Fašanky, fašanky, nebyl sem u Hanky, byl sem já u Kače, Majdalénka plače!

Během masopustu je všechno naopak: chuďas se stane boháčem, boháč žebrákem, zloděj soudcem, soudce zlodějem, ženich nevěstou.

Mužské mečové tance

A pouze ve třech obcích na moravsko-slovenském pomezí se během masopustu stane další zázrak: místní chlapci a muži se promění v tančící bojovníky se šavlemi. V každé obci mají jiné kroje, jiné šavle a meče, jinak tančí a jinak zpívají. Základ je ale stejný – tančí v kruhu, spojeni jsou šavlemi, s kterými tvoří brány, proplétají se, prolézají a přeskakují. Nesmějí kruh porušit ani se zranit.

Mužské mečové tance z Bystřice pod Lopeníkem, Komně a Strání byly letos zapsány na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. A není divu, je to výjimečná podívaná a v každé obci jiná. 

Spustit audio