Jak nebezpečné mohou být saze v komíně?

11. únor 2015

Pokud dům vyhoří od komína, nejčastěji je to kvůli vznícení sazí. Hasiči v Jihočeském kraji zaznamenávají v zimním období desítku takových případů měsíčně.

Riziko požáru od sazí v komíně snižuje pravidelné čištění komína, a to nejlépe několikrát do roka. Do čištění se můžou pustit sami majitelé rodinných domů, nebo si mohou pozvat kominíka.

Intervaly pro čištění komínů závisí na tom, čím topí a v čem topí. Pokud palivo neodpovídá topidlu, když například spalují oleje v kamnech na tuhá paliva, doslova si zahrávají s ohněm. Komíny se více zanášejí sazemi také při spalování mokrého dřeva. Když je příliš vlhké, podepíše se navíc na výkonu kotle i jeho životnosti.

Nejrizikovějším materiálem jsou PET lahve nebo starý textil. Ty jsou nejhorší nejen podle hasičů, ale také podle ochránců životního prostředí. Spaliny, které vznikají, ekologové dokonce přirovnávají k bojovým plynům.

Kontroly komínů jsou povinné

Pro kontroly komínů platí nařízení vlády. Tyto kontroly – na rozdíl od čištění komínů – patří do pravomoci odborně způsobilých osob, jak praví předpis, tedy kominíků, kteří mají živnostenské oprávnění v tomto oboru. O výsledku kontroly a případném vyčistění komína vystaví řádný doklad s razítkem a s podpisem.

Doklad musí obsahovat datum kontroly a vyjádření, zda komín vyhovuje bezpečnému provozu. Kontroly se provádějí každý rok. Na rozdíl od revizí. Ty souvisejí se stavebními zásahy do komína a s kolaudacemi staveb. O přezkoušení komína je třeba požádat také při změně topného zařízení či paliva.

Pokud rodinný dům vyhoří od komína a majitel nebude mít platnou kontrolu, nedostanou od pojišťovny žádnou finanční náhradu. A může to být pro takového nešťastníka ještě horší. Hasiči mu můžou navíc vyměřit pokutu až deset tisíc korun, protože neměl razítko od kominíka.

Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.