Jak se žije, tančí, jí a pije na Hané? Po hanacke!

Jak poznáte Hanáka? Především podle pomalého rytmu mluvy a nářečí s protaženými samohláskami a typickou záměnou y za e (štere namísto čtyři, bévalo namísto bývalo) a stahováním dvouhlásky ou na protáhlé o (dlóhé namísto dlouhý, skópé namísto skoupý, Olomóc namísto Olomouc atd.).

Hanácké kroje

Dalším typickým znakem Hanáků bývaly bohaté kroje a velké majetky. Podle škarohlídů jsou Hanáci lakotní, pomalí a neochotní pomáhat, podle jejich oponentů jsou šetrní, rozvážní a opatrní.

Jak to bylo (a je) s Hanáky doopravdy a jak se dříve žilo v nejbohatším regionu Moravy? S kovanými Hanáky Miroslavem Konečným a Davidem Procházkou po tom pátrala za zvuku nejkrásnějších hanáckých písní v podání olomouckého mužského sboru Rovina a muziky Záletníci Markéta Ševčíková.

Spustit audio