Komunální volby 2022 – speciál z Písku

V letošním roce kandiduje v Písku 10 politických subjektů. Je to stejný počet jako při komunálních volbách v roce 2018.

Kandidujícím subjektům jsme položili čtyři otázky.

  1. Preferujete výstavbu nového bazénu, nebo rekonstrukci starého? Vysvětlete proč.

  2. Jak byste vyřešil/-a nedostatek parkovacích míst ve městě?

  3. Mělo by podle vás být součástí obnovy sídliště Dr. Milady Horákové i jeho propojení s ulicí Šobrova pro silniční dopravu? Proč?

  4. Měl by se zvýšit počet spojů MHD v Písku i s ohledem na současné vyšší ceny pohonných hmot? Proč?

Pořadí odpovědí kandidujících subjektů je abecední podle jejich názvu.

Odpovědi se nijak jazykově, stylisticky ani typograficky neupravují.

Na jednotlivé odpovědi měl každý subjekt nejvýše 1000 znaků (včetně mezer). Při delší odpovědi se za slovo, které překročilo limit, vkládají tři tečky a informace „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“.

Klikněte si na odpovědi jednotlivých kandidujících subjektů v Písku:

ANO 2011

1. Preferujete výstavbu nového bazénu, nebo rekonstrukci starého? Vysvětlete proč.

Na toto téma není mezi členy a sympatizanty jednotný názor, ale většina preferuje výstavbu nového bazénu. Hlavním důvodem je potřeba mít moderní, energeticky úsporný bazén, která nabídne jak vlastní plavání, tak i relaxaci a bude postaven rychle. Rekonstrukce starého bazénu v současné lokalitě je nevhodná, protože objekt je v záplavové oblasti v památkové zóně. Větší rekonstrukci zřejmě nepovolí stavební úřad a pouhá oprava nic nevyřeší. Navíc v lokalitě není dostatek parkovacích míst. Pro výstavbu nového bazénu rovněž mluví faktor času – již je připraven projekt, vydána příslušná povolení, jsou alokovány finanční prostředky a stačí jen vybrat dodavatele. Bohužel neschopností současného vedení města domluvit se na této nejvýznamnější investici, se to nepodařilo.

2. Jak byste vyřešil/-a nedostatek parkovacích míst ve městě?

Ve volebních programech ANO 2011 je dlouhodobě podpora výstavby parkovacích domů. Největší problém je na sídlištích, kde by k tomu účelu šlo buď využít bývalé výměníky, nebo postavit nové parkovací domy na jejich okrajích. Nejdále je příprava parkovacího domu v Žižkově ulici proti poště, kde bohužel současné vedení města za 4 roky nijak nepokročilo. Velký potenciál nejen výstavbou nových parkovacích míst má areál bývalých kasáren.

3. Mělo by podle vás být součástí obnovy sídliště Dr. Milady Horákové i jeho propojení s ulicí Šobrova pro silniční dopravu? Proč?

Určitě ne. Sídliště Dr. Horákové je klidná oblast a toto řešení by přispělo ke zvýšení dopravního zatížení a tím i např. většího rizika úrazů dětí. Za potřebnější považujeme celkovou revitalizaci spojenou s opravou současných komunikací a veřejné zeleně.

4. Měl by se zvýšit počet spojů MHD v Písku i s ohledem na současné vyšší ceny pohonných hmot? Proč?

V nedávné době byl spuštěn zcela nový systém MHD, kdy došlo k významné změně linek a spojů. Tento systém bude následně vyhodnocen, na základě vyhodnocení může dojít k optimalizaci a změnám, např. i ke zvýšení počtu spojů ve špičce. V tuto chvíli je však na hodnocení ještě brzy.  Kromě zefektivnění MHD budeme podporovat i další formy dopravy (například cyklistiku).

Česká pirátská strana

1. Preferujete výstavbu nového bazénu, nebo rekonstrukci starého? Vysvětlete proč.

Preferujeme rekonstrukci stávajícího plaveckého bazénu z důvodu pravděpodobné nižší cenové náročnosti, lepšího a klidnějšího místa pro venkovní relaxaci obyvatel, i pěší dostupnost z centra. Současně nás k podpoře rekonstrukce vedou i velké nepřesnosti, chyby a postupy v projektu nového bazénu pod lesnickou školou, výrazné navýšení ceny v průběhu příprav na stávající půl miliardu korun a politikaření ze strany vedení města.

2. Jak byste vyřešil/-a nedostatek parkovacích míst ve městě?

Ve stávajících vytipovaných lokalitách by mělo město Písek přistoupit k rychlé výstavbě parkovacích domů. Ale s ohledem na místní poměry a moderní technologie. Nedivím se tak občanům Žižkovy ulice, že si za svými okny nepřejí patnácti metrový parkovací dům. Oproti tomu situace a možnost výstavby prefabrikovaných parkovacích domů v okrajových částech sídlišť měla být vyřešena před mnoha lety.

3. Mělo by podle vás být součástí obnovy sídliště Dr. Milady Horákové i jeho propojení s ulicí Šobrova pro silniční dopravu? Proč?

Možnost propojení sídliště Dr. M. Horákové a ulice Šobrova přinese zvýšenou dopravní zátěž pro dnes klidnou část sídliště, na druhou stranu může částečně ulevit dopravě v Harantově ulici. Pokud by navíc toto propojení vedlo v blízkosti základní školy, domnívám se, že kromě zvýšení hlučnosti se sníží i důležitá bezpečnost dětí a studentů.

4. Měl by se zvýšit počet spojů MHD v Písku i s ohledem na současné vyšší ceny pohonných hmot? Proč?

Město Písek prošlo v uplynulém roce rozsáhlou změnou jízdních řádů MHD.
Dnešní spoje na sebe lépe navazují, zároveň je systém připraven na zpětnou vazbu cestujících a vytíženost jednotlivých spojů.
Pro město Písek je MHD klíčová a je důležité nastavit systém společně s občany tak, aby ji více využívali. Především při jízdě do centra a zpět. MHD Ulevuje dopravě v Písku a občanům bez dopravních prostředků přináší kýženou možnost zajistit své lékařské, potravinové, ale i školské a úřední služby.

Demokratická strana zelených - za práva zvířat a spravedlnost v Písku

Kandidující subjekt nevyužil možnosti prezentovat své postoje v tomto pořadu.

Hlas Písku

1. Preferujete výstavbu nového bazénu, nebo rekonstrukci starého? Vysvětlete proč.

Naše sdružení jednoznačně preferuje opravu stávajícího bazénu. Při stavbě nového bazénu se ještě ani nekoplo a během osmi let už se jeho cena vyšplhala z plánovaných 200 mil. na 600 mil.  Kč, včetně doprovodných investic a zřejmě není konečná. To už zásadně ohrožuje možnost dalšího rozvoje města, když by na něj prostě nebyly finance. Opravou stávajícího bazénu, při zachování jeho provozu, jsme schopni uspořit minimálně 400 mil. Kč a zároveň poskytnou lepší službu, protože jeho součástí bude i venkovní bazén.

2. Jak byste vyřešil/-a nedostatek parkovacích míst ve městě?

Je nutné rozlišovat mezi centrem města a sídlišti. Přetlak na parkování je na obou místech, ale řešení jsou různá. V centru města je plánován parkovací dům, který ale budí nevoli místních obyvatel a opět se ještě ani nekoplo. Tady proto preferujeme postoupit k rozpracování a realizaci studie zjednosměrnění ulic v okolí historického centra. Tím bychom získali více než 200 nových parkovacích míst na okraji centra. Na sídlištích plánujeme vybudovat nové parkovací plochy. Na Jihu novou komunikací na jižním okraji sídliště, na Portyči parkovištěm pod Topěleckou a přidáním patra na Fezovce. Podobná opatření pak na Hradišti a sídlišti Milady Horákové.

3. Mělo by podle vás být součástí obnovy sídliště Dr. Milady Horákové i jeho propojení s ulicí Šobrova pro silniční dopravu? Proč?

V tomto ohledu jsme spíše konzervativní. Propojení by sice zvýšilo průjezdnost lokality, ale zároveň výrazně zvýšilo provoz na sídlišti a přineslo by tlak na snížení počtu parkovacích míst. Ani jeden tento důsledek pak není v zájmu obyvatel sídliště.

4. Měl by se zvýšit počet spojů MHD v Písku i s ohledem na současné vyšší ceny pohonných hmot? Proč?

Veřejná doprava je pro nás obrovskou prioritou. Dostupnost centra města MHD snižuje tlak na počet parkovacích míst v centru. Velkým úspěchem v tomto směru je obnovení zastávky na Velkém náměstí. Samozřejmě nemá cenu vypravovat spoje s minimální obsazeností (do pěti lidí). Naopak se nesmí stávat, že v ranní špičce budou spoje přeplněné, či se do nich cestující dokonce nevejdou. Vyšší náklady na veřejnou dopravu jsou pak bohatě kompenzovány nižšími náklady na tvorbu parkovacích míst, nemluvě o klimatických úsporách.

KDU-ČSL

1. Preferujete výstavbu nového bazénu, nebo rekonstrukci starého? Vysvětlete proč.

Byť jsem byl původně pro opravu starého bazénu, ale přikláním se k výstavbě nového a to z několika důvodů. Pokud by probíhala rekonstrukce stávajícího bazénu, bylo by nutno uzavřít na delší dobu krytý bazén a školy, ani plavecký klub, by nemohly realizovat ani výuku plavání, ani tréninky. Na opravu stávajícího bude nutno vytvořit projekt, který bude jasně stanovovat, co a jakým způsobem bude rekonstruováno, toto zadání musí také někdo zpracovat a na vizi rekonstrukcí opět hledat shodu. Na projekt budou vynaloženy další nemalé finanční prostředky a zahájení realizace se tímto protáhne nejméně o další 2 roky. Město Písek je finančně zdravé a má finanční prostředky na realizaci takto velké stavby a při současné inflaci a nárůstu cen stavebních prací a materiálů, bude následně rekonstrukce starého stejně drahá, jako výstavba nového. Starý plavecký bazén i při největší snaze, bude stále „starý“, s minimálními úpravami a za pár let bude stejně vznesen požadavek na výstavbu nového. Nevidím to… Zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků.

2. Jak byste vyřešil/-a nedostatek parkovacích míst ve městě?

Cest je několik: 1. vytvoření parkovacích zón pro rezidenty tak, aby odstavená auta těch, kteří v daném místě nebydlí, zmizela z parkovišť a nezabírala zde místa. To je nejrychlejší a nejméně bolestivé řešení. 2. Budováním parkovacích domů a odstavných parkovišť v místech, kde to je vhodné, zejména v blízkosti centra města – Parkovací dům u Pošty, ale i na sídlištích (nabízí se sídliště Portyč, Jih a samozřejmě nově vznikající sídliště v bývalých Žižkových kasárnách) 3. Nastavením pravidel pro investory ohledně budování dostatečného množství parkovacích míst tam, kde staví bytové domy, případně spoluúčastí investorů na budování parkovacích domů. 4. Větší propojeností dopravy ve městě, a to jak MHD, tak cyklistické i pěší, aby návštěvníci města nemuseli do města zajíždět autem, ale mohli využít odstavných parkovišť nebo parkovacích domů na okraji města a do cílového místa se dostali pohodlně alternativní dopravou.

3. Mělo by podle vás být součástí obnovy sídliště Dr. Milady Horákové i jeho propojení s ulicí Šobrova pro silniční dopravu? Proč?

V rámci studie úprav sídliště Dr. Milady Horákové, bylo navrženo propojení do sídliště Za Kapličkou. Okolo tohoto propojení vznikla velká diskuse, ale nejsem si jist, jestli celý záměr byl dostatečně komunikován. Já se kloním k propojení obou sídlišť z jednoho velmi praktického důvodu. Sídliště Za Kapličkou je tzv. koncové a není do něj jiný příjezd ani výjezd nežli právě ten u kruhového objezdu. Při jakékoliv činnosti v tomto příjezdním bodě je celé sídliště Za Kapličkou odříznuto od automobilové dopravy. Jsem přesvědčen, že ono zamýšlené propojení by mohlo umožnit vybudování alternativní cesty přes sídliště Dr. M. Horákové ven. Toto propojení také neznamená, že musí být tato cesta stále průjezdná, ale může být využita právě v době, kdy, z jakéhokoliv důvodu, nebude příjezd na kruhový objezd, funkční. V období mimo tohoto využití může sloužit jako odstavené parkoviště s předem určeným režimem.

4. Měl by se zvýšit počet spojů MHD v Písku i s ohledem na současné vyšší ceny pohonných hmot? Proč?

Jsem jednoznačně zastáncem hromadné dopravy a to jak té integrované meziměstské, tak i městské. Jeden autobus pojme cca 50 lidí, což je v současném stavu provozu cca 40 osobních aut (vycházím ze sledování dopravy v ranní špičce). Odhlédnu-li od ekologických hledisek spotřeby PHM a pominu-li to, že v Písku jezdí autobusy převážně na elektřinu a dva na zemní plyn, jedná se o velké zvýšení bezpečnosti pro všechny účastníky a zejména pro děti, snížení stresu pro rodiče i ostatní účastníky silničního provozu, snížení potřeby parkování v centru města, snížení hluku, zvýšení pohybu obyvatel, což může mít za následek zlepšení zdravotního stavu, zvýšení možnosti sociálních kontaktů a celou řadu dalších pozitivních aspektů. Tedy ano, jsem pro větší počet spojů, obsloužení většího území, zefektivnění spojů a větší návaznost na konečně vznikající integrovanou dopravu v kraji. Bude to samozřejmě představovat navýšení nájezdu kilometrů MHD, což stávající dopravce nemá ve smlouvě. Z tohoto důvodu bude… Zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků.

Komunistická strana Čech a Moravy

1. Preferujete výstavbu nového bazénu, nebo rekonstrukci starého? Vysvětlete proč.

Jednoznačně jsme pro opravu a rekonstrukci bazénu pod hradbami. Bohužel tady pořád máme v platnosti výsledek referenda starý již téměř 10 let, které se nechá změnit pouze vyhlášením nového referenda, a proto o jeho vyhlášení stále usilujeme.
A proč? Především proto, že toto referendum bylo vyhlášené chybně, špatně položená otázka a hlavně proto, že nebylo vůbec připravené. V momentě kdy byl výsledek referenda znám, jsme mohli stavět nový plavecký bazén kdekoli na území obce, ale žádné takové místo nebylo připravené ať už z hlediska politického nebo stavební připravenosti, územního plánu, a tak výsledek přinesl spíš zmatek a nikoli rozhodnutí, které by referendum přinést mělo. Nelze opomenout ani výběr místa pod lesnickou školou, který považuji za nešťastný, protože se jedná o „protivínskou pánev“ která je známá svým složením z plovoucích písků. V technické zprávě původního projektu byla zmínka, že zakládání stavby v terénu bude proto obtížné. Po doplněném geologickém průzkumu jsme se dozvěděli… Zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků.

2. Jak byste vyřešil/-a nedostatek parkovacích míst ve městě?

Já bych nehovořil o nedostatku parkovacích míst, pořád si myslím, že počet míst je jaký je, a nelze ho dál nafukovat. Lidé jsou nespokojeni, protože požadují, aby ráno měli před domem zaparkované auto, dojeli do zaměstnání, tam také měli parkovací místo a večer zase zaparkovali v místě svého bydliště. Takové požadavky ale nemůže řešit město, nemůže prostory určené k parkování prostě nafouknout. Projel jsem si písecká sídliště a musím potvrdit, že například na sídlišti Dukla dole u řeky je přes den parkoviště poloprázdné a naplní se až večer, kdy už jsou všechna parkovací místa v prostoru sídliště obsazená a podobně je tomu i v jiných částech města, třeba u zimního stadionu. Parkovací domy jsou finančně příliš náročné na provoz, a proto nejsou oblíbené.

3. Mělo by podle vás být součástí obnovy sídliště Dr. Milady Horákové i jeho propojení s ulicí Šobrova pro silniční dopravu? Proč?

Ne, žádné propojení, určitě ne. V těchto věcech jsem trochu konzervativní, protože vím, že takové zásahy do fungujícího života části města silně naruší jeho život. Když toto sídliště vznikalo, bylo třeba, aby jeho součástí byl vymezen prostor pro naše děti, pro mládež a jejich vyžití. Musí to být místo, které zaručí jejich bezpečnost a nebude je ohrožovat na jejich zdraví. To byl požadavek města a myslím, že projektanti ho vyřešili velmi dobře, to se jim povedlo a funguje to, a proto nesmíme připustit jakýkoli zásah do dopravního řešení a zničit tak správně vyhodnocenou myšlenku projektanta.

4. Měl by se zvýšit počet spojů MHD v Písku i s ohledem na současné vyšší ceny pohonných hmot? Proč?

MHD je také nekonečný příběh, který se neustále vyvíjí. Pamatuji dobu, kdy se s velkou slávou přestalo jezdit na Velké náměstí, teď se tam doprava s velkou slávou zase zavede. Velká změna v MHD byla zavedena po otevření Šrámkova mostu zavedením kruhových tras, nebo také vznikem nových spojů po vybudováním průmyslové zóny. Myslím, že město reaguje dobře na potřeby občanů v hromadné dopravě a zvyšování cen pohonných hmot není důvodem pro zvyšování počtu spojů MHD, spíše naopak by se nevyhovující a nevyužívané spoje měly omezit nebo zrušit.

Občanská demokratická strana

1. Preferujete výstavbu nového bazénu, nebo rekonstrukci starého? Vysvětlete proč.

Výstavba bazénu je téma města Písek již asi 15 let. Současná ODS Písek v názoru na další postup jednotná nebyla, ani v minulém volebním období, ani nyní. Hlasovali jsme nejednotně a dle domluvy v zastupitelském klubu, každý zastupitel hlasoval dle svého názoru. Můj osobní názor, který jsem prosazoval a prosazovat budu, je výstavba nového bazénu, neboť je to řešení finančně schůdné, i za současné situace, pro občany Písku nejrychlejší a dle mne nejsmysluplnější. Jsem připraven respektovat názor referenda minulého i případného referenda nového. Pro opravu starého bazénu nemáme zatím zpracováno vůbec nic. A to mne znepokojuje.

2. Jak byste vyřešil/-a nedostatek parkovacích míst ve městě?

Situace s parkováním je velice špatná a hlavně se zhoršuje. Dle volebního programu bychom prosazovali stavby typového parkovacího domu pro každé písecké sídliště a preferujeme u nových staveb parkování podzemní.

3. Mělo by podle vás být součástí obnovy sídliště Dr. Milady Horákové i jeho propojení s ulicí Šobrova pro silniční dopravu? Proč?

Tento záměr neprosazujeme a nevidíme jako nezbytný. V propojení silničním těchto dvou sídlišť žádné podstatné výhody nejsou.

4. Měl by se zvýšit počet spojů MHD v Písku i s ohledem na současné vyšší ceny pohonných hmot? Proč?

Ano, s rozšiřováním příměstských ploch pro bydlení by ruku v ruce mělo být i navyšování spojů MHD. Ale vše je  dáno předpokladem dostatečné motivace pro využívání MHD, podrobné analýzy využití nových linek a nastavení poměru efektivního využití a výšky dotace z rozpočtu města.

PÍSEK SRDCEM A ROZUMEM

1. Preferujete výstavbu nového bazénu, nebo rekonstrukci starého? Vysvětlete proč.

Preferujeme rekonstrukci starého bazénu
- Výstavbou nového bazénu pod lesnickou školou by Písek získal pouze vnitřní bazén na stavebně i uživatelsky naprosto nevhodném místě v dolíku u dálnice a železnice za celkovou částku cca 600 mil. Kč na což by si město muselo vzít částečný úvěr v dnešní nelehké době. O nákladném provozu při dnešních cenách energií ani nemluvě.
- Za posledních 10 let město do stávajícího bazénu nainvestovalo mnoho milionů korun a rekonstrukce zčásti proběhla a stále probíhá
- Jsme pro to, dokončit tuto započatou modernizaci a rekonstrukci a to včetně venkovních plaveckých částí a výhledově rozšířit venkovní areál o druhou píseckou říční plovárnu
- Plavecký bazén pod hradbami má vedle závodního plavání sloužit primárně za rozumné vstupné školám při výuce plavání a veřejnosti k rekreačnímu plavání a pobytu u vody na mimořádně krásném místě

2. Jak byste vyřešil/-a nedostatek parkovacích míst ve městě?

Žijeme v době, kde auto je nezbytnou součástí života a nikdo se ho dobrovolně přirozeně nevzdá. Proto je tedy potřeba hledat taková řešení, která umožní maximálně možné využití veřejného prostoru pro parkování vozidel. Samozřejmě ne na úkor zeleně. Parkování ve městě má dva základní okruhy uživatelů:
- Rezidenti, tedy občané města, kteří zde bydlí
- Návštěvníci města (turisté, nakupující, uživatelé místních služeb, lidé pracující v Písku apod.)
Řešeních je několik:
- Tam kde je to možné, dopravním značením a stavebními úpravami zjednosměrnit vybrané komunikace a tím využít zbylý prostor pro parkování vozidel
- Tam, kde si o to situace s parkováním vysloveně říká (sídliště apod.), považujeme za řešení časově omezené tzv. modré zóny, kdy přes den může na tomto místě parkovat rezident i návštěvník města. Ale od určité hodiny, musí být tato parkovací místa „rezervovaná“ pro občany města, kteří v místě žijí a po příjezdu z práce musí mít možnost důstojného zaparkování svého auta.

3. Mělo by podle vás být součástí obnovy sídliště Dr. Milady Horákové i jeho propojení s ulicí Šobrova pro silniční dopravu? Proč?

Toto je správná komunální otázka. Jedním z našich hlavních témat je téma“ …za vyslyšení potřeb vaší ulice“. Proto považuji za vhodné, ne-li přímo nutné, zeptat se obyvatel, kteří v lokalitě bydlí, na jejich názor, protože jsou to oni, kterých se tento plánovaný zásah v lokalitě jejich bydliště přímo týká.
My se po volbách chystáme podpořit v celém městě vznik “místních samosprávných výborů” po vzoru stávajících osadních výborů, aby měli lidé možnost rozhodovat o okolí svého domova dle potřeby i mimo volby. Oni sami nejlépe ví, co potřebují! V tomto případě dají na misky vah možné zvýšení počtu parkovacích míst a naproti tomu zvýšení dopravního provozu. Typicky zde by místní obyvatelé dali prostřednictvím místních výborů sídliště Dr. M. Horákové a sídliště u Kapličky vedení města zpětnou vazbu na to, co si lidé zde žijící přejí a mohly by se diskutovat možné varianty řešení tak, aby ta investice byla pro místní přínosem a ne naopak.

4. Měl by se zvýšit počet spojů MHD v Písku i s ohledem na současné vyšší ceny pohonných hmot? Proč?

I bez ohledu na všechny současné dopady na ekonomiku jsme pro pečlivý audit počtu a využívání spojů MHD. Veškeré linky by měly projít revizí jejich smysluplnosti jak ve smyslu využívání občany města, tak i logiky navazujících spojů a potřeb spojů ve špičkách, jako je doprava do zaměstnání a ze zaměstnání. Máme informace o tom, že pan místostarosta Hladík, který má dopravu ve své gesci se tomuto problému dlouhodobě nevěnuje, byť občanům neustále slibuje nápravu tam, kde upozorňují na nedostatky. Vedle toho je také potřeba myslet na infrastrukturu související s MHD, kdy je třeba zajistit nejen dopravu, ale i důstojné autobusové zastávky apod., např. zastávka v majetku města na sídlišti Logry byla občanům slibována nová a dodnes se nic ani po opakovaných urgencích nezměnilo. Jsme proti megalomanským projektům za stovky milionů, na které město nemá. Naopak budeme podporovat potřebné věci, jako opravy místních komunikací, chodníků, zeleně, veřejného osvětlení a veškerého městského majetku.

PRO PÍSEK

1. Preferujete výstavbu nového bazénu, nebo rekonstrukci starého? Vysvětlete proč.

Já rozhodně preferuji výstavbu nového bazénu. Máme kompletně připravený projekt včetně všech souhlasů a stavebního povolení. Starý bazén stojí na nevhodném místě, sice v docházkové vzdálenosti z centra města, ale dopravně téměř nedostupný, chybí parkovací místa i prostor pro příjezd autobusu. Také není bezbariérový, i při rekonstrukci bude složité tento problém vyřešit. A hlavně bazén nelze rekonstruovat bez projektu a povolení. Zatím nikdo nezadal ani posudky, které by specifikovaly rozsah rekonstrukce a stav především nosných konstrukcí ve spodní části stavby. Celá anabáze až do zahájení stavby může trvat dalších 5 let a za tu dobu bude oprava stát úplně stejnou částku jako dnes nový bazén. Navíc musíme počítat i s tím, že se v Písku nebude během stavby 2 roky plavat. Plánovat opravu takto složitého technologického celku po etapách je nesmysl.

2. Jak byste vyřešil/-a nedostatek parkovacích míst ve městě?

Prvním krokem by měl být parkovací dům u pošty. Jeho kapacita bude 280 míst a měl by spolehlivě pojmout většinu aut, která potřebují zajet do centra města. Zvýhodněné cenové podmínky by měli mít i občané města, bydlící v okolí. Poté bychom mohli zavést progresivní sazbu parkovného v centru tak, aby každý našel místo na krátkodobé zastavení a vyřízení potřebného. V dalších částech města, zejména sídlištích je třeba zavést parkovací zóny a rezidentní karty. I tady máme již vytipovaná místa pro budoucí výstavbu parkovacích domů, abychom pro parkování už nemuseli zabírat další zelené plochy.

3. Mělo by podle vás být součástí obnovy sídliště Dr. Milady Horákové i jeho propojení s ulicí Šobrova pro silniční dopravu? Proč?

Toto propojení bylo navrženo jako námět pro odlehčení dopravy uvnitř sídliště a následně i Harantovy ulice. Mělo se jednat o jednosměrný výjezd ze sídliště přímo na výpadovku z města. Při veřejném projednání ale převážily argumenty, které upřednostnily klidovou zónu u obytných domů a také bezpečnost dětí, které tudy chodí ze sídliště do školy. Do studie revitalizace sídliště nebylo nakonec toto propojení zahrnuto.

4. Měl by se zvýšit počet spojů MHD v Písku i s ohledem na současné vyšší ceny pohonných hmot? Proč?

V současné době máme optimalizovaný jízdní řád MHD, zavedli jsme linku přímo na náměstí a vozový park byl doplněn o elektrobusy. V ideálním případě by mohla městská doprava aspoň částečně nahradit dojíždění auty a ulevit tak i parkovacím plochám v centru města. V tom případě by navýšení počtu spojů a nájezdu kilometrů dával smysl. I za cenu vyšších nákladů pro město a vypsání nového výběrového řízení na dopravce.

VAŠE VOLBA

1. Preferujete výstavbu nového bazénu, nebo rekonstrukci starého? Vysvětlete proč.

Vzhledem k astronomické předpokládané ceně za nový bazén a aktuálně velmi nepříznivé době, kdy bychom měli být řádnými hospodáři, podporujeme okamžitou opravu starého bazénu. V příštím roce by mohla začít oprava venkovní části areálu a poté postupná rekonstrukce vnitřního bazénu bez nutnosti omezení provozu. Venkovní bazén a areál leží v nádherné lokalitě pod píseckými hradbami, která navíc nabízí další potenciál pro úpravu a rozšíření. Podporujeme například propojení venkovního areálu s řekou Otavou. Ušetřené finanční prostředky pak můžeme využít například pro řešení parkování, opravu dětských hřišť, ulic, či na investice do opatření snižující spotřebu energií, jako jsou fatovoltaické elektrárny na střechách městských objektů.

2. Jak byste vyřešil/-a nedostatek parkovacích míst ve městě?

Dopravní situace ve městě je stále intenzivnější, parkovacích míst však nepřibývá. Uskupení Vaše volba má ve svém programu zasazení se o výstavbu parkovacích domů v lokalitě u pošty s kapacitou 245 míst a na sídlišti Portyč s kapacitou 450 parkovacích míst. Na sídlišti Jih pak realizaci nových parkovacích ploch. Kromě výstavby nových parkovacích míst je ale potřeba hledat také možnosti, jak dopravu v Písku celkově zklidnit. A právě proto prosadíme jízdné v městské hromadné dopravě pro žáky základních škol a studenty středních škol zdarma a najdeme další možnosti, jak Písku v tomto směru ulevit.

3. Mělo by podle vás být součástí obnovy sídliště Dr. Milady Horákové i jeho propojení s ulicí Šobrova pro silniční dopravu? Proč?

Osobně si dovedu představit jednosměrné propojení z ulice Dr. Milady Horákové do ulice Šobrova a tím podstatné zjednodušení výjezdu z této části sídliště. Jsem přesvědčený, že by šlo o lepší řešení dopravní situace než je současný stav, kdy je napojení řešené přes ulici 17. listopadu a poté výjezdem na ulici Harantova. Toto je ale typické téma, o kterém by měli spolurozhodovat především obyvatelé, kteří v dané lokalitě žijí. Pohybují se zde každý den, znají to místo a měli by prostřednictvím veřejného projednání vyjádřit podporu některému z navrhovaných řešení.

4. Měl by se zvýšit počet spojů MHD v Písku i s ohledem na současné vyšší ceny pohonných hmot? Proč?

Ještě před tím, než začneme spoje rušit, nebo posilovat, musíme se na celý systém písecké MHD podívat z pohledu potřeb místních obyvatel i lidí do města přijíždějících. Navazují autobusy městské hromadné dopravy na vlakové spoje? Nejsou některé linky příliš dlouhé a jiné neefektivní? Podporujeme rozvoj MHD. V programu uskupení Vaše volba máme mimo jiné zavedení jízdného pro žáky základních a studenty středních škol zdarma. Je to krok ke zklidnění dopravy, podpoře životního prostředí a peněženek rodičů. MHD může být dobrým nástrojem pro řešení hned v několika oblastech. Lidé se však musí rychle a včas dostat tam, kam potřebují.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

zlenice.jpg

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...