sumy za byt developerských firem. Město by se mělo snažit výstavbu bytů zrealizovat ve své režii a to za max. možné podpory dotačních titulů státu, či EU. Nájemní byty v majetku města by pak mohly řešit otázku nedostatku bytů pro občany Tábora. Návrh počtu nových bytů by měl být odvozen i od možnosti pracovních příležitostí v Táboře.
Výstavba ? Jednoznačně ANO. Ovšem v režii města, v rozumné míře a prostoru.

4. Jaké jsou podle vás tři nejdůležitější investiční priority ve městě?

- Dostupné bydlení pro občany Tábora – zahájit přípravu výstavby nových bytů v majetku města…. a v návaznosti na toto, řešení parkovací politiky pro tyto občany.
- Výstavba parkovacího domu na Sídl. n. Luž.
- Podpora dílčí energetické soběstačnosti města Tábora.

TÁBOR - NÁŠ DOMOV

1. V Táboře, v historickém centru, ale i na sídlištích, je nedostatek parkovacích míst. Co byste navrhovali ke zlepšení situace?

VÝRAZNĚ ZVÝHODNIT CENY ZA JÍZDNÉ V MHD, VYBUDOVAT PARKOVACÍ MÍSTA V PODZEMNÍCH GARÁŽÍCH, V LETNÍCH MĚSÍCÍCH MOTIVOVAT CYKLISTY A PĚŠÍ CHODCE ZVELEBOVÁNÍM CYKLISTICKÝCH A PĚŠÍCH STEZEK

2. Jak podle vás město Tábor využívá svůj potenciál v cestovním ruchu? Lze něco udělat pro jeho zvýšení? Co konkrétně?

JE TŘEBA V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU PODPOROVAT ZEJMÉNA DROBNÉ ŽIVNOSTNÍKY A MÍSTNÍ PRODEJCE A RESTAURATÉRY. CHRÁNIT ŽIVNOSTNÍKY A NEHÁZET JIM KLACKY POD NOHY! V MINULÝCH 2 LETECH JSME ZAŽILI PRAVÝ OPAK!!!
DÁLE POVAŽUJI ZA NEZBYTNÉ SE VÍCE ZAMĚŘIT NA MISTROVSTVÍ SVĚTA V CYKLOKROSU - TO SE V TÁBOŘE VŽDY VYDAŘILO A PŘILÁKALO ZAHRANIČNÍ TURISTY. NÁVŠTĚVNÍCI NAPŘ. Z BELGIE, KTEŘÍ SE SEM POTÉ PRAVIDELNĚ VRACEJÍ PŘI INDIVIDUÁLNÍCH VÝLETECH, MOHOU VÝZNAMNĚ POZVEDNOUT MÍSTNÍ CESTOVNÍ RUCH.
NEJEN PRO ČESKÉ TURISTY JE NA MÍSTĚ VRÁTIT TÁBORSKÝM KULTURNÍM AKCÍM FOLKLÓRNĚ VLASTENECKÝ A VLASTIVĚDNĚ HISTORICKÝ ROZMĚR.

3. Jak hodnotíte projekt nové městské čtvrtě Dvorce, která má vzniknout na místě bývalých kasáren? Co vše a za jakých podmínek má nabídnout?

MĚSTO MUSÍ MYSLET ZVLÁŠTĚ NA RODINY S DĚTMI (CENOVĚ DOSTUPNÉ "NETRŽNÍ" BYDLENÍ, DĚTSKÁ HŘIŠTĚ), NA OSAMĚLÉ DŮCHODCE (MALOMETRÁŽNÍ BYTY) A NA NOVOMANŽELE PŘI TZV. STARTOVACÍCH BYTECH.

4. Jaké jsou podle vás tři nejdůležitější investiční priority ve městě?

1. VÝSTAVBA STÁTNÍCH BYTŮ JAKO ALTERNATIVA K ČASTO NEFÉROVÉMU TRŽNÍMU PRONAJÍMÁNÍ OBYTNÝCH PROSTOR
2. VYBUDOVÁNÍ NOVÉ ZAHRÁDKÁŘSKÉ KOLONIE NA POZEMCÍCH MĚSTA SE TŘEMI TYPY CHAT (V JEDNOM TYPU CHATY MOŽNOST CELOROČNÍHO BYDLENÍ)
3. ZNOVUOBNOVENÍ MĚSTSKÉ TRŽNICE PRO LOKÁLNÍ FARMÁŘE A MÍSTNÍ ŘEMESLNÉ VÝROBCE (PŘ. ŘEMESLNÉ PEKAŘSTVÍ, BIO PRODUKTY ATD.)

Tábor 2020

1. V Táboře, v historickém centru, ale i na sídlištích, je nedostatek parkovacích míst. Co byste navrhovali ke zlepšení situace?

Na největším táborském sídlišti Nad Lužnicí projektujeme kapacitní parkovací dům o 250 místech, který bude stát v centrální poloze ve Světlogorské ulici.
V samotném historickém centru je situace komplikovanější především kvůli stísněným prostorovým podmínkám. Hledali jsme vhodnou lokalitu a nejsmysluplněji se jeví navázat na dřívější projekt podzemního parkování Na Parkánech na místě bývalé synagogy. Prázdná parcela je posledním nezastavěným místem v pohledovém panoramatu starého města a budoucí hmota nad terénem si také zaslouží náležitou pozornost. Proto jsme se návrh na dostavbu místa snažili řešit prestižní architektonickou soutěži. Bohužel zatím se záměrem nesouhlasí památkáři, i když v roce 2008 bylo jejich stanovisko k záměru podzemního parkování v této lokalitě kladné.
Další parkovací místa chceme řešit v blízkosti autobusového a vlakového nádraží. To zase souvisí s připravovaným urbanistickým workshopem na řešení celého přednádražního prostoru a Husova parku.

2. Jak podle vás město Tábor využívá svůj potenciál v cestovním ruchu? Lze něco udělat pro jeho zvýšení? Co konkrétně?

Naplňuje ho podle mne dobře a hlavně vyváženě. Historické centrum nebývá úplně přeplněné, akce se snažíme plánovat vkusně na úrovni. Akcím vévodí festival Táborská setkání, kterému zdatně sekunduje jedinečný festival pouličního divadla Komedianti v ulicích. Smažíme se věnovat péči podobě a organizací veřejného prostoru, omezení reklamního smogu. Svým návštěvníkům se kvalitně věnuje Husitské muzeum.
Mix památek a malebného okolí se vhodně doplňuje díky aktivitám turistické oblasti Toulava, jejíž je Tábor lídrem. Dle analýzy kulturního turismu Tábor vyniká také zajímavou gastronomií a pozornosti pro rodiny s dětmi, kam patří třeba atraktivita ZOO na Vétrovech.
Naše snahy věnované cestovnímu ruchu bych nenazval snahami o jeho zvýšení, ale spíše o zkvalitnění celého provázeného dění okolo návštěvnosti Tábora. Věnovat se chceme především správné organizaci dopravy a parkování.

3. Jak hodnotíte projekt nové městské čtvrtě Dvorce, která má vzniknout na místě bývalých kasáren? Co vše a za jakých podmínek má nabídnout?

Projekt zástavby bývalých kasáren jsme formou urbanistického workshopu vymýšleli od začátku tohoto funkčního období vedení radnice a zatím myslím jdeme správnou cestou. Máme kvalitní vítězný návrh a momentálně probíhá jeho ekonomické vyladění, stručně řečeno posuzování všech jeho aspektů z hlediska reálnosti provedení a vhodné rozdělení investorství, tedy co bude stavět město a co soukromý developer.
Mělo by zde postupně vzniknout okolo 500 bytů až pro 2000 nových obyvatel, ale také ambiciózní veřejný park, drobné plácky, komunitní zahrady. Vše navrženo dle současný trendů kvalitní městské zástavby s důrazem na modrozelenou infrastukturu, tedy promyšlená práce s vodou a jejím zadržováním v místě a v zeleni.

4. Jaké jsou podle vás tři nejdůležitější investiční priority ve městě?

Kromě zmíněného parkování energetika. To bude klíčové téma a společně s místní firmou C energy už pracujeme na tom, aby situace s centrálním vytápěním ve městě i celé aglomeraci byla stabilní a chytře vymyšlená s ohledem na současné trendy a byla v dobrém slova smyslu lokální. Dále to bude kvalitní bytová výstavba a rozvoj města ve veřejných prostranstvích. Kvůli dostatečnému pohlídání tohoto tématu jsme zřídili Kancelář architekta města, kam od 1. října nastoupí nová městská architektka.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

zlenice.jpg

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...